Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Information om coronapandemin

Sidan uppdateras löpande. Lidingö stad följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram kring det nya coronaviruset. Uppdaterad information som rör Lidingö specifikt samt Frågor & Svar, publiceras löpande vid behov på denna sida. För uppdaterad information generellt, då läget kan förändras, bör man vända sig till myndigheternas officiella kanaler.

Information om Coronaviruset, covid-19. Uppdateras löpande.

Flikar uppdaterade:

 • Läget på Lidingö uppdateras löpande
 • 16 september - Vaccination och covidbevis
 • 8 september - Information från myndigheter
 • 8 september - Frågor och Svar
 • 2 september - Förskola och skola
 • 25 augusti - Vård och omsorg

Läget på Lidingö, uppdateras löpande

Information om läget på Lidingö uppdateras vid behov. Smittlägget uppdateras varje torsdag via Folkhälsomyndighetens webbplats.

Antal smittade på Lidingö

Folkhälsomyndigheten uppdaterar sin statistik om antal smittade samt antal fall per 10 000 invånare, varje torsdag klockan 14.00 och underlaget är de fall som rapporterats föregående vecka.

Folkhälsomyndighetens rapportering om smittläget, Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Vaccinationsläget

Folkhälsomyndigheten uppdaterar veckovis på torsdagar klockan 14.00 statistik över antal vaccinerade per kommun.

Statistiken finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Folkhälsomyndighetens vaccinationsstatistik, Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Tidsplan för vaccination

På 1177:s webbplats finns information om när olika grupper erbjuds vaccin och när man kan få sin andra dos.

Tidsplan för när olika grupper får vaccinera sig på 1177:s webbplats Länk till annan webbplats.

Från och med den 9 augusti kan alla som fyllt 16 år – med eller utan riskfaktorer – boka tid för vaccination mot covid-19.

Boka tid

Sedan den 9 augusti kan alla som är födda 2005 och tidigare boka vaccination. Det innebär att alla som är – eller ska fylla 16 år i år - och äldre kan boka tider för vaccination mot covid-19.

Man ska i första hand boka tid på någon av länets 37 vaccinationsmottagningar, som även är tillgängliga för personer som är 65 år och äldre.

Tider hos vaccinationsmottagningarna bokas med fördel via appen Alltid Öppet. Men man kan också boka via telefon. Telefonbokningstjänsten är ett komplement till den digitala bokningen och är öppen måndag till söndag mellan klockan 08.00 och 19.00.

Telefonbokning finns på flera språk. För bokning på svenska, ring telefonnummer 08-428 429 30.

Information om telefonummer på andra språk finns på Region Stockholms webbplats.

Telefonbokning på olika språk, region Stockholms webbplats Länk till annan webbplats.

Det finns flera vaccinationsmottagningar runt om i Stockholms län där man kan boka tid. Mottagningarna finns listade dels via appen Alltid Öppet, dels hos 1177.

1177:s webbplats Länk till annan webbplats.

Drop in vaccination

Det finns flera drop-in mottagningar runt om i Stockholm där man kan vaccinera sig.

På 1177:s webbplats finns information om drop-in mottagningar Länk till annan webbplats.

Vaccinationsbussen i Kungsträdgården, mer information på 1177:s webbplats Länk till annan webbplats.

Tips inför vaccinationen

 • För att undvika trängsel – tänk på att helst komma ensam till vaccineringen och var gärna på plats ungefär fem eller tio minuter innan.
 • Om möjligt – ha gärna kortärmat. Då går vaccineringen snabbare.
 • Ta gärna med munskydd för att undvika smittspridning.

Mer information om vaccination, när man kan vaccinera sig och vid vilka vaccinationsmottagningar, samt hur man bokar tid finns via 1177:s webbplats.

1177 webbplats om vaccinationer Länk till annan webbplats.

Tidsplan för när olika grupper får vaccinera sig, 1177:s webbplats Länk till annan webbplats.

Vaccination från 12 år och uppåt

Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera allmän vaccination mot covid-19 från 12 års ålder i Sverige, med två doser. Elevhälsan kommer att involveras i arbetet med vaccinering.

Region Stockholm räknar med att kunna erbjuda bokning av vaccinationer vid vissa vaccinationsmottagningar som gradvis öppnar med start den 20 september.

Från och med 20 september kommer information om hur man bokar tid för den här gruppen att finnas på 1177.se Länk till annan webbplats.

Region Stockholms webbplats om vaccinering från 12 år Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens webbplats om vaccinering från 12 års ålder Länk till annan webbplats.

Den 29 september tas restriktioner bort

 • Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort
 • Deltagartaken för privata sammankomster i t.ex. hyrda lokaler tas bort
 • De kvarvarande restriktioner som finns på serveringsställen, t.ex. storlek på sällskap och avstånd mellan sällskap tas bort
 • Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas. Den som har symtom bör fortsatt stanna hemma och testa sig, och arbetsgivare bör då underlätta för hemarbete.

Regeringens webbplats om hävande om restriktioner Länk till annan webbplats.

Allmänna råd och rekommendationer fram till 29 september

Folkhälsomyndighetena allmänna råd och rekommendationer gäller fortfarande oavsett om man är vaccinerad eller inte.

