Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Trygg sommar för tonåringar

Sommaren är här! En tid för ledighet och roliga aktiviteter, men också en tid då ungdomar kan komma i kontakt med alkohol och narkotika. Det är även en tid då deras nyfikenhet kan leda dem in i nya och ibland svåra situationer som kan innefatta skadegörelse eller annan brottslighet. Som vårdnadshavare är det viktigt att vara extra uppmärksam och aktiv för att skapa en trygg sommar för de unga!

Två par ben med vita och svarta jeans

Vårdnadshavare som engagerar sig och sätter tydliga gränser har stora möjligheter att påverka sina barns tillvaro. En nära relation mellan dig och din tonåring skapar bättre förutsättningar för ett bra samtal där ni kan hitta en gemensam överenskommelse om vad som är ok och inte. Här finns tre enkla tips på vad du som vårdnadshavare kan göra för att du och din tonåring ska nå varandra.

  • Visa intresse
  • Berätta att du bryr dig
  • Undvik förhörsmetoder

Det kan ibland vara svårt att vara ungdom och vårdnadshavare. På stadens webbplats hittar du information om verksamheter och stöd som finns tillgängligt inom Lidingö stad och hos andra aktörer under sommaren.

Engagera dig genom att nattvandra

Du som vårdnadshavare kan bidra till en trygg sommar genom att nattvandra. Det är ett utmärkt sätt att få inblick i ungdomars utemiljö och samtidigt öka tryggheten för unga som vistas utomhus. Du kan engagera dig i Nattvandring på Lidingö och hittar information om hur du anmäler dig på deras sida på Facebook. Häng med redan på skolavslutningen den 12 juni. . Nattvandringen kan genomföras flera gånger under sommaren om tillräckligt många engagerar sig.

Fältkuratorer och kommunpolisens arbete i sommar

Lidingö stads fältkuratorer samverkar med polisen och kommunpolisen och kommer vara synliga utomhus i sommar. Fältkuratorerna jobbar även tillsammans med Nattvandring Lidingö och bevakningsbolag för att göra utomhusmiljöerna tryggare.

Summer on Lidingö (SOL)

SOL är sommarverksamheten på Lidingö för barn och ungdomar som går i årskurs 6 och uppåt. SOL är skapat och bedrivs av Lidingö stads fritidsgårdar och är helt gratis. Information om aktiviteterna och hur man anmäler sig på finns på SOL:s webbsida.

Sommaraktiviteter och stöd

SOL (Summer on Lidingö)

Sommarverksamhet och aktiviteter för ungdomar, från åk 6 och uppåt.

Sommar på Lidingö, webbplatslänk till annan webbplats

Nattvandring på Lidingö

Facebookgrupp ”Nattvandring Lidingö” där arrangerade nattvandringar koordineras.

Nattvandring på Lidingö, Facebook-grupplänk till annan webbplats

Föräldrastöd från omsorgs- och socialförvaltningen.

Föräldrar kan på eget initiativ få hjälp i sin föräldraroll gällande exempelvis konflikter i familjer, osäkerhet i föräldrarollen, oro för sitt barn, relationssvårigheter med mera. Här kan man få möjlighet till fem samtal utan registrering. Det är inte så lång kö för att få tid för samtal. Kontakta Lidingö stads kundcenter på telefon: 08- 731 30 00.

Barn, unga och familjlänk till annan webbplats

Ungdomsmottagningen Lidingö

För alla ungdomar mellan 12 – 23 år. Här kan ungdomar få stöd med frågor som rör kroppen, sex, preventivmedel, men också om man behöver prata om andra problem. Har ett Instagram-konto där de delar med sig av information.

Ungdomsmottagningenlänk till annan webbplats

Våra fältkuratorer

Barn, ungdomar och föräldrar kan vända sig hit vid frågor om exempelvis kompisar, psykiskt mående, alkohol och droger, brott och straff m.m. Fältkuratorerna rör sig ofta på Lidingö under dagtid, men även på kvällar och helger. Har ett Instagram-konto och ett TikTok-konto under sommaren där de delar med sig av sitt arbete.

Fältkuratorernalänk till annan webbplats

Stöd till föräldrar om alkohol och droger

Vad du som förälder kan göra om du är orolig för att din ungdom missbrukar alkohol eller droger.

