Skriv ut
Dela

Färdtjänst

Du som har en funktionsnedsättning som innebär svårigheter att resa i kollektivtrafik kan ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst.

Rätten till färdtjänst regleras i Lag (1997:736) om färdtjänst. Enligt lagen ska funktionsnedsättningen beräknas bestå minst tre månader. Färdtjänst beviljas till personer som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på grund av bestående funktionsnedsättning. 

Lidingö stad utreder och handlägger behovet, men beslut fattas av Trafikverket inom Stockholms läns landsting. Färdtjänsttillståndet kan användas inom hela Stockholms län.

Så ansöker du

 • Färdtjänst


  Börja med att boka tid hos din husläkare för att få ett färdtjänstintyg.Intyget skickas därefter till kommunens kundcenter. Läkarintyget får inte vara äldre än tre månader.När läkarintyget har inkommit kontaktar en handläggare dig per post och bokar in dig för ett möte.Alla handlingar (läkarintyg, utredning, din egen ansökan och foto) skickas sedan till färdtjänstens tillståndsenhet för beslut.
  Vid behov av rullstolstaxi behöver du ändra ditt tillstånd. Detta gör du genom att kontakta kundcenter via telefon. 
 • Riksfärdtjänst


  Riksfärdtjänst beviljas om du har en stor och varaktig funktionsnedsättning som gör att du måste resa på ett särskilt dyrt sätt. En riksfärdtjänstresa görs med allmänna kommunikationer (tåg och flyg) tillsammans med en ledsagare eller med taxi. Resans syfte ska vara rekreation eller fritidsverksamhet.För att säkerställa att din ansökan hinner handläggas i tid för avresa bör du ansöka om riksfärdtjänst i god tid. I regel minst fyra veckor före planerat avresedatum. Vid större helger, som till exempel jul och påsk, bör du lämna in din ansökan sex veckor innan planerad avresa.Så ansöker du: Fyll i en ansökan om riksfärdtjänst. I ansökan fyller du i vart du tänkt resa och vilka svårigheter du har att resa med allmänna färdmedel. För att underlätta handläggningen rekomenderas även att ett läkarintyg bifogas med ansökan.Blankett för ansökan om riksfärdtjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Parkeringstillstånd för rörelsehindrad


  Vill du ansöka om parkeringstillstånd med anledning av en funktionsnedsättning kontaktar du tekniska förvaltningens kundtjänst på telefon: 08-731 33 03.Du som är rörelsehindrad och har utpräglade svårigheter att gå till och från ditt fordon inom rimligt avstånd från parkeringsplatsen kan få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Du kan få parkeringstillstånd även om du inte själv kör motordrivna fordon om du regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet och inte ensam kan invänta föraren vid målpunkten.Läs mer: Parkeringstillstånd för rörelsehindradSå ansöker du:
  Ansök på blanketten Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindradelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och skicka den till tekniska förvaltningen. 

Till toppen av sidan