 • Umgås på ett smittsäkert sätt
 • Stanna hemma vid symtom
 • Håll avstånd och undvik platser med trängsel
 • Res på ett smittsäkert sätt
 • Arbeta hemifrån
 • Träffa riskgrupper på ett säkert sätt

Nationella råd, krisinformaion.se Länk till annan webbplats.

Restriktioner som gäller fram till 29 september

 • Storleken på sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, till exempel fotbollsmatch, höjs från fyra till åtta personer. Det gäller både inomhus och utomhus. Ett sällskap ska fortsatt hålla ett avstånd på 1 meter till andras sällskap
 • Den kvadratmeterbegränsning som styrt hur många personer som samtidigt får vistas på en viss plats, till exempel en butik, ett gym, en nöjespark eller djurpark tas bort
 • Råden om hur exempelvis nöjesparker ska placera sällskap i åkattraktioner tas bort.
 • Kommuners möjlighet att förbjuda tillträde till vissa platser upphävs
 • Reglerna för begränsat antal passagerare i långväga kollektivtrafik (linjer längre än 150 kilometer) med tåg och buss tas bort.
 • Allmänna rådet om begränsning av åtta besökare vid en guidad visning tas bort.

Regeringens webbplats om hävande om restriktioner från den 29 september Länk till annan webbplats.

Information om vad som gäller från den 15 juli, folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Det här gäller på Lidingö

Skolan

Generellt gäller att både grundskolan och gymnasieskolan har undervisning på plats men fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens råd för att bland annat undvika trängsel. Skolorna uppmuntrar till vaccination och det räknas inte som frånvaro för den som är borta från skolan för att vaccinera sig.

Förskolan, fritidshem, fritidsgårdar och fritidsaktiviteter såsom kulturskola, musikskola och Sagateatern är öppna. Aktiviteter genomförs på ett smittsäkert sätt.

Kultur och bibliotek

Kulturskolan, musikskolan, Sagateatern

Kultur- och fritidsverksamheter för barn och ungdomar kan bedrivas förutsatt att det kan göras på ett säkert sätt med hänsyn till gällande rekommendationer och lagstiftning.

Biblioteket

Lidingö stadsbibliotek har hela tiden varit öppet, men med begränsade öppettider och service. På bibliotekets webbsida finns mer information om öppettider och service.

Bibliotekets webbsida

Idrottsaktiviteter

Läger och cuper för barn och unga kan genomföras

Folkhälsomyndigheten har vägt samman hälsoeffekterna och gav klartecken för att öppna lägerverksamheter och cuper för barn och unga i mindre skala från den 1 juni.

Läger och mindre cuper, både inomhus och utomhus kan genomföras, men det är fortsatt viktigt att minska risken för smittspridning. De bör därför genomföras med mindre grupper som inte blandas. Det är också viktigt att göra en riskbedömning och ha rutiner för att hantera eventuell smittspridning och för hur deltagare ska kunna åka hem om någon deltagare får sjukdomssymtom. Det är också viktigt att inte dela utrustning, mat eller vatten med varandra och vara observant på sjukdomssymtom.

Det finns inga restriktioner i längden på läger eller cuper. Det är möjligt att åka till en annan region och delta med andra barn och unga än de från samma klass eller lag.

Från den 15 juli ändras också restriktionerna för storleken på sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, till exempel fotbollsmatch. Storleken på sällskapet höjs från fyra till åtta personer. Det gäller både inomhus och utomhus. Ett sällskap ska fortsatt hålla ett avstånd på 1 meter till andras sällskap

Folkhälsomyndighetens webbplats om läger och cuper för barn och unga Länk till annan webbplats.

Inomhusanläggningar

Från och med den 17 maj är Lidingö stad alla idrottsanläggningar öppna för samtliga åldrar, det vill säga även personer födda 2001 och tidigare. Ishallar, inomhus- och utomhusanläggningar samt simhall öppnas.

Utomhusanläggningar

Lidingö stads kommunala utomhusanläggningar som öppnade 18 januari kommer att fortsätta vara öppna för både barn och vuxna förutsatt att trängsel kan undvikas.

Stark avrådan till besök på stadens boenden för äldre

De särskilda boendena på Lidingö kommer inte att ansöka om ett förlängt besöksförbud. I stället är rekommendationen stark avrådan till besök. Särskilda rutiner kommer att utformas för att göra besöken så säkra som möjligt.

Besökare måste följa de rutiner som varje särskilt boende tagit fram och under besöket hålla avstånd och undvika kontakt med andra än anhöriga.

Rutinerna omfattar bland annat följande områden: • planerade besök, varje besök ska anmälas i förväg. • symtomfria besökare • besökare bär munskydd under hela besöket • handhygien, både före och efter besöket.

Mötesplats Centrum och Träffpunkten Tor

Mötesplats Centrum i stadshuset öppnar gradvis för förbokade evenemang av olika slag. Även drop in-verksamheten öppnar så att äldre på Lidingö kan träffa bland andra den digitala lotsen och syn- och hörselinstruktör i stadshuset.

