Skriv ut
Dela

Vad kostar det?

Här kan du läsa om vad olika insatser inom äldreomsorgen kostar. Hur mycket du slutligen betalar beror bland annat på din inkomst. Inom äldreomsorg gäller dessutom maxtaxa.

Maxtaxa inom äldreomsorgen

Maxtaxa innebär att den högsta sammanlagda avgift staden kan ta ut för hemtjänst, ledsagning, dagverksamhet och annan omsorg är 2 044 kronor per månad. Boendekostnad, mat och transporter till och från dagverksamhet ingår inte i beräkningen av maxtaxan utan tillkommer.

Så beräknas din avgift

Du betalar utifrån ditt avgiftsutrymme, med maxtaxan som avgiftstak. Blir ditt avgiftsutrymme 200 kronor per månad, betalar du högst 200 kronor per månad. Blir ditt avgiftsutrymme 2 044 kronor betalar du högst 2 044 kronor per månad. Avgiftsutrymmet är din inkomst efter skatt, efter avdrag av förbehållsbelopp och boendekostnad.

+ Nettoinkomst
- Förbehållsbelopp (minimibelopp för att täcka normala levnadskostnader)
+ Bostadstillägg
- Boendekostnad
= Avgiftsutrymme

* Inkomst från pension, sjukersättning, aktivitetsersättning och annat.

Nettoinkomster för makars och registrerade partners läggs samman och delas vid beräkningen.

Avgifter för äldreomsorg 2018

Nivå

Ordinärt boende

Servicehus**

Nivå 1: trygghetslarm eller
matdistribution

206 kr/mån

324 kr/mån

Nivå 2: Trygghetslarm och leverans av matlåda

514 kr/mån

632 kr/mån

Nivå 3: Hemtjänst upp till tre vardagar i veckan, vid ett tillfälle per dag - dagtid

707 kr/mån

825 kr/mån

Nivå 4: Hemtjänst fyra till fem vardagar i veckan vid ett tillfälle per dag - dagtid

1 120 kr/mån

1 238 kr/mån

Nivå 5: Hemtjänst alla dagar, en till två gånger per dag - dagtid

1 356 kr/mån

1 474 kr/mån

Nivå 6: Hemtjänst alla dagar, en till två gånger per dag och/eller kväll

1 590 kr/mån

1 708 kr/mån

Nivå 7: Hemtjänst flera gånger per dygn - dag, kväll eller natt

2 044 kr/mån

2 044 kr/mån

Extra: Hemtjänst enstaka insatser, upp till tre timmar per månad

193 kr/timme

193 kr/timme

 

Ovanstående avgifter räknas in i underlaget för maxtaxan.

**Tillgång till hälso- och sjukvård på servicehus 118 kr/mån

Från och med nivå 3 ingår trygghetslarm och leverans av matlådor. Kostnad för maten i matlådan tillkommer och ingår inte i underlaget för beräkning av maxtaxan.
Matlådan kostar 55 kr/portion

Huvudregeln enligt 8 kap, 9§ Socialtjänstlagen, är att ändring av avgift ska gälla från och med månaden efter det att anledningen till ändringen inträffade.


Larm, matdistribution och serviceinsatser (städ, tvätt och inköp är ett abonnemang utan reducering

Reducerad avgift

Vid längre tids frånvaro kan avgiften reduceras. Planerad frånvaro ska meddelas minst tre dagar i förväg till respektive hemtjänstutförare. Varje frånvarotillfäll har tre karensdagar. Avgiftsreducering sker från dag fyra.

 

Ersättning för skadad eller borttappad utrustning

Larmklocka ..................................................... 819 kr

Larmmottagare .............................................1 729 kr

 

Måltider Servicehus

Lunch matsal........................................................................70 kr/portion
Lunch avhämtning .................. ...........................................62 kr/dag

 

Dagverksamhet

Besöksavgift........................................................................193 kr/dag*
Måltider i samband med dagverksamhet,
avser frukost, lunch, dessert och mellanmål.................. ..92 kr/dag

Transporter till och från dagverksamhet............................22 kr/dag

Korttidsboende

Omsorgsavgift: ...............................................................60 kr/dag*
Måltider ..........................................................................100 kr/dag
Avgift för boende .............................................................69 kr/dag

 

Särskilt boende med heldygnsomsorg

Omsorgsavgift..........................................................    2 044kr/månad*
Matabonnemang:.................................................. .....3 033 kr/månad
Hyra: .................................................... ........................enligt gällande hyreskontrakt

 

Till toppen av sidan