Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Frågor och svar om coronavirus

Uppdaterad 2 april 2020: Här har vi samlat de vanligaste frågorna som ställs till Lidingö stad om coronaviruset. För generella frågor och svar om coronaviruset, se Folkhälsomyndighetens webbplats samt Vårdguiden 1177.

Allmänt

Ska alla, oavsett var man bufinnit sig, vara uppmärksamma kring luftvägssymtom?

Ja, alla, oavsett var man befunnit sig, bör vara uppmärksamma på symtom och hålla sig hemma om man har luftvägsbesvär, andningspåverkan, feber, hosta, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk.

Om man har symtom, hur länge ska man vara hemma?

Som en extra försiktighetsåtgärd ska man ska vara hemma i två dygn efter symtom är över.

Vilka är symtomen för luftvägsinfektion? Kan det förväxlas med pollenallergi?

Det är framförallt luftvägsbesvär, andningspåverkan, feber, hosta, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk.

Då även covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början bedöma om dina symtom beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen.

Se till att stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar.

För rådgivning ska man vända sig till 1177 Vårdguiden.

1177 har tagit fram ett självskattningstest för att avgöra om man behöver kontakta vården.

Självskattningstest Corona via 1177:s webbplatslänk till annan webbplats

Hur ser smittskyddet ut på Lidingö?

Lidingö samarbetar med Smittskydd Stockholm som arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor.

Arbetet är länsövergripande och det sker genom epidemiologisk övervakning, information och utbildning. I uppgiften ingår även att bistå allmänheten med råd och upplysningar i smittskyddsfrågor. Verksamheten regleras i smittskyddslagen.

Folkhälsomyndigheten har sagt att risknivån per den 10 mars höjs till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Vad innebär det för stadens verksamheter?

Stadens kommunala verksamheter inom förskola, grundskola och vård- och omsorg är fortsatt öppna.

Dock har omsorgs- och socialförvaltningen beslutat att införa besöksförbud på kommunala vård- och omsorgsboenden Siggebogården och Högsätra. Besöksförbudet omfattar också vissa gruppbostäder. Den 31 mars beslutade regeringen att besöksförbud ska gälla på alla landets äldreboenden från och med den 1 april. Syftet är att hindra smittan från att spridas till de mest utsatta grupperna samt att minska takten på spridningen.

Inom övriga verksamheter inom äldreomsorgen, funktionsnedsättning och socialpsykiatri kommuniceras med skyltar vid ingången till verksamheterna en uppmaning till försiktighet och att man vid minsta tecken på luftvägssymtom ska avstå från alla sociala kontakter.

Alla öppna mötesplatser för äldre är stängda från 12 mars och öppnar tidigast 15 april. Bedömning om öppnande kommer att göras baserat på hur smittspridning utvecklas.

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla i Stockholm att arbeta hemma, hur agerar Lidingö stad på det?

Enligt uppmaning från Folkhälsomyndigheten ska de som kan jobba hemifrån. För Lidingö stad innebär det att de som har möjlighet att arbeta hemifrån om arbetet tillåter det, ska arbeta hemma. Dock måste staden säkerställa den löpande verksamheten och vårt samhällsuppdrag.

Stadens verksamheter inom förskola, grundskola, hemtjänst, vård- och omsorg, fritidsverksamhet, bibliotek och fritidsanläggningar ska tillsvidare hålla öppet och bedriva verksamheten som vanligt. Alla öppna mötesplatser för äldre är dock stängda från 12 mars och öppnar tidigast 15 april. Bedömning om öppnande kommer att göras baserat på hur smittspridning utvecklas.

Vad gäller för de som behöver besöka Lidingö stads handläggare och verksamheter?

Alla med luftvägssymtom, även lindriga, uppmanas att avstå från sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det gäller till exempel besök i våra verksamheter och i Stadshuset. I möjligaste mån, kontakta oss i första hand via telefon eller mejl.

Vi som arbetar i Lidingö stads verksamheter är friska och om vi känner några symtom på förkylning så kommer vi inte att gå till vårt arbete.

