Stort intresse för nattvandring

Den 14 februari hölls en utbildning för nattvandrare i Lidingö stadshus. Utbildningen ”Nattvandring grund” har initierats av den ideella gruppen Nattvandring Lidingö och genomfördes i samverkan med Lidingö stad. Utbildningen syftar till att fler vuxna ska engagera sig i att nattvandra.

Nattvandring

Mellan 40-50 föräldrar fanns på plats i Stadshusets sessionssal. Deltagarna fick lära sig om nattvandringens grunder, lite om lag och rätt och vilket förhållningssätt som är att föredra när man nattvandrar. Engagemanget var stort och deltagarna ställde många frågor.

– Det är jättepositivt att så många föräldrar visar nyfikenhet och engagemang och verkar vilja ta steget att nattvandra, säger Anna Sundin Adolfsson, preventionssamordnare Lidingö stad.

Vuxennärvaron ute på kvällar och nätter har stor betydelse för tryggheten. Det märks inte minst runt helger och lov. De få timmar som den vuxna delar med sig av kan få stor betydelse.

– Många unga som är ute kvällar och nätter saknar trygga vuxna. Polis, kommun och andra aktörer är jätteviktiga, men även föräldrar och andra vuxna kan bidra genom att bara finnas ute och på så sätt vara trygghetsskapande.

Redan lördag den 24 februari kommer de ideella nattvandrarna att ge sig ut nästa gång. Vid det tillfället kommer även kommunen och polisen att delta. Polisen håller i uppstarten av kvällen, kl. 21 på Scandic Foresta.

Vill du följa med? Lidingö nattvandring hittar du på Facebook under ”Nattvandring Lidingö”.

För mer information:
Anna Sundin Adolfsson
Preventionssamordnare
Tel: 08-731 34 79
E-post: anna.sundin.adolfsson@lidingo.se

Till toppen av sidan