Skriv ut
Dela

Äldreboenden

När du kommit till den punkt då du inte klarar av att bo hemma på egen hand kan Lidingö stad erbjuda dig olika typer av boenden.

Äldre dam

Vård- och omsorgsboenden

Vård och omsorgsboende beviljas personer som har ett varaktigt och omfattande vård- och omsorgsbehov eller kognitiv funktionsnedsättning och vars behov inte kan tillgodoses genom hemtjänst. Den enskilde ska vara i behov av kontinuerlig tillsyn av omvårdnadspersonal under dag, kväll, helg och natt. Hälso- och sjukvårdsinsatser till och med sjuksköterskenivå ingår samt tillgång till läkare.

I Lidingö stad har vi valfrihet inom vård- och omsorgsboenden. Det betyder att du som beviljats vård- och omsorgsboende själv kan välja mellan kommunalt drivna boenden och de privata utförare som staden har avtal med.

Presentation av boenden

Besök gärna vårt tjänst jämför service (klicka på grön ruta) som också är ett stöd i att välja utförare inom hemtjänsten.

Länk: Jämför äldreboenden och hemtjänst

Servicehus

Servicehus är en behovsprövad insats som grundar sig på en helhetsbedömning av den enskildes dagliga hjälpbehov, ålder, upplevelse av otrygghet och allmänna hälsotillstånd. Att bo i servicehus innebär att vara bosatt i en egen lägenhet med trygghetslarm, tillgång till viss service och gemensamma lokaler. Här kan du till skillnad från i vanligt boende eller seniorboende, inte välja hemtjänstutförare. Ansökan om servicehus görs till en biståndshandläggare.

 • Baggeby gård


  Baggeby gård finns till för dig som behöver hjälp med din vardag. Vi erbjuder stöd, service, vård och omsorg, möjlighet till en meningsfull vardag, delaktighet och inflytande. Vi ger dig ett personligt bemötande med respekt för din integritet och dina önskemål, samt ett nära samarbete med anhöriga.Webbplats: Baggeby gårds servicehusRegi: Kommunal
 • Högsätra


  Högsätra finns till för dig som behöver hjälp med din vardag. Vi erbjuder stöd, service, vård och omsorg, möjlighet till en meningsfull vardag, delaktighet och inflytande. Vi ger dig ett personligt bemötande med respekt för din integritet och dina önskemål, samt ett nära samarbete med anhöriga.Webbplats: Högsätra servicehusRegi: Kommunal


Seniorboende

Seniorbostäder ett alternativ för dig som prioriterar funktionalitet och tillgänglighet i ditt boende och närmiljö. Ofta när ett boende benämns seniorboende så har det en åldersgräns som du måste ha uppnått för att få flytta in. Du hyr eller köper din bostad på eget initiativ och behöver inget biståndsbeslut från kommunen.

Varje aktör som tillhandahåller seniorboende på Lidingö bestämmer själv vilket kösystem eller försäljningsprocess som gäller för just dessa bostäder. Därför behöver du kontakta aktören och fråga hur det fungerar hos dem. En rekommendation, då kötiderna ofta är långa, är att i god tid innan du vill flytta ställa dig i kö.

Seniorlägenheter på Lidingölänk till annan webbplats

 • Tor seniorboende


  Anläggningen består av bland annat fyra lägenhetsbyggnader med sammanlagt 93 lägenheter. Hus A och B är sammanbundna med en förbindelsegång över jord och hus B och C med en förbindelsegång under jord. På Tor seniorboende kan du välja på lägenheter med två tum och kök eller med tre rum och kök (par kan erbjudas lägenheter som är större än två rum och kök om önskemål finns).
  Webbplats: Tor seniorboende
 • Breviks seniorboende


  Fastigheten består av två byggnader och ligger i Breviks centrum. Fastigheten ägs av Carl Urban och förvaltas av Förvaltnings AB Kilen. Lidingö stad ombesörjer uthyrning av lägenheterna. I seniorboendet finns 28 lägenheter fördelade på två byggnader. På Breviks seniorboende kan du välja på lägenheter med 2-4 rum och kök (par kan erbjudas lägenheter som är större än två rum och kök om önskemål finns).
  Webbplats: Breviks seniorboende

 • Frimurarhemmet


  Frimurarhemmet ägs av Lidingöhem och ligger intill villaområdet Mosstorp. Hyrorna varierar beroende på lägenhetens storlek. På Frimurarhemmet finns 40 seniorlägenheter (2 rum och kök).Webbplats: Frimurarhemmet

Korttids- och växelboende

På korttidsboende vistas du under en kortare period, vanligen 1-2 veckor. Korttidsboende är en insats som riktar sig till personer med ett omfattande hjälpbehov av personlig omvårdnad, aktivering och stimulans under dag, kväll, helg och oftast även natt, då insatser genom hemtjänst inte räcker till. Hälso- och sjukvårdsinsatser till och med sjuksköterskenivå ingår samt tillgång till läkare vid behov. Insatsen är behovsprövad.

När en fastighet behöver genomgå en stamrenovering medför det ofta att boendesituationen blir besvärlig och störande. Stamrenovering är inte tillräckligt skäl att få korttidsboende. Kommunen är inte ansvarig för att ordna en evakueringslägenhet, utan den enskilde får själv ordna detta i samråd med sin hyresvärd, anhöriga eller på annat sätt. Detta gäller oavsett boendeform - villa, bostadsrättslägenhet eller hyreslägenhet. Den som bor kvar i sin bostad under stamrenoveringen kan ibland behöva utökad hemtjänst och ansöker då om detta hos sin biståndshandläggare.

 • Lidingö korttidsboende


  Vi arbetar för att du ska kunna återvända till ditt tidigare boende och känna dig trygg och nöjd med vården och omsorgen på boendet. Hos oss bor du bara en kortare period.Regi: Kommunal
 • Siggebogården


  Vi vänder oss till dig som har en dokumenterad demenssjukdom och som är i behov av vård- och omsorg under en kortare tid. Vi finns även till för att avlasta dig som är anhörig. Vi erbjuder tillsyn dygnet runt, årets alla dagar.Webbplats: www.lidingo.se/aldreboendenlänk till annan webbplats Regi: Kommunal, Lidingö stad
Till toppen av sidan