För säkerhets skull undviker vi fysisk kontakt i våra möten och det är framför allt för att bidra till att smitta inte sprids i samhället. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Får kommunen information om smittade inom kommunen?

Nej. Sedan den 11 mars koncentreras provtagningen av coronaviruset i Stockholms län till dem som är inlagda på sjukhus med symtom som påminner om coronaviruset. Övriga som har symtom som påminner om coronavirus kommer inte att provtas. Det gäller oavsett om man varit i de områden som tidigare varit utsatta för smitta eller haft nära kontakt med någon som är sjuk i coronaviruset. Det innebär också att Smittskydd Stockholm inte längre gör smittspårning i bred skala och inte heller smittspårar bland friska individer. Därför kontaktas inte Lidingö stad och våra verksamheter om det inte finns särskilda skäl. Det gör att vi inte kommer kunna veta om det finns fall av coronavirus i i Lidingö stad.

Hur många fall av coronaviruset finns på Lidingö?

Då provtagning inte längre sker i bred skala, redovisas inte antal fall, varken på nationell eller kommunal nivå. Därför har staden inte någon information om eventuellt antal fall på Lidingö.

Kan Lidingö stad bekräfta om det finns konstaterade fall av coronaviruset på Lidingö?

Nej. Sedan den 11 mars koncentreras provtagningen av coronaviruset i Stockholms län till dem som är inlagda på sjukhus med symtom som påminner om coronaviruset. Övriga som har symtom som påminner om coronavirus kommer inte att provtas. Det gäller oavsett om man varit i de områden som tidigare varit utsatta för smitta eller haft nära kontakt med någon som är sjuk i coronaviruset. Det innebär också att Smittskydd Stockholm inte längre gör smittspårning i bred skala och inte heller smittspårar bland friska individer. Därför kontaktas inte Lidingö stad och våra verksamheter om det inte finns särskilda skäl. Det gör att vi inte kommer kunna veta om det finns fall av coronavirus i i Lidingö stad.

Om en person själv berättar om hen är smittad, kan inte Lidingö stad bekräfta då?

Om personen själv berättar är det upp till honom eller henne att berätta om övriga personliga förhållanden. Det är ingen information som vi delar med oss av.  

Vart vänder jag mig för provtagning?

 • Sedan den 11 mars koncentreras provtagningen av coronaviruset i Stockholms län till dem som är inlagda på sjukhus med symtom som påminner om corona. Det är för att skydda patienter på sjukhus som redan har andra sjukdomar.
 • Du som har symtom som påminner om coronavirus kommer inte att provtas. Det gäller oavsett om du varit i de områden som tidigare varit utsatta för smitta eller haft nära kontakt med någon som du vet är sjuk i covid-19.
 • Har du frågor om coronaviruset utan att ha symtom ska du ringa 11313.
 • Behöver du sjukvårdsrådgivning ska du ringa 1177 som vanligt.
 • 1177 har tagit fram ett självskattningstest för att avgöra om man behöver kontakta vården.
 • Du ska inte vända dig till husläkarmottagningen för att provtas.

Självskattningstest Corona via 1177:s webbplatslänk till annan webbplats

Hur fungerar sjukvården i Stockholm kring coronaviruset?

 • Sedan den 11 mars koncentreras provtagningen av coronaviruset i Stockholms län till dem som är inlagda på sjukhus med symtom som påminner om corona. Det är för att skydda patienter på sjukhus som redan har andra sjukdomar.
 • De flesta blir lindrigt sjuka av coronaviruset.
 • Du som har symtom som påminner om coronavirus kommer inte att provtas. Det gäller oavsett om du varit i de områden som tidigare varit utsatta för smitta eller haft nära kontakt med någon som du vet är sjuk i covid-19.
 • Har du frågor om coronaviruset utan att ha symtom ska du ringa 11313.
 • Behöver du sjukvårdsrådgivning ska du ringa 1177 som vanligt.
 • 1177 har tagit fram ett självskattningstest för att avgöra om man behöver kontakta vården.

