Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Alla partier med i översyn av arvoden

Vid måndagens kommunstyrelsesammanträde beslutades att utöka arvodesberedningen. Från 4 december ingår tio ledamöter i beredningen och alla partier i kommunfullmäktige är representerade.

När det gäller reglementet om ekonomiska villkor för förtroendevalda så beslutade kommunstyrelsen att frågan omedelbart överlämnas till arvodesberedningen. Vidare beslutades att utöka arvodesberedning till totalt tio medlemmar fram till den 31 december. Sedan tidigare består beredningen av ordförande Solveig Fröberg (M), Hans Christner (KD), Helena Lundberg (MP), Alexander von Yxkull (M) och Torsten Engevik (L). Nya i beredningen är Pär-Anders Pehrson (LP), Rolf Hattenbach (C), Eva Lantz (S), Jonas Lundgren (V) och Leif Olsson (SD).

Kommunstyrelsen fattade inte beslut om ändrat planuppdrag i projektet Lojobacken i Rudboda. Inte heller fattades beslut om att utreda bostadsformerna för stadens äldre. Övriga frågor beslutades enligt kommunstyrelsens förslag.

Mer information
Till toppen av sidan