Samlingssida med olika länktips så som Nattvandring, Cannabishjälpen, Tonårsparlören, Drugsmart, Stockholmsenkäten men även Mini Maria m.m.

Stöd till föräldrar - alkohol och drogerlänk till annan webbplats

Stöd till ungdomar om alkohol och droger

Samlingssida med länkar till olika stödsidor så som Mini Maria, Fältkuratorer, Maria ungdom, IQ och andra kampanjer och stödverksamheter.

Stöd till ungdomar - alkohol och drogerlänk till annan webbplats

Stöd vid våld i nära relation

Om en person har eller utsätts för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld.

Lidingö stad telefon: 08-731 30 00 (mottagningstelefon för våld i nära relation)

Alternativ till våld, behandlings- och kompetenscenter

Alternativ till våld, Täby kommuns webbplatslänk till annan webbplats

Kvinnojouren Kerstin

Telefon: 08-767 03 03

Kvinnojouren Kerstin, webbplatslänk till annan webbplats

Mini Maria Stockholm

Föräldrar och ungdomar upp till 20 kan vända sig hit för kostnadsfri rådgivning och stöd där det finns oro kring alkohol eller narkotika. Minsta oro är tillräcklig för att få telefonrådgivning eller boka tid för samtal där man kan få ett par samtal utan journalföring. Erbjuder även stödinsatser, behandling och olika program kring alkohol och cannabis. Telefon: 08-123 474 27 eller 08-508 43 710.

Maria Ungdom Mini-Maria Stockholm, Beroendecentrum Stockholms webbplatslänk till annan webbplats

Maria Ungdom

Akutmottagning för ungdomar upp till 20 år vid akut påverkan eller oro.
Öppen kvällar och helger.

Telefon: 08-123 474 10.

Akut hjälp, länk till annan webbplatsmariaungdom.selänk till annan webbplats

Mind

Självmordslinje som även har en föräldralinje för föräldrar som är oroliga för sitt barn eller barn i ens närhet.

Telefon 020-85 20 00

Webbplats, mind.selänk till annan webbplats

Bris

Stöd till barn genom telefon, chatt, mail där även samtal kan bokas på engelska och arabiska.

Telefon: 116 111

Webbplats, bris.selänk till annan webbplats

Det finns även en föräldralinje om föräldrar har oro kring barn på telefon: 077-150 50 50.

Tonårsparlören

Stöd till föräldrar i hur föräldrar kan ha samtal med ungdomar om alkohol.

Webbplats, iq.selänk till annan webbplats

Kontaktvägar - trygghet sommar 2020

Under sommaren kommer du i kontakt med staden som vanligt under dagtid, men det finns fler kontaktvägar för att du ska känna dig trygg på ön.

112

Larmnummer om du behöver akut hjälp. Tveka inta att ringa 112 vid pågående brott eller händelse som kräver insats för att återställa allmän ordning, vid fara för liv, hälsa eller egendom.

Polisen 11414

Om du behöver komma i kontakt med polisen för att lämna tips eller anmäla brott som inte är pågående. Går även att göra digitalt på polisens webbplats.

Gör en polisanmälan, polisens webbplats länk till annan webbplats

Tipsa polisen, polisens webbplatslänk till annan webbplats

Trygghetsnummer kvälls- och nattetid sommar 2020

Om du ser eller upplever något otrygghetsskapande, eller en pågående händelse, på kvälls- och nattetid på Lidingös allmänna ytor kan du ringa telefon 010-470 5855. Numret går till Lidingö stads bevakningsbolags larmcentral som svarar, gör en första bedömning och hjälper dig vidare. Vid pågående brott eller akuta händelser – ring istället 112.

En otrygghetsskapande händelse kan till exempel vara om du ser en grupp påverkade personer, eller om du upplever att personer är stökiga och att situationen skulle kunna förvärras. Detta gäller på allmänna ytor och inte på privat mark.

Lidingös stads kundcenter - dagtid

Vid anmälan av fel samt för att informera om otrygghetsskapande händelser på Lidingö stads allmänna ytor under dagtid kan du kontakta kundcenter på telefon 08-731 30 00, alternativt via webbformuläret.

Kontakta Lidingö stad, webbformulärlänk till annan webbplats

Till toppen av sidan