Kaféet kommer att fortsätta att hålla öppet utomhus så länge som vädret tillåter.

Öppningen gäller från och med den 28 augusti 2021 men kommer att implementeras gradvis fram till den 1 september. Verksamheten kommer att fortsätta att följa smittspridningen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och nytt beslut kan komma att fattas om situationen så kräver.

För att öppna på ett ansvarsfullt sätt kommer personal inom det förebyggande stödet att säkerställa att avstånd hålls mellan kunder. Personalen ska också se till att hygienrutiner följs och att det finns handdesinfektion, handskar och munskydd åt personal. För de grupper som träffas inomhus kommer det vara ett krav med munskydd och att man spritar av händer innan man går in i lokalen. Man måste intyga att man är fullt frisk vid tiden för besöket.

Fortsatt distansarbete

Lidingö stads medarbete som kan jobba hemma ska jobba på distans. Detta gäller fram till 30 september om inte förutsättningarna förändras.

Vaccination och covidbevis

Tidsplan för vaccinering

Vaccination pågår, det är Region Stockholm som prioriterar och planerar för vaccination. Vaccination är kostnadsfri för alla invånare i Region Stockholm.

Man får ett sms när man kan boka in sin andra dos.

Tidsplan för när olika grupper får vaccinera sig, 1177:s webbplats Länk till annan webbplats.

Planering för hur vaccination ska ske, Region Stockholms webbplats Länk till annan webbplats.

Utförliga instruktioner för test av barn, 1177.se Länk till annan webbplats.

Information om covid-19 tester, 1177.se Länk till annan webbplats.

Information om covid-19 tester, region Stockholms webbplats Länk till annan webbplats.

Information om vaccinationer på flera språk, folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Alla som fyllt 16 år kan vaccinera sig

Måndag den 9 augusti klockan 10 öppnar vaccinationen även för dem som är födda 2005 och tidigare. Det innebär att alla som är – eller ska fylla 16 år i år - och äldre kan boka tider för vaccination mot covid-19.

Man ska i första hand boka tid på någon av länets 37 vaccinationsmottagningar, som även är tillgängliga för personer som är 65 år och äldre.

Tider hos vaccinationsmottagningarna bokas med fördel via appen Alltid Öppet. Men man kan också boka via telefon. Telefonbokningstjänsten är ett komplement till den digitala bokningen och är öppen måndag till söndag mellan klockan 08.00 och 19.00.

Telefonbokning finns på flera språk. För bokning på svenska, ring telefonnummer 08-428 429 30.

Information om telefonummer på andra språk finns på Region Stockholms webbplats.

Region Stockholms webbplats om telefonbokning på olika språk Länk till annan webbplats.

Det finns flera vaccinationsmottagningar runt om i Stockholms län där man kan boka tid. Mottagningarna finns listade dels via appen Alltid Öppet, dels på 1177:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Vaccination från 12 år och uppåt

Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera allmän vaccination mot covid-19 från 12 års ålder i Sverige, med två doser. Elevhälsan kommer att involveras i arbetet med vaccinering.

Region Stockholm räknar med att kunna erbjuda bokning av vaccinationer vid vissa vaccinationsmottagningar som gradvis öppnar med start den 20 september.

Från och med 20 september kommer information om hur man bokar tid för den här gruppen att finnas på 1177.se Länk till annan webbplats.

Region Stockholms webbplats om vaccinering från 12 år Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens webbplats om vaccinering från 12 års ålder Länk till annan webbplats.

Drop in vaccination

Det finns flera drop-in mottagningar runt om i Stockholm där man kan vaccinera sig.

På 1177:s webbplats finns information om drop-in mottagningar Länk till annan webbplats.

Vaccinationsbussen i Kungsträdgården, mer information på 1177:s webbplats Länk till annan webbplats.

Tips inför vaccinationen

 • För att undvika trängsel – tänk på att helst komma ensam till vaccineringen och var gärna på plats ungefär fem eller tio minuter innan.
 • Om möjligt – ha gärna kortärmat. Då går vaccineringen snabbare.
 • Ta gärna med munskydd för att undvika smittspridning.

Mer information om vaccination, vid vilka vaccinationsmottagningar man kan vaccinera sig och hur man bokar tid finns via 1177:s webbplats.

1177 webbplats om vaccinationer Länk till annan webbplats.

Covidbevis

Covidbevis Länk till annan webbplats. är ett digitalt bevis på att du är vaccinerad mot covid-19. Tanken är att det ska underlätta för utlandsresor inom EU. Beviset går att beställa via e-tjänsten Covidbevis.se. Kom ihåg att det är landet du reser till som avgör vilka regler som gäller där. Det är ditt ansvar att kontrollera om du får resa in.

Covidbevis beställs från e-tjänsten covidbevis.se Länk till annan webbplats.

Hur covidbevis fungerar, krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Tredje dos vaccin vid immunbrist

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling får en extra dos vaccin.

Folkhälsomyndighetens webbplats om extra dos vaccin Länk till annan webbplats.