Självskattningstest Corona via 1177:s webbplatslänk till annan webbplats

Vad gäller om man är sjuk och måste stanna hemma?

Under den tiden du har symtom ska du undvika att träffa andra personer. Till exempel ska du inte:

 • träffa andra människor än de du redan bor med. Det innebär bland annat att du inte ska gå till skolan, arbetet eller förskolan. Du ska inte heller gå ut för att handla i din butik.
 • resa med buss, tåg, tunnelbana eller flyg.

Om du har haft en förkylning ska du vara hemma minst två dagar extra efter att du har blivit symtomfri. Allt för att undvika att andra människor utsätts för risk att smittas.

Ska evenemang ställas in?

Som en extra försiktighetsåtgärd och med anledning av höjd risknivå för samhällsspridning av coronaviruset covid-19, så kommer Lidingö stad från och med den 12 mars att ställa in aktiviteter som samlar många människor. Beslutet gäller för 30 dagar framåt om inte annat beslutas.

Sedan den 29 mars gäller också att allmänna sammankomster med fler än 50 personer förbjuds. Förbudet omfattar dock inte bibliotek, simhallar och liknande. Förbudet om allmänna sammankomster gäller heller inte skolan eller förskolan.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd från den 1 april innebär att man bör undvika större sammanhang där flera personer träffas, som fester, bröllop och andra tillställningar.

Lidingö stad ställer in arrangemang, föreläsningar, workshops och seminarier som inte är verksamhetskritiska, även om de inte har fler än 50 deltagare. I möjligaste mån försöker vi att flytta fram dessa, eller erbjuda andra alternativ såsom digitala lösningar.

Även skolornas planerade studieresor och studiebesök ställs in.

Möten som sker i den ordinarie kärnverksamheten och inom stadens lagstadgade verksamhet ska fortsatt genomföras. Till dessa räknas exempelvis arbetsplatsträffar, utvecklingssamtal i skolorna och vårdplaneringsmöten.

Vi gör detta för att minimera risken för smittspridning och påverkan på förmågan att leverera vårt viktiga samhällsuppdrag.

Innebär förbudet för sammankomster med fler än 50 personer även privata arrangemang?

Privata tillställningar omfattas inte av förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Det som avgör är då om tillställning riktas till allmänheten eller inte. Det innebär att exempelvis privata fester, företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande inte berörs.

Dock innebär Folkhälsomyndighetens allmänna råd från den 1 april att man bör undvika större sammanhang där flera personer träffas, som fester, bröllop, dop, begravningar, kalas och andra tillställningar.

Förbudet gäller inte för de som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.

Ska idrottshallar och träningslokaler stängas?

Vi följer de direktiv som ansvariga myndigheter tar fram. Enligt Folkhälsomyndigheten kan idrott och träningsaktiviteter kan fortsätta, men vissa försiktighetsåtgärder bör vidtas för att minska risken för spridning av covid-19. Träning utomhus är att föredra.

Generella råd som gäller för samtliga idrotts- och träningsaktiviteter är:

 • Håll avstånd till varandra på idrottsplatser, badhus, gym och träningslokaler och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Äldre, främst de över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Torka av utrustning som används av flera med desinfektionsmedel efter användning. Exempelvis gymutrustning.
 • Det finns inget som tyder på att coronavirus smittar via bassängbadvatten utan det smittar i första hand från människa till människa.
 • Idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus, skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper och begränsa antalet åskådare.
 • Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och likande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.

Vad gäller för de som behöver besöka Lidingö stads handläggare och verksamheter?

Alla med luftvägssymtom, även lindriga, uppmanas att avstå från sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det gäller till exempel besök i våra verksamheter och i Stadshuset. I möjligaste mån, kontakta oss i första hand via telefon eller mejl.

Vi som arbetar i Lidingö stads verksamheter är friska och om vi känner några symtom på förkylning så kommer vi inte att gå till vårt arbete.

För säkerhets skull undviker vi fysisk kontakt i våra möten och det är framför allt för att bidra till att smitta inte sprids i samhället. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Skola och förskola

Ska skolor och förskolor stänga?

