Vi tar nästa steg mot en mer individcentrerad omsorg!

I dag hade äldreomsorgen kick-off för implementering av arbetssättet individens behov i centrum (IBIC). På plats fanns engagerade representanter från hela Lidingös äldreomsorg, både från kommunala och privata verksamheter.

Nu kliver Lidingös äldreomsorg på tåget för att gemensamt höja kompetensen, stärka individens delaktigheten och arbeta mer systematiskt för att kontinuerligt höja kvalitén. Omsorgs- och socialnämndens ordförande Birgitta Sköld inledde eftermiddagen med ett uppskattat välkomsttal. Eftermiddagen fortsatte med inspiration av föreläsare Susanne Rolfner Suvanto, verksamhetsansvarig för omvårdnadsinstitutet.

IBIC är ett behovsstyrt arbetssätt som säkerställer att individen alltid är i centrum. Det är också ett verktyg som stödjer medarbetarna att arbeta likvärdigt och systematiskt inom hela äldreomsorgen på Lidingö.

Under hösten 2018 drar utbildningarna i IBIC i gång och pågår fram till våren 2019.

Till toppen av sidan