Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Ögruppen

Inom Ögruppen erbjuder vi dig med funktionsnedsättning en rad olika möjligheter anpassade efter dina intressen, behov och färdigheter.

Lindrig till måttlig funktionsnedsättning

Vi jobbar alltid med att hitta nya uppdragsgivare så att vi kan utveckla vår verksamhet med uppdrag som är intressanta och spännande att jobba med. Vill du testa och se hur det är att jobba den öppna arbetsmarknaden? Flera av våra kunder är ute på praktik på olika arbetsplatser och vi kan hjälpa dig att hitta en arbetspraktik som passar dig.

Produktion och lagerarbete

Om du tycker det skulle vara roligt att arbeta med produktion och lagerarbete, så kan du göra det hos oss. I vår verksamhet jobbar vi för olika uppdragsgivare. Ett uppdrag kan vara att paketera te, som sedan säljs i affärer runt om i Sverige.

Serviceuppdrag

Vill du ha mycket kontakt med andra människor? Vi jobbar med serviceuppdrag för kommunen. Vårt Stadshusteam hjälper till att hålla ordning och reda i Stadshusets lokaler, bland annat sköter vi köksutrymmen som finns på de olika våningsplanen, så att Stadshusets personal och besökare alltid har det fint omkring sig. Vi hjälper också stadens förvaltningar med affischeringsuppdrag på kommunens anslagstavlor runt om på Lidingö.

Kreativ verkstad

Tycker du om att jobba med dina händer och sinnen är vår kreativa verkstad kanske något för dig? Vi arbetar till exempel med keramik, måleri och textil. Här har du som vill arbeta med eget skapande möjlighet att få utlopp för din kreativitet. Mycket av det vi arbetar med säljer vi sedan i vår egen affär.

Servering

Några av våra kunder jobbar också med att hjälpa till i köket och med servering på Högsätra vård- och omsorgsboende.

Omfattande funktionsnedsättning

Verksamheten vänder sig till dig som behöver mer omfattande stöd för daglig sysselsättning och omvårdnad. Vi utgår från dina individuella färdigheter och intressen.

 • Vi arbetar med sinnesupplevelser och kommunikation för att stärka dina förmågor.
 • Vi använder olika övningar, bland annat rörelseövningar och stretching.
 • Vi har också en musikterapeut som jobbar med musik som kommunikation.
 • Vi har ett eget sinnesrum, bollhav, vattensäng och massagestol som hjälper till att stimulera alla sinnen.
 • Hos oss är utevistelse en del av dagen. Det ger frisk luft och positiv stimulans till hjärnan, samtidigt som det ger en bra rörelseträning.   

Vi har ett nära samarbete med arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor som hjälper till att stötta och utveckla dig och dina färdigheter.

Så ansöker du om stöd

Första kontakt

Ring eller skicka e-post till stadens kundcenter för att komma i kontakt med en biståndshandläggare på omsorgs- och socialförvaltningen. Handläggaren ger dig information om de lagar som gäller, hur du ansöker och vilka stödinsatser som finns.

Ansökan

Du, din vårdnadshavare eller din företrädare/god man kan ansöka skriftligt, muntligt eller vid ett möte med biståndshandläggaren.

Utredning

 • När din ansökan kommit in till oss tar en handläggare kontakt med dig.
 • Vid ett personligt möte går vi tillsammans igenom dina behov och önskemål.
 • Handläggaren måste alltid träffa personen som ansökan gäller, även barn och unga under 18 år.
 • Efter mötet gör biståndshandläggaren en utredning om stödbehovet.
 • Ibland behövs också skriftlig information, som till exempel intyg eller uppgifter från läkare, psykolog eller arbetsterapeut.
 • Din biståndshandläggare kommer att tala om för dig vilka typer av information som behövs.
 • Ansökan behandlas utifrån de lagar som gäller. Handläggningstiden kan vara upp till tre månader från det datum då ansökan inkommit.

Beslut

Alla insamlade uppgifter skrivs ned i en utredning som leder fram till ett beslut. Detta skickas hem till dig per post. Har du fått avslag på din ansökan eller om du inte är nöjd med beslutet, kan du överklaga till förvaltningsrätten. Du får information om hur man överklagar tillsammans med beslutet. Handläggaren hjälper dig att överklaga om du vill.

När insatserna beviljats

När beslutet är klart kan stödinsatserna påbörjas av en utförare. Tillsammans med utföraren kommer ni överens om när insatsen ska påbörjas och hur den ska utformas efter dina behov. En genomförandeplan görs alltid i samband med en beviljad insats.

Omprövning av beslut

Om ditt stödbehov förändras ska du kontakta din handläggare för omprövning av beslutet. Det kan innebära ändrade stödinsatser eller att insatserna ökar eller minskar i omfattning. Ditt beslut omprövas en gång per år, även om dina förhållanden inte har förändrats.

Tystnadsplikt

I alla kontakter med oss gäller lagen om sekretess. Det innebär att vi inte får berätta för någon utomstående om dig och de uppgifter du lämnat till oss utan ditt medgivande, vi har tystnadsplikt.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. Innan du kan få insatser enligt denna lag görs en utredning där handläggaren tar reda på om din funktionsnedsättning omfattas av LSS.

För att få stöd och hjälpinsatser enligt denna lag måste du tillhöra en av följande tre grupper, så kallade personkretsar.

 • Personer som har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personer som blivit hjärnskadade i vuxen ålder efter olycka eller sjukdom och därmed fått sin begåvning nedsatt.
 • Personer som har stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande och därmed behöver omfattande stöd och service för att klara av vardagen.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, Sveriges riksdags webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt
Till toppen av sidan