Sök bidrag för socialt frivilligt arbete

Om din förening eller nätverk bedriver socialt frivilligt arbete kan ni nu söka bidrag för år 2017. Sista ansökningsdag är den 21 oktober 2016.

Organisationer, föreningar, råd och nätverk som bedriver frivilligt socialt arbete kan ansöka. För år 2017 finns två typer av bidrag - verksamhetsbidrag och aktivitetsbidrag.

  • Verksamhetsbidrag ska stödja verksamheten i lokalt förankrade organisationer, föreningar, råd eller nätverk. För att beviljas bidrag ska en överenskommelse mellan föreningen och kommunen upprättas. Föreningen bör finansiera verksamheten med minst hälften egna medel.
  • Aktivitetsbidrag ges till en tydligt avgränsad aktivitet eller ett speciellt ändamål som genomförs lokalt på Lidingö. Bidraget kan inte sökas för sådan verksamhet som föreningen har sökt verksamhetsbidrag för.


Läs merlänk till annan webbplats om vad som gäller för verksamhets- och aktivitetsbidrag och ladda ner ansökningsblanketter.

Till toppen av sidan