Skriv ut
Dela

Oro för barn som far illa

Alla barn har rätt till trygghet, omvårdnad och fostran. Det är vuxnas ansvar att se till att barnens alla behov blir tillgodosedda. Trots det blir barn utsatta för misshandel, övergrepp, bevittnar våld i hemmet, eller saknar tillräcklig omvårdnad och skydd.

Om du misstänker att ett barn kan behöva skydd eller är orolig för att ett barn eller en ungdom kan fara illa är det viktigt att du tar kontakt med oss på omsorgs- och socialförvaltningen. Du behöver inte själv ha bevis för att barnet far illa, det räcker med din misstanke, och du kan alltid ringa oss för att samråda om hur du skall göra.

Anmälningsskyldighet

Alla yrkesgrupper som arbetar med barn och all personal inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst har en ovillkorlig skyldighet att anmäla till omsorgs- och socialförvaltningen om man misstänker att ett barn kan fara illa och att omsorgs- och socialförvaltningen behöver ingripa för att skydda barnet eller ungdomen. Det kan gälla omvårdnad om barnet, misstanke om drogproblem, våld eller sexuella övergrepp inom familjen eller något annat som skulle kunna innebära att omsorgs- och socialförvaltningen behöver stödja barnet eller familjen.
Skyldigheten omfattar all personal inom förskola, skola, BVC, verksamheter inom hälso- och sjukvård, polisen med flera.

Vad händer efter anmälan?

När vi på omsorgs- och socialförvaltningen får in en anmälan om misstanke att ett barn far illa gör vi en bedömning om vi skall utreda barnets situation och behov. Det betyder att vi kontaktar barnets familj för att tillsammans med dem försöka hitta lösningar som kan hjälpa både barnet och familjen.

Om anmälan handlar om misstanke om barnmisshandel eller sexuella övergrepp inom familjen bedömer socialtjänsten, i samråd med polisen, om och när det är lämpligt att kontakta föräldrarna.

Kontakt
Till toppen av sidan