De som är 65 år eller äldre kan få Astra Zenecas vaccin

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Astra Zenecas vaccin mot covid-19 åter börjar användas för att skydda personer som är 65 år och äldre. Nyttan med vaccinet är större än riskerna, enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

Man har ett bra skydd mot allvarlig sjukdom redan efter en dos av Astra Zenecas vaccin. Den som fått en sådan kan vänta med en andra dos i upp till tre månader.

Astra Zenecas vaccin, folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Fortsatt paus för användandet av Astra Zenecas vaccin bland personer under 65 år

Folkhälsomyndigheten har den 25 mars beslutat att rekommendera landets regioner fortsatt paus för användandet av Astra Zenecas vaccin bland personer under 65 år, tills vidare och i avvaktan på mer data kring säkerheten för de åldrarna.

Astra Zenecas vaccin, folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Information från Folkhälsomyndigheten till dig som de senaste 14 dagarna vaccinerats med Astra Zenecas vaccin mot covid-19

Användningen av Astra Zenecas vaccin mot covid-19 har pausats tillfälligt som en försiktighetsåtgärd, på grund av rapporter om misstänkta biverkningar. I nuläget vet man inte om symtomen beror på vaccinet eller om det har andra orsaker.

För säkerhets skull bör du som vaccinerats med detta vaccin de senaste 14 dagarna vara uppmärksam på:

 • blåmärken och/eller punktformade blödningar i hud/slemhinna
 • näsblödning som är svår att stoppa
 • svullnad, rodnad eller uttalad ömhet i ben eller arm.

Vid symtomen ovan ska du kontakta 1177 Vårdguiden och berätta att du vaccinerats och beskriva dina symtom. Om du känner dig akut sjuk ska du direkt kontakta vården eller 112.

Bedrägeriförsök

I samband med att allt större grupper berörs av vaccinationen mot covid-19 så kommer allt fler rapporter om försök till bedrägerier. Det rör sig om personer som utger sig ringa från Folkhälsomyndigheten, Region Stockholm eller kommunen och vill boka tid för vaccination och begär därför identifiering via Bank-ID eller bankdosa.

Gör inte detta utan lägg istället på luren.

Viktigt att veta är att Region Stockholm, Folkhälsomyndigheten eller Lidingö stad inte oanmälda ringer upp och begär identifikation via Bank-ID eller bankdosa.

Man kan inte ställa sig i kö eller anmäla sig för vaccination på egen hand, och det är gratis att vaccinera sig mot covid-19.

På polisens webbplats finns information på svenska och andra språk om hur man kan skydda sig mot olika bedrägerier.

Om bedrägerier, polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Vaccinationsläget på Lidingö

Folkhälsomyndigheten publicerar statistik över antal vaccinerade per kommun. Statistiken uppdateras varje torsdag klockan 14.00 och avser föregående vecka.

Folkhälsomyndighetens vaccinationsstatistik, Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Så undviker du smitta och hit kan du vända dig

Lidingö stad följer utvecklingen mycket noggrant. Vi samarbetar med Samverkan Stockholmsregionens samhällsaktörer där bland andra Länsstyrelsen i Stockholm, länets kommuner, region Stockholm, Stockholms hamnar, polis, Trafikverket och Militärregionen mitt ingår.

Undvik att sprida obekräftad information. Följ alltid officiella myndigheters information via deras webbplatser.

Allmänna råd och rekommendationer fram till den 29 september

Folkhälsomyndighetena allmänna råd och rekommendationer gäller fortfarande oavsett om man är vaccinerad eller inte.

 • Umgås på ett smittsäkert sätt
 • Stanna hemma vid symtom
 • Håll avstånd och undvik platser med trängsel
 • Res på ett smittsäkert sätt
 • Arbeta hemifrån
 • Träffa riskgrupper på ett säkert sätt

På webbplatsen krisinformation.se finns sammanställning av de nationella råden Länk till annan webbplats.

Så undviker du smitta

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Om du har haft en förkylning ska du vara hemma minst två dagar extra efter att du har blivit symtomfri. Allt för att undvika att andra människor utsätts för risk att smittas.

Hit vänder du dig om du blir sjuk

Precis som vanligt ska man ringa 1177 om man har frågor eller är i behov av vård. Det är viktigt att inte åka direkt till en mottagning om man har symptom. Vid livshotande tillstånd är det 112 som gäller.

Alla invånare i Region Stockholm har möjlighet att testa sig för covid-19. Testerna kan göras för pågående sjukdom. Man kan boka sin provtagning på 1177.se/stockholm.   Länk till annan webbplats.Barn upp till sex år behöver dock inte provtas. Länk till annan webbplats.

Det går också att ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

1177 Vårdguiden har tagit fram ett självskattningstest för att avgöra om man behöver kontakta vården.

Självskattningstest corona via 1177:s webbplats Länk till annan webbplats.

Undvik smittspridning. Testa dig och stanna hemma.

