Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Information om coronavirus 2019-nCoV

Uppdaterad 28 februari 2020: Lidingö stad följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram kring coronaviruset. För uppdaterad information, då läget kan förändras, bör man vända sig till myndigheternas officiella kanaler.

nysande kvinna

Generellt gäller att Region Stockholm har beredskap för provtagning och vård ifall någon person skulle visa sig bära på det nya coronaviruset.

Smittskydd Stockholm följer nära tillsammans med andra myndigheter utvecklingen av det nya coronaviruset.

Precis som vanligt ska man ringa 1177 om man har frågor eller är i behov av vård. Det är viktigt att inte åka direkt till en mottagning om man har symptom. Vid livshotande tillstånd är det 112 som gäller.

Vad gäller för resenärer som besökt områden där smittspridning förekommer?

Utifrån en bedömning av utvecklingen kring smittspridning har Folkhälsomyndigheten uppdaterat sina rekommendationer för resenärer som vistats i områden där smittspridning konstaterats. Personer som har vistats i dessa områden bör vara uppmärksamma på luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber och ringa sjukvården 1177 Vårdguiden för bedömning.

För uppdaterad information kring vilka områden rekommendationerna gäller för, ska man besöka Folkhälsomyndighetens webbplats där frågor och svar och rekommendationer löpande uppdateras. För länk till Folkhälsomyndighetens webbplats, se avsnittet "Mer information".

Inom skola, vård och omsorg

Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan. Samma sak gäller för personal, och oavsett i vilka områden de har rest. Elever och personal som har rest i områden där coronaviruset sprids behöver alltså inte stanna hemma, men bör vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma och kontakta 1177 Vårdguiden via telefon.

Äldre och redan försvagade människor har visat sig extra sårbara för detta virus. Av omtanke om våra vård- och omsorgstagare uppmanar vi de som vill besöka anhöriga och vänner på våra vård- och omsorgsboenden att visa försiktighet.

Har du nyligen vistats i områden där coronaviruset sprids bör du överväga nödvändigheten av att besöka anhörig. Var uppmärksam på egna eventuella luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Har du symtom, kontakta 1177 Vårdguiden.

Löpande information från myndigheter

Uppdaterad information om coronaviruset finns löpande via myndigheternas officiella webbplatser. För länkar till myndigheternas webbplatser, se avsnittet "Mer information"

Till toppen av sidan