SVT granskar vård av autistisk ung man

UPPDATERAD 2018-02-05

Flera medier har rapporterat om ett ärende där Lidingös omsorgs- och socialförvaltning är en av huvudmännen. Ärendet rör en autistisk ung man hemmahörande på Lidingö. Idag vilar vårdansvaret på landstinget och det finns en pågående dialog med alla parter för att hitta en lösning så snart han skrivs ut från Danderyds sjukhus.


Lidingö stad kan inte besluta om en person ska skrivas in på eller ut från ett sjukhus. Det är ansvarig läkare på aktuellt sjukhus som bedömer vilken typ av vård som ska ges och när vårdtagaren ska skrivas ut.

– Förvaltningen har idag haft ett vårdplaneringsmöte tillsammans med övriga parter, där vi har erbjudit en ny lösning som vi bedömer vara den bästa, säger Birgitta Sköld, omsorgs- och socialnämndens ordförande (LP) i Lidingö stad.

Komplicerade ärenden kräver ibland särskild kompetens på boendet som inte alltid finns på Lidingö eller inom stadens verksamhet. I sådana fall samarbetar Lidingö stad med experter i hela landet för att kunna erbjuda speciallösningar. Att erbjuda bra vård är en fråga om att hitta rätt kompetens och lösningar snarare än om ekonomiska hänsyn.

– Jag har alltid fullt förtroende för det arbete som stadens tjänstemän gör för att hitta lösningar i svåra situationer och vi kommer inte att backa från vårt ansvar i det här fallet heller, säger Birgitta Sköld.

Som alltid då enskilda ärenden hamnar i mediernas fokus så begränsas möjligheten att förklara enskilda omständigheter på grund av den sekretess som råder. Att inte kommentera frågor som rör enskilda fall är en förtroendefråga. En vårdtagare ska alltid kunna lita på att hens integritet inte kränks, att inte avhandla enskilda ärenden offentligt är en grundprincip. Det är alltid vårdtagarens intressen som ska tillgodoses, inte omgivningens.

Till toppen av sidan