Staden har en skyldighet att erbjuda förskola och skola till alla barn och elever. Vi följer de direktiv som ansvariga myndigheter tar fram. Staden har haft samråd med Smittskydd Stockholm som inte anser att förskolor och grundskolor ska stängas i dagsläget. Lidingö stads kommunala förskolor, grundskolor och fritidshem fortsätter därför att vara öppna.

Regeringen rekommenderar alla gymnasier, vuxenutbildningar och högskolor och universitet att införa distansutbildning från och med 18 mars.

Folkhälsomyndigheten gör fortfarande bedömningen att grundskolor och förskolor inte ska stängas. De negativa konsekvenserna bedöms bli för stora.

Därför har utbildningsnämnden i Lidingö stad beslutat att Hersby gymnasium och vuxenutbildningen kommer bedriva sin undervisning på distans från och med 19 mars. Beslutet gäller tillsvidare.

När kan en skola stänga?

En stängning kan ske av huvudmannen, dvs kommunen eller för fristående skola dess styrelse, under följande förutsättningar:

 • Efter samråd med smittskyddsläkare i syfte att motverka smittspridning
 • Om skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat
 • På rekommendation från Folkhälsomyndigheten.
 • Endast i det fall att det inte går att bedriva verksamheten på grund av att en stor andel av personalen är frånvarande på grund av coronavirus, får skolans huvudman ensam besluta om stängning.

Regeringen rekommenderar alla gymnasier, vuxenutbildningar och högskolor och universitet att införa distansutbildning från och med 18 mars.

Folkhälsomyndigheten gör fortfarande bedömningen att grundskolor och förskolor inte ska stängas. De negativa konsekvenserna bedöms bli för stora.

Därför har utbildningsnämnden i Lidingö stad beslutat att Hersby gymnasium och vuxenutbildningen kommer bedriva sin undervisning på distans från och med 19 mars. Beslutet gäller tillsvidare.

Ska barn och elever stanna hemma från grundskola och förskola?

Lidingö stad följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram kring coronaviruset.Grundskolor och förskolor håller öppet som vanligt.

Precis som vi tidigare kommunicerat så ska man, om man är sjuk eller har symtom på luftvägsinfektion eller förkylning oavsett var man befunnit sig, stanna hemma från jobb och skola. Det gäller alltid.

Varför kräver inte staden att föräldrar håller sina barn hemma?

Staden har en skyldighet att erbjuda förskola och skola till alla barn och elever. Vi följer de direktiv som ansvariga myndigheter tar fram. Folkhälsomyndigheten gör fortfarande bedömningen att grundskolor och förskolor inte ska stängas. De negativa konsekvenserna bedöms bli för stora.

När de nationella proven ställs in, hur ska lärarna sätta betyg ?

Eftersom resultaten från de nationella proven normalt utgör ett betydelsefullt underlag bland många andra, kommer lärarna därför att göra betygsbedömningar utifrån andra underlag. De prov som redan har genomförts i sin helhet ska användas som underlag för bedömning av elevernas förmåga.

Skolverkets webbplats, frågor och svar om de nationella proven.länk till annan webbplats

Varför ställs de nationella proven in?

Skolverket har beslutat att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 30 mars och resten av våren, till och med den 30 juni. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs.

Skolverkets webbplats, frågor och svar om de nationella proven.länk till annan webbplats

Hur hanteras måltiderna i skolornas matsalar för att förebygga smittspridning av coronaviruset?

Enligt Livsmedelsverket sprids Coronavirus genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Det finns i nuläget ingenting som tyder på att viruset sprids genom att man äter mat eller dricker vatten. (källa Livsmedelverketlänk till annan webbplats) Det är viktigt att ha god handhygien. Att tvätta händerna ofta med tvål och vatten minskar risken för spridning av coronavirus.

Lidingö stad följer Folkhälsomyndighetens råd för att minska risken för smittspridning av coronavirus i skolor. Utifrån dessa råd har staden, tillsammans med måltidsleverantörerna för skolorna, vidtagit ett antal åtgärder i matsalarna för att miniminer risken för smittspridning.