 • Om du har symtom.
  • Stanna hemma och testa dig (gäller även fullvaccinerade)
 • Om någon du bor med har covid-19.
  • Stanna hemma i 7 dagar och testa dig, även om du inte har symtom.
   • Gäller INTE fullvaccinerade eller de som haft covid-19 inom 6 månader.
   • Fullvaccinerad vård- och omsorgspersonal får jobba men ska testa sig.
   • Barn ska stanna hemma i 7 dagar. Barn som är i skolålder ska också testas.
 • Om du haft nära kontakt med någon med covid-19.
  • Testa dig även om du inte har symtom.
   • Gäller INTE fullvaccinerade
   • Gäller från högstadieålder och uppåt
 • Om du rest utomlands utanför Norden. Testa dig.
  • Gäller INTE fullvaccinerade
  • Gäller från skolålder och uppåt
 • Om du rest till ett land UD avråder från att resa till:
  • Stanna hemma i 7 dagar efter hemkomst
  • Provta dig på ankomstdagen och på dag 5

Alla tester måste vara så kallade PCR tester och inte snabbtester. Fortfarande finns prioriterad provtagning för personer med samhällsviktiga arbeten.

Så kan du undvika smitta. 1177:s webbplats Länk till annan webbplats.

Covid-19, Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om coronaviruset som rör Lidingö stad

Så länge ska du stanna hemma

Testning och testsvar

Gäller:

Gör så här:

Om test har tagits och det visar att du har covid-19. (Positivt testsvar)

Alla

Stanna hemma minst 7 dygn efter att du fått symtom. De två sista dygnen ska du inte ha feber och ditt allmäntillstånd ska var gott.

Detta gäller om du har tagit ett PCR-test eller ett antigentest (snabbtest).

Om test har tagits och det visar att du inte har covid-19. (Negativt testsvar)

Alla

Om du har tagit ett PCR-test stanna hemma tills du är pigg och frisk. Följ rutinerna för sjukfrånvaro på din arbetsplats.

Om du har tagit ett antigentest (snabbtest) kan du behöva ta ett till test innan du kan gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan verksamhet. Du får information om hur du ska göra när du fått ditt testresultat.

Om inget test har tagits.

Barn i förskola och grundskola.

Observera att för barn i förskoleklass och grundskola rekommenderas i första hand testning.

Stanna hemma tills barnet är helt symtomfritt plus 2 extra dygn.

Om 7 dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet återgå till förskola och annan skolverksamhet även om det har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller lätt snuva).

Om inget test har tagits.
(På webbplatsen 1177.se kan du se vad som gäller för provtagning för covid-19 i den region där du bor.)

Alla från och med gymnasieålder

Stanna hemma minst 7 dygn.

Om 7 dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan du återgå till arbete eller annan verksamhet även om du har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller lätt snuva).

Någon i hushållet har covid-19

När någon har covid-19 ska alla som bor i det hushållet stanna hemma i en vecka efter provtagningsdatumet samt ta ett prov på dag 5, detta gäller inte för barn under 6 år.

Gäller INTE fullvaccinerade eller de som haft covid-19 inom 6 månader. Fullvaccinerad vård- och omsorgspersonal får jobba men ska testa sig. Barn ska stanna hemma i 7 dagar. Barn som är i skolålder ska också testas.

Den som bor tillsammans med en konstaterat smittad person ska följa liknande regler som den som har covid-19. Även symtomfria barn i för- och grundskola stannar hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Sedan tidigare gäller rekommendationen för äldre elever, som elever i gymnasieskolan. De som bor med eller har bott med en person som har covid-19 under den smittsamma perioden alltid ska arbeta eller studera hemifrån under minst 7 dagar. 

Smitta mellan personer som bor i samma hushåll är en av de vanligaste smittvägarna för covid-19. Redan tidigare har alla personer som utsatts för smitta rekommenderats att arbeta hemifrån, men alla har inte möjlighet till distansarbete. Nu när de nya förhållningsreglerna kring hemisolering införs kan dessa personer istället ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan.

Region Stockholms webbplats om hemisolering Länk till annan webbplats.

Smittspårning och provtagning av nära kontakter

Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm rekommenderar att även symtomfria personer ska testas vid smitta på arbetsplatser.

De som träffat en person då denne var smittsam och varit inom 2 meters avstånd i minst 15 minuter rekommenderas provtagning när de får kännedom om att de kan ha utsatts för smitta.

Om mindre än fyra dagar förflutit från det att personen exponerades när första provet tas rekommenderas ett nytt prov när 5 dagar gått efter exposition.

Om mer än 7 dagar gått efter exposition när kontakten blir informerad rekommenderas ingen provtagning av symtomfria personer.

Alla som får symtom (även om tidigare prov tagits och var negativt) rekommenderas att stanna hemma och om symtomen varar mer än 24 timmar ska de beställa test.

De som inte har symtom och går i skolan eller har arbete som kräver fysisk närvaro på arbetsplatsen får gå till skola eller arbete i väntan på provsvar. Barn och elever i förskola, lågstadiet och mellanstadiet ingår inte i denna testrekommendation. Däremot ingår högstadielever, gymnasieelever och lärare samt personal i skolan och förskolan.

Vårdgivarguiden om provtagning av symtomfria personer Länk till annan webbplats.

Testning för pågående covid-19

Alla invånare i Region Stockholm har möjlighet att testa sig för covid-19. Testerna kan göras för pågående sjukdom. Man kan boka sin provtagning på 1177.se/stockholm. Länk till annan webbplats.

