Lidingö värnar om patientsäkerheten

Från och med den 1:a mars 2018 utför inte hemtjänstpersonalen längre delegerade sjukvårdsuppgifter från vårdcentralernas distriktsköterskor. Detta innebär bland annat att vårdcentralerna nu själva överlämnar ordinerade läkemedel till sina patienter när patienten inte själv klarar av att hantera sina läkemedel.

Det finns flera skäl till att omsorgs- och socialnämnden på Lidingö fattat det här beslutet. Birgitta Sköld, ordförande i omsorgs- och socialnämnden (LP), poängterar att det främst handlar om patientsäkerhet och en säkrare vård.

– Kunden har rätt att möta hälso- och sjukvårdspersonal med adekvat kompetens och fokus på kundens hälsa. Att hantera läkemedel är en kompetens som inte hemtjänstpersonalen ska behöva ha, säger Birgitta Sköld.

Tidskrävande och kostnadsdrivande arbetsuppgifter

Ett annat skäl till att avsäga sig delegeringar är att uppgifterna tar tid att utföra, tid som inte beviljas via biståndsbeslut. Det krävs dessutom en mer omfattande personalplanering för att kunna garantera att det alltid finns personal med gällande delegering tillgänglig.

Utöver patientsäkerheten och tidsaspekten finns det besparingar att göra. Lidingö stad får idag inte får någon ersättning för de kostnader delegeringarna innebär. En tidigare utredning kring delegeringar uppskattar Lidingö stads kostnader för att utföra hälso- och sjukvårdsdelegeringar till 5,6 miljoner kronor årligen.

Till toppen av sidan