 • Pedagoger ser till att händerna är tvättade och slussar in eleverna i matsalen i en jämn ström.
 • Det finns mycket skolpersonal runt serveringen där eleverna tar maten själva.
 • Besticken står upp i behållaren så att eleverna tar i handtaget för att minska kontamineringen.
 • Knivar, slevar, m.m. byts kontinuerligt under serveringen.
 • Bleck byts kontinuerligt under serveringen, vilket begränsar antalet elever som tar från varje upplägg.
 • Skyltar finns uppsatta som uppmanar eleverna att ta den översta tallriken i högen.

Vad gäller kring trängsel på restauranger och skolmatsalar?

Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer om att det är otillåtet med trängsel på restauranger, kaféer och barer innebär i korthet att besökarna måste kunna hålla avstånd mellan varandra. Man får bara äta och dricka sittandes vid ett bord eller ta med maten för avhämtning. Stående servering vid barer är inte tillåtet. Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor. Det finns inget förbud mot bufféservering så länge inte trängsel uppstår.

Riktlinjerna gäller även skolmatsalar, där det är tillåtet att låta elever och personal hämta sin mat och dryck själva, så länge som det inte leder till trängsel eller köer.

Vad gör skolorna för att undvika trängsel i matsalen?

Skolan- och kökspersonalen hjälps åt för att minska risken för smittspridning.

För att underlätta kan skolorna:

 • Utvidga avståndet mellan bord i matsal om det är möjligt.
 • Undvik i möjligaste mån större ansamlingar av barn och elever, exempel i matsalen.
 • Det är tillåtet att låta elever och personal hämta sin mat och dryck själva, så länge som det inte leder till trängsel eller köer
 • Skolan kan till exempel se till att alla elever inte äter samtidigt, förskjuta skolstart och skolslut och förlägga raster på ett sätt som begränsar stora ansamlingar av elever.

Kan barn och elever ta mat själva i skolrestaurangen eller bör de få sin mat serverad?

Enligt Livsmedelsverket kan barn och elever fortsätta att själva ta både kall och varm mat i bufféservering på skolan.

För att hålla en bufféservering öppen måste man uppfylla kraven i Folkhälsomyndighetens föreskrift " Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m." samt fortsätta att följa verksamhetens ordinarie hygienrutiner.

Folkhälsomyndigheten poängterar att det inte får förekomma trängsel mellan människor i köer, vid bord och bufféer utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

Kommer man att erbjuda lunchkuponger eller matlådor till elever när gymnasieskolan är stängd?

Ett av syftena med stängning av gymnasieskolan är att minska antalet sociala kontakter och antalet människor som rör sig i samhället. Utdelning av matlådor eller lunchkuponger skulle motverka det syftet. I och med att det inte finns krav på att skolan ska tillhandahålla kostnadsfria skolmåltider på gymnasienivå, har staden valt att främja syftet och inte erbjuda någon mat.

Vård och omsorg

Äldre och andra känsliga målgrupper, råder besöksförbud?

Omsorgs- och socialförvaltningen har sedan tidigare beslutat att införa besöksförbud på kommunala vård- och omsorgsboenden Siggebogården och Högsätra. Besöksförbudet gäller till dess ansvariga myndigheter ger andra rekommendationer. Den 31 mars beslutade regeringen att besöksförbud ska gälla på alla landets äldreboenden från och med den 1 april. Syftet är att hindra smittan från att spridas till de mest utsatta grupperna samt att minska takten på spridningen.

Lidingö stad har den 18 mars fattat beslut om att stänga samtliga dagverksamheter för äldre från och med måndag den 23 mars. Beslutet att stänga dagverksamheterna gäller till och med 30 april 2020. Beslutet omfattar dagverksamheterna Gröna rummet, Linden, Träffen och Solgläntan som alla är belägna i Högsätra.