Bokning av provtagning startar via 1177.se. Alla som har symtom som tyder på covid-19 ska kunna få testa sig för att se om de har infektionen. Barn upp till sex år behöver dock inte provtas.

Antikroppstestning för covid-19

Egenbeställd antikroppstestning upphör i Region Stockholm från och med den 31 mars 2021.

Regeringen har utifrån Folkhälsomyndighetens vägledning bedömt att det inte längre är motiverat att finansiera storskalig antikroppstestning. Finansieringen upphävs från och med 31 mars och därför upphör Region Stockholm med att erbjuda egenbeställd antikroppstestning till invånarna.

Nyhet på Region Stockholms webbplats om antikroppstestning. Länk till annan webbplats.

Provtagning av barn

Vårdnadshavare till barn i åldern 6 till 13 år kan boka provtagning för covid-19. Vårdnadshavare går in på 1177.se och i appen Alltid Öppet som ombud för sina barn, bokar ett hemtest-kit, hämtar det på ett laboratorium och åker hem för att provta sitt barn.

Det finns tre möjligheter för provtagning covid-19 för sjuka barn i åldern 6-13 år. Provtagning via vårdcentralen, provtagning vid en drive-in-station eller provtagning där vårdnadshavaren bokar och hämtar ett hem-test på ett laboratorium. Barn under 6 år behöver sällan provtas och om de behöver provtas så sker bokning av provtagning via vården.

Vid smittspårning ska högstadielever alltid provtas, oavsett om de har symtom eller inte.

För att kunna boka ett hemtest behöver en vårdnadshavare vara ombud för sitt barn i både inloggat läge i 1177.se och i appen Alltid Öppet.

Munskydd i kollektivtrafiken

Från och med den 1 juli tas rådet om munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid bort.

Folkhälsomyndighetens webbplats om munskydd i kollektivtrafiken. Länk till annan webbplats.

Vaccination

Vaccination pågår, det är Region Stockholm prioriterar och planerar för vaccination. Vaccination är kostnadsfri för alla invånare i Region Stockholm.

Tidsplan för när olika grupper får vaccinera sig på 1177:s webbplats Länk till annan webbplats.

Information om planering för hur vaccination ska ske finns på Region Stockholms webbplats Länk till annan webbplats.

Utförliga instruktioner för test av barn finns på webbplatsen1177.se Länk till annan webbplats.

Vårdguiden 1177 webbplats, information om covid-19 tester Länk till annan webbplats.

Region Stockholms webbplats, information om covid-19 tester Länk till annan webbplats.

Information om vaccinationer på flera språk. Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Information från myndigheter

Allmänna råd och rekommendationer fram till den 29 september

Folkhälsomyndighetena allmänna råd och rekommendationer gäller fortfarande oavsett om man är vaccinerad eller inte.

 • Umgås bara i en mindre krets
 • Stanna hemma vid symtom
 • Håll avstånd och undvik platser med trängsel
 • Res på ett smittsäkert sätt
 • Arbeta hemifrån
 • Träffa riskgrupper på ett säkert sätt

På webbplatsen krisinformation.se finns sammanställning av de nationella råden Länk till annan webbplats.

På webbplatsen krisinformation.se finns sammanställning av de nationella råden Länk till annan webbplats.

Allmänna råd om att hålla avstånd och ta personligt ansvar, Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Den 29 september tas restriktioner bort

 • Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort
 • Deltagartaken för privata sammankomster i t.ex. hyrda lokaler tas bort
 • De kvarvarande restriktioner som finns på serveringsställen, t.ex. storlek på sällskap och avstånd mellan sällskap tas bort
 • Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas. Den som har symtom bör fortsatt stanna hemma och testa sig, och arbetsgivare bör då underlätta för hemarbete.

Regeringens webbplats om hävande om restriktioner Länk till annan webbplats.

Restriktioner som hävdes den 15 juli

Enligt regeringens plan lättas nu en rad restriktioner. Fortfarande gäller dock samma råd som tidigare om att stanna hemma vid symtom, arbeta hemifrån, hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel.

Nästa steg i regeringens avvecklingsplan planeras till någon gång i september. För att planen för avveckling av restriktioner ska kunna hålla krävs att smittspridningen och trycket på sjukvården hålls nere och att vaccinationsgraden fortsätter att öka.

Det här gäller från den 15 juli till den 29 september

 • Storleken på sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, till exempel fotbollsmatch, höjs från fyra till åtta personer. Det gäller både inomhus och utomhus. Ett sällskap ska fortsatt hålla ett avstånd på 1 meter till andras sällskap
 • Den kvadratmeterbegränsning som styrt hur många personer som samtidigt får vistas på en viss plats, till exempel en butik, ett gym, en nöjespark eller djurpark tas bort
 • Råden om hur exempelvis nöjesparker ska placera sällskap i åkattraktioner tas bort.
 • Kommuners möjlighet att förbjuda tillträde till vissa platser upphävs
 • Reglerna för begränsat antal passagerare i långväga kollektivtrafik (linjer längre än 150 kilometer) med tåg och buss tas bort.
 • Allmänna rådet om begränsning av åtta besökare vid en guidad visning tas bort.

