Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Ungas syn på cannabis oroar

I Stockholmsenkäten, som genomfördes våren 2018 på Lidingö, uppgav 12% av eleverna i åk 9 och 30% av eleverna i åk 2 på gymnasiet att de någon gång testat narkotika. Av dessa uppgav nästan samtliga att de testat cannabis men flera hade dessutom provat andra narkotikaklassade preparat.

Idag anser omkring var fjärde pojke i gymnasiet att det inte finns någon skaderisk alls med att prova cannabis några gånger.

Detta visar en undersökning som CAN nyligen gjort bland landets skolungdomar. Trenden är att den upplevda skaderisken förknippad med cannabis minskar bland ungdomar.

Det är viktigt att du som förälder eller vuxen är tydlig med vad du tycker och vad du förväntar dig från ungdomen när det gäller narkotika, alkohol och tobak. Undersökningar visar till exempel att de ungdomar som väljer att inte testa narkotika, trots att tillfälle ges, i stor utsträckning avstår för att de inte vill göra sina föräldrar besvikna.

Polisen tar tacksamt emot tips som handlar om langning av alkohol och tobak eller försäljning av narkotika. Ring på 11414 eller tipsa på www.polisen.se Länk till annan webbplats.

Lidingö stad har ett avtal med MiniMaria Framtid Stockholm. Hit kan man vända sig om man känner oro för sitt barn gällande alkohol eller narkotika, både för rådgivning, stöd och hjälp. Ungdomar upp till 20 år kan också vända sig dit själva.

Läs mer om hur du kan prata med en ungdom om narkotika, alkohol eller tobak, om Stockholmsenkäten eller om du vill veta vilken hjälp och stöd som finns att få på våra sidor om Alkohol och droger, stöd till tonårsföräldrar.

Pst! Den 10 april anordnas en föräldrainfokväll på Lidingö ihop med bland andra polisen och MiniMaria Framtid Stockholm. Pricka för i kalendern så länge och håll utkik efter inbjudan!

Till toppen av sidan