Inom övriga verksamheter inom äldreomsorgen, funktionsnedsättning och socialpsykiatri kommuniceras med skyltar vid ingången till verksamheterna en uppmaning till försiktighet och att man vid minsta tecken på luftvägssymtom ska avstå från alla sociala kontakter.

Alla öppna mötesplatser för äldre är stängda från 12 mars och öppnar tidigast 31 maj. Bedömning om öppnande kommer att göras baserat på hur smittspridning utvecklas.

 Vad gäller inom äldreomsorgen?

Särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion.

Omsorgs- och socialförvaltningen har beslutat att införa besöksförbud på kommunala vård- och omsorgsboenden Siggebogården och Högsätra. Den 31 mars beslutade regeringen att besöksförbud ska gälla på alla landets äldreboenden från och med den 1 april. Syftet är att hindra smittan från att spridas till de mest utsatta grupperna samt att minska takten på spridningen.

Lidingö stad har den 18 mars fattat beslut om att stänga samtliga dagverksamheter för äldre från och med måndag den 23 mars. Beslutet att stänga dagverksamheterna gäller till och med 30 april 2020. Beslutet omfattar dagverksamheterna Gröna rummet, Linden, Träffen och Solgläntan som alla är belägna i Högsätra.

Inom övriga verksamheter inom äldreomsorgen, funktionsnedsättning och socialpsykiatri kommuniceras med skyltar vid ingången till verksamheterna en uppmaning till försiktighet och att man vid minsta tecken på luftvägssymtom ska avstå från alla sociala kontakter.

Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara.

Hur agerar staden om en vård- och omsorgstagare är orolig att smittas av exempelvis hemtjänstpersonal?

Då det gäller Lidingö stads personal så följer vi de riktlinjer som ansvariga myndigheter ger. I dagsläget är bedömningen att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning för friska att stanna hemma. Dock har vi dialog med personal för att göra individuella riskbedömningar.

För personal finns särskilda rutiner för hur man ska agera och skydda andra.

Hur kan staden säkerställa att inte smitta sprids till utsatta grupper såsom äldre?

Omsorgs- och socialförvaltningen har beslutat att införa besöksförbud på kommunala vård- och omsorgsboenden Siggebogården och Högsätra. Den 31 mars beslutade regeringen att besöksförbud ska gälla på alla landets äldreboenden från och med den 1 april. Syftet är att hindra smittan från att spridas till de mest utsatta grupperna samt att minska takten på spridningen.

Lidingö stad har den 18 mars fattat beslut om att stänga samtliga dagverksamheter för äldre från och med måndag den 23 mars. Beslutet att stänga dagverksamheterna gäller till och med 30 april 2020. Beslutet omfattar dagverksamheterna Gröna rummet, Linden, Träffen och Solgläntan som alla är belägna i Högsätra.

Inom övriga verksamheter inom äldreomsorgen, funktionsnedsättning och socialpsykiatri kommuniceras med skyltar vid ingången till verksamheterna en uppmaning till försiktighet och att man vid minsta tecken på luftvägssymtom ska avstå från alla sociala kontakter.

För personal finns särskilda rutiner för hur man ska agera och skydda andra.

Har ni resurser att hantera situationen om smittan sprider sig på ett äldreboende?

Vi har rutiner och resurser för att förhindra smittspridning på våra boenden. Det är samma rutiner som vi följer vid andra smittsamma sjukdomar så de är väl inarbetade. Vi följer Socialstyrelsens råd om basala hygienrutiner.

Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring att alla som har symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, ska undvika sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Innebär det att elever och personal ska undvika att komma till jobbet och skola?

Precis som vi tidigare kommunicerat så ska man, om man är sjuk eller har symtom på luftvägsinfektion eller förkylning ska man stanna hemma från jobb och skola. Det gäller alltid.

För rådgivning bör man vända sig till 1177 Vårdguiden. Man kan också göra ett självskattningstest som 11 77 Vårdguiden tagit fram för att avgöra om man behöver kontakta vården.

Självskattningstest Corona via 1177:s webbplatslänk till annan webbplats

Till toppen av sidan