Skriv ut
Dela

Bostadsanpassningsbidrag

Har du en bestående funktions-nedsättning som gör att du behöver anpassa din bostad, kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.
Bidraget är till för att göra bostaden mer funktionell och underlätta för dig i vardagen. Bidrag lämnas för skälig kostnad till nödvändiga åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner. Bidraget avser funktioner som man normalt sett inte kan ta med sig vid flytt.

Vem kan ansöka?

Du som har en bestående funktionsnedsättning och du som delar bostad med en person med bestående funktionsnedsättning kan ansöka för den bostad där du/ni bor permanent.

Ansökan finns längst ner på den här sidan.

Vilka anpassningar kan du ansöka om?

Du kan ansöka om bidrag när behovet inte kan tillgodoses på enklare sätt, till exempel med hjälpmedel.

Inomhus kan bostadsanpassningsbidraget till exempel användas till:

  • borttagning av trösklar
  • uppsättning av stödhandtag
  • breddning av dörrar
  • installation av automatiska dörröppnare
  • ändringar i badrum.

Utomhus kan det handla om ledstänger, ramper och större entréplan.

Bidrag beviljas inte till normalt underhåll i bostaden som fastighetsägaren ansvarar för.

Vid byte av bostad som innebär kostnadskrävande anpassning kan du endast få bidrag om staden bedömer att det finns särskilda skäl att välja just den bostaden.

Hur gör du för att ansöka?

Du ansöker genom att antingen fylla i en digital ansökan (e-tjänst) direkt här på webbplatsen eller via pappersblankett. Ansökan heter Ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Du väljer själv vilket sätt att ansöka som är smidigast för dig, länkar till båda finns längst ner på den här sidan. Notera att om du använder e-tjänsten kommer du att behöva e-legitimation för att logga in. Om du vill skriva ut pappersblanketten behövs Adobe reader. Om du inte redan har programmet installerat på din dator kan du ladda ner det gratis på Adobes webbplatslänk till annan webbplats.

Du kan även hämta en blankett i kundcenter i stadshusets entré på Lejonvägen 15 eller ringa våra handläggare på tel 08-731 30 00 så skickar de en ansökan till dig.

I ansökan ska du ange vilken funktionsnedsättning du har, vilka problem den orsakar och vilka åtgärder du ansöker om. Bifoga intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan medicinsk sakkunnig person som styrker din funktionsnedsättning och de problem detta medför i boendet.

Ansökan ska också kompletteras med ett underlag/offert för vad anpassningsåtgärden kostar. Om du önskar hjälp med att ta fram underlag kan stadens handläggare hjälpa dig.

Bor du i hyres- eller bostadsrätt alternativt i småhus med flera ägare bör du se till att alla fastighetsägare ger sitt skriftliga medgivande till att anpassningsåtgärderna får utföras och att du inte är skyldig att återställa dem. Handläggaren kan hjälpa dig i kontakter med fastighetsägaren.

Vill du ansöka om bidrag i efterhand?

Om du redan har utfört anpassningen kan du ansöka om bidrag i efterhand. Då måste du bifoga ett intyg som styrker att behovet av anpassningen var nödvändigt vid tidpunkten för utförandet. Du behöver även visa vilka kostnader du haft för anpassningen genom att bifoga en kopia på faktura eller kvitto. Du måste kunna visa hur bostaden såg ut innan anpassningen utfördes. Var förutsättningarna för bidrag inte uppfyllda när anpassningen utfördes kan detta innebära att bidrag inte kan beviljas.

Ansök här

Till pappersblankett för ansökan om bostadsanpassningsbidrag.Word (word, 79.9 kB)

Till ansökan på webben via e-tjänsten Ansökan om bostadsanpassningsbidrag.
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(När du har klickat på länken ovan måste du klicka på texten Äldre, seniorer för att komma till e-tjänsten.)

Mer information

Läs mer om bostadsanpassningsbidrag på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs om medgivande från fastighetsägaren om du är hyresgäst, på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs om medgivande från fastighetsägaren om du äger bostadsrätt, på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information på ansökningsblanketten om ägarmedgivandeWord (word, 21.3 kB)

Lag om bostadsanpassningsbidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Checklista - fallsäkra ditt hemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till toppen av sidan