Regeringens webbplats om hävande om restriktioner Länk till annan webbplats.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om vad som gäller från den 15 juli Länk till annan webbplats.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns en mycket tydlig lista över vilket publikantal som gäller vid olika sammankomster och tillställninga Länk till annan webbplats.r

Pandemilag

Regeringen har beslutat om en ny pandemilag som ger större möjligheter att begränsa och stänga verksamheter, minska trängsel och begränsa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Brott mot förbuden kan ge böter. Det är främst Länsstyrelsen som ansvarar för tillsyn, men kommunerna är en viktig aktör och Lidingö stad fortsätter att göra kontroller och kan om behov finns förbjuda allmänheten att vistas på en särskild plats.

Länsstyrelsen har tillsyn över trängsel på platser som omfattas av pandemilagen. Klagomål och tips om trängsel på dessa ställen skickas till pandemilag.stockholm@lansstyrelsen.se.

Den tillfälliga covid-19-lagen ska gälla från och med den 10 januari till och med den sista september 2021.

Lagen omfattar dessa områden:

 • Allmänna sammankomster
 • Offentliga tillställningar
 • Platser för fritids- och kulturverksamhet
 • Handelsplatser
 • Kollektivtrafik
 • Användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster.

I praktiken innebär det till exempel att Regeringen kan införa förbud mot att samlas i ett sällskap av en viss storlek på platser dit allmänheten har tillträde. Regeringen kan även ge kommunerna rätt att besluta om förbud mot att vistas på en särskild plats (badplats, park eller liknande).

Pandemilagen - vad gäller? Film om pandemiplagen på Länssstyrelsens Facebook Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om pandemilagen. Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Resor

Res bara om du måste. Tänk noga igenom resan, är den nödvändig? Om vi måste resa, hur kan vi göra den smittsäker?

 • De som rest utanför de nordiska länderna rekommenderas att ta ett covid-19-test vid ankomsten till Sverige, enligt Folkhälsomyndigheten. Även svenska medborgare omfattas av rekommendationen som gäller från den 12 juli till den 31 oktober. Det gäller även om du inte har symtom. Rekommendationen gäller inte dig som har vaccinerats med en dos minst tre veckor innan ankomsten till Sverige. Det gäller inte heller dig som har haft covid-19 under de senaste sex månaderna.
 • Om du rest till ett land som UD avråder från att resa till, uppmanas du att stanna hemma efter utlandsresa i 7 dagar och provta på ankomstdagen och på dag 5. Detta behöver ingå i en planering inför eventuell utlandsresa.
 • Det är viktigt att veta att om någon i sällskapet insjuknar under resan måste alla hålla sig hemma
 • De som reser bör heller inte möta andra personer utanför det egna hushållet och handla allting hemma för att undvika butiker på resmålet.
 • Reser man inom Sverige är det viktigt att tänka på att begränsa antalet nya nära kontakter. Umgås bara i en mindre krets.

För uppdaterad information om vilka regler som gäller för resor, besök UD:s och Folkhälsomyndigetens webbplatser

På webbplatsen krisinformation.se finns information om resor både till och från Sverige samt resor inom Sverige. Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens webbplats om resor till Sverige Länk till annan webbplats.

Aktuell information om resor och reseavråden finns på UD:s webbplats Länk till annan webbplats.

Munskydd i kollektivtrafiken

Från och med den 1 juli tas rådet om munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid bort.

Folkhälsomyndighetens webbplats om munskydd i kollektivtrafiken. Länk till annan webbplats.

Undvik kollektivtrafik

I första hand ska man gå, cykla eller använda andra färdmedel än kollektivtrafik. Den som behöver resa kollektivt bör välja alternativ där det går att boka en sittplats. Resor med färdmedel där det inte går att boka plats, exempelvis spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar, bör undvikas.

Resenärer bör hålla avstånd och i övrigt följa anvisningarna i kollektivtrafiken och i andra kollektiva färdmedel.

Gå in på det aktuella reseföretagets webbplats för information om nya rutiner och vad som gäller de linjer eller sträckor som du ska resa. Följ anvisningarna från trafikoperatören.

Folkhälsomyndighetens webbplats med information om resor inom Sverige Länk till annan webbplats.

Publiktak fram till 29 september

 • Begränsningen på storlek för sällskap slopas på uteserveringar.
 • Inomhus får ett sällskap om åtta personer sitta tillsammans i en servering.
 • Antalet deltagare på privata sammankomster i hyrda lokaler höjs till 50.
 • Inomhus tillåts 50 deltagare vid olika evenemang.
 • Om deltagarna anvisas en plats blir taket 300 personer.
 • Utomhus tillåts 3 000 sittande deltagare.
 • Storleken på sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, till exempel fotbollsmatch, höjs från den 15 juli från fyra till åtta personer. Det gäller både inomhus och utomhus. Ett sällskap ska fortsatt hålla ett avstånd på 1 meter till andras sällskap

På webbplatsen krisinformation.se finns en sammanställning över vad som gäller från den 1 juli Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens webbplats om vad som gäller från 1 juli Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen i Stockholms webbplats kring evenemang och privata sammankomster Länk till annan webbplats.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns en mycket tydlig lista över vilket publikantal som gäller vid olika sammankomster och tillställninga Länk till annan webbplats.r

Anmäl trängsel

Om du ser att det är trängsel på kaféer och restauranger kan du anmäla detta till oss i formuläret nedan.

