Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Jobbforum

På Jobbforum vill vi ta vara på dina kunskaper, intressen och nyfikenhet. Du kan få jobba med exempelvis hantverk, parkskötsel eller återvinning.

Våra baser finns på Bosö båthamn, på udden Hustegaholm och i vårt snickeri i Högsätra. Men vi har uppdrag på hela Lidingö. Planeringen av ditt uppdrag sker på dina villkor. Om du tycker om ett fritt arbete med frisk luft och en hel del motion kommer du att trivas hos oss. Vi är ett glatt gäng som hjälper och stöttar varandra.

Naturnära jobb och snickeri

Vi sköter kommunens grillplatser och vindskydd så att Lidingöborna kan njuta av dem på sin fritid. Vi röjer sly och klyver ved till eldstäderna, samt paketerar och säljer en del av veden. En hantverksgrupp jobbar med snickeri, renovering och återbruk.

"Jag jobbar som naturvårdare", film från Utbildningsradion, UR:S webbplatslänk till annan webbplats

Jobb med djur och växter

Tycker du om djur? Vi sköter tillsynen av de "naturvårdande" korna på Elfvikslandet och getterna vid Långängens gård. Vårt jobb är att se till att djuren har det bra genom att sköta deras hagar och ge dem mat när de inte har tillräckligt bete ute. Arbetet varierar med årstiderna. Under våren, sommaren och hösten jobbar vi med odlingar. Både på Hustegaholm och Bosön odlar vi bland annat kryddor och grönsaker.

Transporter och service

Vi jobbar också med olika typer av serviceuppdrag och transporter där vi använder oss av elfordon som laddas upp av solceller. Med solens kraft åker vi runt och samlar upp återvinning i stadens verksamheter, och kör det till återvinningscentralen. Att värna om miljön genomsyrar allt vi gör. Flera av de som jobbar hos oss har tagit AM-körkort.

Underhåll av idrottsplatser

Vi hjälper också till att sköta idrottsplatser och en skateboardramp på ön. Tillsammans med Lidingöloppet arbetar vi också med att hålla spåret för Lidingöloppet i bra skick, så att alla kan ha glädje av det.

Arbets- och studiecoach

För dig som är intresserad av daglig verksamhet på en arbetsplats på den öppna arbetsmarknaden erbjuder vi även stöd från en arbets- och studiecoach. Coachen stöttar dig hela vägen från att välja, skaffa och behålla daglig verksamhet på en arbetsplats.

Så ansöker du om stöd

Första kontakt

Ring eller skicka e-post till stadens kundcenter för att komma i kontakt med en biståndshandläggare på omsorgs- och socialförvaltningen. Handläggaren ger dig information om de lagar som gäller, hur du ansöker och vilka stödinsatser som finns.

Ansökan

Du, din vårdnadshavare eller din företrädare/god man kan ansöka skriftligt, muntligt eller vid ett möte med biståndshandläggaren.

Utredning

  • När din ansökan kommit in till oss tar en handläggare kontakt med dig.
  • Vid ett personligt möte går vi tillsammans igenom dina behov och önskemål.
  • Handläggaren måste alltid träffa personen som ansökan gäller, även barn och unga under 18 år.
  • Efter mötet gör biståndshandläggaren en utredning om stödbehovet.
  • Ibland behövs också skriftlig information, som till exempel intyg eller uppgifter från läkare, psykolog eller arbetsterapeut.
  • Din biståndshandläggare kommer att tala om för dig vilka typer av information som behövs.
  • Ansökan behandlas utifrån de lagar som gäller. Handläggningstiden kan vara upp till tre månader från det datum då ansökan inkommit.

Beslut

Alla insamlade uppgifter skrivs ned i en utredning som leder fram till ett beslut. Detta skickas hem till dig per post. Har du fått avslag på din ansökan eller om du inte är nöjd med beslutet, kan du överklaga till förvaltningsrätten. Du får information om hur man överklagar tillsammans med beslutet. Handläggaren hjälper dig att överklaga om du vill.

När insatserna beviljats

När beslutet är klart kan stödinsatserna påbörjas av en utförare. Tillsammans med utföraren kommer ni överens om när insatsen ska påbörjas och hur den ska utformas efter dina behov. En genomförandeplan görs alltid i samband med en beviljad insats.

Omprövning av beslut

Om ditt stödbehov förändras ska du kontakta din handläggare för omprövning av beslutet. Det kan innebära ändrade stödinsatser eller att insatserna ökar eller minskar i omfattning. Ditt beslut omprövas en gång per år, även om dina förhållanden inte har förändrats.

Tystnadsplikt

I alla kontakter med oss gäller lagen om sekretess. Det innebär att vi inte får berätta för någon utomstående om dig och de uppgifter du lämnat till oss utan ditt medgivande, vi har tystnadsplikt.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. Innan du kan få insatser enligt denna lag görs en utredning där handläggaren tar reda på om din funktionsnedsättning omfattas av LSS.

För att få stöd och hjälpinsatser enligt denna lag måste du tillhöra en av följande tre grupper, så kallade personkretsar.

  • Personer som har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer som blivit hjärnskadade i vuxen ålder efter olycka eller sjukdom och därmed fått sin begåvning nedsatt.
  • Personer som har stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande och därmed behöver omfattande stöd och service för att klara av vardagen.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, Sveriges riksdags webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt
Till toppen av sidan