Informationskväll om droger

När omsorgs-och socialförvaltningen inom Lidingö stad i sanverkan med Polisen bjöd in till en informationskväll för tonårsföräldrar om alkohol, tobak och droger var gensvaret stort. Om du inte hade möjlighet att vara med kan du läsa ett referat här.

En typ av grinder – kvarn att mala marijuana med. En grinder kan se ut på lite olika sätt, bland annat som en pennvässare, för att bli lite mer svårupptäckta.

 

– Vi märker att det finns ett stort sug efter information bland tonårsföräldrar, många vill ha konkreta tips på hur man upptäcker eller misstänker att ens ungdom missbrukar droger. Inte minst mot bakgrund av Stockholmsundersökningen där Lidingö sticker ut när det gäller missbruk bland tonåringar. Vi vill också lyfta fram hur viktig förälderns roll är. Undersökningar visar att en stor anledning till att barn inte börjar missbruka är att de inte vill göra sina föräldrar besvikna, säger Anna Sundin Adolfsson, preventionssamordnare vid Lidingö stad.

Under kvällen fick deltagarna både handfasta konkreta tips och mer teoretisk information om vad som händer i hjärnan hos en missbrukare.

Clara och Linda från polisens ungdomsgrupp berättade om sin verksamhet. De jobbar enbart på fältet och söker upp platser där de vet att ungdomarna håller till. På Lidingö är det till exempel knutpunkter med sena öppettider, men också mer undanskymda platser där ungdomarna vill vara ifred.

– Till största del handlar det numera om narkotika, vi har sett en förskjutning från alkohol till narkotika de senaste åren, berättar Clara. Visst finns det ungdomar som använder alkohol och några konkreta tips till föräldrar är: ha koll på barskåpet hemma. Nätverka med andra föräldrar och ha koll på var hemmafesterna är någonstans. För många är fortfarande alkohol en inkörsport till andra droger. De senaste åren har också användningen av e-cigaretter ökat markant. De innehåller inte tobak, men däremot nikotin.

– Det värsta med e-cigaretter är att de är gjorda för att attrahera ungdomar, ofta med färger och godisliknande smaker. Men man ska komma ihåg att de är beroendeframkallande och åldersgränsen är 18 år, säger Linda.

Användningen av narkotika har ökat. Dels är det lätt att få tag på - oftast bara ett sms bort, och dels har många preparat gått ner i pris. Det vanligaste är cannabis – marijuana och hasch. Extacy har kommit tillbaka och man märker också att användningen av kokain gått ner i åldrarna. Dessutom förekommer missbruk av t ex adhd mediciner.

– Det är bra att veta och tala om för sin ungdom är att all hantering av narkotika är olaglig. Vi får ibland höra av ungdomar som vi kontrollerar att narkotikan vi hittades i hens ficka, bara förvarades åt en kompis. Men det spelar ingen roll, all hantering av narkotika är olaglig, säger Clara. Åker man fast får det långsiktiga konsekvenser, förutom att man hamnar i brottsregistret kan det bli svårare med körkortstillstånd t ex.

När ska man börja misstänka missbruk?

Några konkreta tecken som tipsades om var: rödsprängda ögon, muntorrhet, sötsug, hunger, slö, fnittrig, tankspriddhet, ostrukterad och framför allt så har cannabis en stark lukt. Som förälder är det också bra att vara observant på om ungdomen har t ex cigarettpapper, en grinder – kvarn att mala marijuana med, uppklippta petflaskor - för att röka i. Ett annat tips är att kolla upp på nätet ungdomsslang som används.

Helene från Mini Maria berättar om vad som händer i hjärnan, från det första stadiet med upprymdhet och fnissighet tills det går över i mer inåtvändhet och lugn. Effekterna av ruset sitter i upp till 8 veckor.

– Toleransen för droger ökar ju längre man håller på och man behöver allt högre doser för att uppnå önskad effekt, säger Helene.

Ett viktigt råd till föräldrar: var jobbiga och nyfikna, gör det tydligt vad du som förälder tycker om att man använder droger. Se också faktaruta längre ner på sidan.

– Omsorgs- och socialnämnden tycker detta är en mycket viktig fråga och vi har satsat på att öka det förebyggande arbetet, dels genom att anställa en preventionssamordnare, dels genom de nya fältkuratorer vi har anställt nu under våren och som kommer att jobba ute bland ungdomarna på Lidingö, säger Birgitta Sköld (LP), omsorgs- och socialnämndens ordförande.

Fem konkreta tips till dig som förälder

  • Släpp inte taget om din tonåring bara för att hen själv börjar vända sig bort från dig. Det är då det är extra viktigt att fortsätta finnas där.
  • Sök information, det finns många sidor på nätet. Bland annat Tonårsparlören: www.tonarspaloren.se, A non smoking generation: www.nonsmoking.se, Drugsmart: www.drugsmart.se
  • Att köpa droger på nätet är bara en knapptryckning eller ett sms bort. Nätverka med andra föräldrar för att utbyta erfarenheter och råd.
  • Var själv med och nattvandra, du får kontakt med andra föräldrar och samtidigt är det tryggt för ungdomarna med vuxna ute. Nattvandring Lidingö finns på Facebook, sök nattvandring Lidingö, mejl: lidingo@nattvandring.nu
  • Sök hjälp om du behöver. Antingen via MiniMaria, socialtjänsten eller ta stöd av föräldranätverk.

MiniMaria Rosenlundsgatan 44B, 118 63 Stockholm, Tel: 08-508 43 710

Socialtjänsten Lidingö stad, kundcenter: 08-731 30 00


Till toppen av sidan