Stadens hemtjänst och serviceboenden Silviahemscertifierade

Som första kommunala hemtjänst i Sverige har Lidingö stads hemtjänst och de kommunala servicehusen Baggeby gård och Högsätra Silviahemscertifieras. I fredags firades certifieringen högtidligt på Baggeby gård.

Glada medarbetare och chefer med diplom och certifikat. Nu är Lidingö stads hemtjänst och serviceboenden Silviahemscertifierade.

- För våra kunder och deras anhöriga är det en trygghet att vi är utbildade och certifierade inom demensvård. Vi vill kunna erbjuda bästa möjliga livskvalitet för personer med demenssjukdom, säger Per Wictorsson, områdeschef för hemtjänsten inom Lidingö stad.

En Silviahemscertifiering innebär att alla medarbetare oavsett om man är vård- och omsorgspersonal, städare eller chef har genomgått en utbildning i demensvård. I certifieringen ingår också att personalen på varje enhet har regelbundna reflektionsstunder tillsammans med en utbildad reflektionshandledare.

I nästan ett år har personal inom hemtjänsten i Lidingö stad och på serviceboendena Högsätra och Baggeby gård genomgått Silviahemmets utbildning i demensvård. Omsorgs- och socialnämndens ordförande Birgitta Sköld (LP) var på plats och höll tal till alla medarebetare och chefer.

- Jag är jätteglad och stolt över att Lidingö stad är den första kommunala hemtjänsten i landet som certifieras. Jag är helt säker på att certifieringen kommer att innebära ett stort mervärde för våra brukare och kunder - och även för personalen, säger Birgitta Sköld.

Kort om Silviahemscertifiering

Utbildningen i demenssjukdom utgår från Silviahemmets vårdfilosofi som bygger på fyra hörnstenar: personcentrerad vård, teamarbete, anhörigstöd samt kommunikation och relation.

Totalt i Sverige finns det med Lidingö stads hemtjänst 50 verksamheter som Silviahemscertifierats, varav 47 är boenden och dagverksamheter och två är privata hemtjänstföretag.

Drottning Silvia grundade Silviahemmet 1996. Hemmet drivs med en palliativ vårdfilosofi med fokus på livskvalitet. Detta vill man uppnå genom att lindra fysisk smärta, erbjuda psykologiskt, socialt och existentiellt stöd för både patienten och dennes närstående.

Till toppen av sidan