Statens ekonomiska ersättning inte tillräcklig

UPPDATERAD: Ensamkommande ungdomar som under asylprocessen fyller 18 år ska även i fortsättningen hänvisas till Migrationsverket. Det beslutades på omsorgs- och socialnämndens sammanträde den 25 oktober.

Regeringen och Vänsterpartiet har föreslagit ett tillfälligt kommunbidrag med syfte att göra det möjligt för kommunerna att fortsatt ha ansvaret för de ungdomar som under asylprocessen fyller 18 år. Omsorgs- och socialnämndens beslut innebär att dessa ungdomar även fortsättningsvis ska hänvisas till Migrationsverket.

- Orsaken till nämndens beslut är att kommunens ansvar upphör när en ungdom i asylprocess fyller 18 år enligt gällande lagstiftning. Vi följer lagstiftningen, dessutom saknas resurser för att ta över ansvaret från Migrationsverket och handlägga dessa ärenden utifrån den ekonomiska ersättning staten ger. Ersättningen är långt ifrån tillräcklig. Vi måste vara försiktiga med skattebetalarnas pengar, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande i omsorgs- och socialnämnden.

I Lidingö stad berörs 27 ungdomar av beslutet. Sannolikt kommer de ungdomar som studerar på gymnasiet att få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. De bereds då möjlighet att studera vidare på den ort Migrationsverket anvisar alternativt går kvar i gymnasiet på Lidingö om de lyckats lösa sin bostadssituation på egen hand. De pengar som tilldelats kommunerna går inte att returnera till regeringen och kommer i stället att användas för att täcka kostnader inom andra områden som rör mottagandet av ensamkommande.

Liberalerna och Centerpartiet röstade på majoritetens förslag. Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverade sig.

Till toppen av sidan