Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Information kring successiv öppning av dagverksamhet.


Vi planerar att, i enlighet med omsorgs- och socialnämndens beslut vid nämndsammanträdet den 15 juni, genomföra ett successivt öppnande av dagverksamhet för äldre i grupp från och med vecka 32.

Vår målsättning är att återöppna verksamheten i den takt som är möjlig med hänsyn till smittläge, vaccinationer och myndigheters rekommendationer. Öppnandet kommer därför till en början ske i mindre skala.

Samverkan med biståndshandläggare, som tar beslut om vilka kunder som är aktuella att delta i dagverksamheten i samband med att den öppnar, kommer att ske.

I takt med det successiva öppnandet kommer berörda kunder informeras personligen.

Kontakt
Till toppen av sidan