Avser ditt klagomål trängsel som omfattas av pandemilagen (exempelvis butik, gym eller simhall) ska anmälan skickas till länsstyrelsen, till pandemilag.stockholm@lansstyrelsen.se

Ser du trängsel på andra platser och vill uppmärksamma staden på det går det också bra att anmäla det i formuläret nedan.
Vård och omsorg

Riktlinjer för smittskyddsarbete inom vård och omsorg

I stadens verksamheter har vi tydliga rutiner för hygien för att minska smittspridning. Lidingö stad har också förstärkt och intensifierat städningen inom samtliga verksamheter.

 • personal/omsorgstagare stannar hemma vid allra minsta symtom på covid-19
 • tillämpande av basala hygienrutiner samt fortsatt användande av skyddsutrustning och source control även om man är vaccinerad
 • alla, inklusive personal och omsorgstagare, håller avstånd (minst 2 meter)
 • frikostig provtagning även vid lindriga symtom
 • smittspårning i samband med att någon testats positivt för covid-19
 • vaccination mot covid-19 skyddar mot allvarlig sjukdom och död och är den effektivaste åtgärden för att stoppa smittspridningen av covid-19.

Riktlinjerna gäller för alla, det vill säga även för vaccinerade och de som haft covid-19.

Riktlinjerna i sin helhet från Region Stockholm Länk till annan webbplats.

Stark avrådan till besök på stadens boenden för äldre

De särskilda boendena på Lidingö kommer inte att ansöka om ett förlängt besöksförbud. I stället är rekommendationen stark avrådan till besök. Särskilda rutiner kommer att utformas för att göra besöken så säkra som möjligt.

Besökare måste följa de rutiner som varje särskilt boende tagit fram och under besöket hålla avstånd och undvika kontakt med andra än anhöriga.

Rutinerna omfattar bland annat följande områden: • planerade besök, varje besök ska anmälas i förväg. • symtomfria besökare • besökare bär munskydd under hela besöket • handhygien, både före och efter besöket.

Försiktigt öppnande av Mötesplats Centrum

Mötesplats Centrum i stadshuset öppnar gradvis för förbokade evenemang av olika slag. Även drop in-verksamheten öppnar så att äldre på Lidingö kan träffa bland andra den digitala lotsen och syn- och hörselinstruktör i stadshuset.

Kaféet kommer att fortsätta att hålla öppet utomhus så länge som vädret tillåter.

Öppningen gäller från och med den 28 augusti 2021 men kommer att implementeras gradvis fram till den 1 september. Verksamheten kommer att fortsätta att följa smittspridningen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och nytt beslut kan komma att fattas om situationen så kräver.

För att öppna på ett ansvarsfullt sätt kommer personal inom det förebyggande stödet att säkerställa att avstånd hålls mellan kunder. Personalen ska också se till att hygienrutiner följs och att det finns handdesinfektion, handskar och munskydd åt personal. För de grupper som träffas inomhus kommer det vara ett krav med munskydd och att man spritar av händer innan man går in i lokalen. Man måste intyga att man är fullt frisk vid tiden för besöket.

Dagverksamhet för äldre

Med anledning av pågående coronapandemi har Folkhälsomyndigheten rekommenderat att personer i riskgrupperna bör begränsa kontakter med andra människor så långt det går. Beroende på utvecklingen av smittspridningen kan verksamheterna vara stängda under en längre tid.

För dagverksamheten för äldre och växelvården är målsättningen en öppning i den takt som det är möjligt med hänsyn till smittläge, vaccinationer samt myndigheternas rekommendationer. Målsättningen är att komma igång i mindre skala fr. o. m. den 1 augusti.

Mobil dagverksamhet för äldre ersätter dagverksamheten i Högsätra som är stängd. Insatser ges i hemmet utifrån individuella behov.

Växelvårdsverksamheten är öppnad och ska återgå till normalläge i den takt det är möjligt.

Daglig verksamhet

Beslut är fattat om ett återöppnande av daglig verksamhet och sysselsättningsverksamhet inom LSS och socialpsykiatrin i den takt som det är möjligt med hänsyn till smittläge, vaccinationer samt myndigheternas rekommendationer. Beslutet gäller verksamheter i Lidingö stads regi där kunderna deltar med ett insats- eller biståndsbeslut.

För biståndsbedömda dagliga verksamheterna Ö-gruppen och Jobbforum : Hustegaholms utomhusaktiviteter bedrivs, i övrigt sker aktiviteter i gruppbostäder och i hemmet. Inom Alfa sker verksamhet i mindre grupper om max 3 personer, eller digitalt.

Uppehåll för växelvård

Omsorgs- och socialnämnden har tagit beslut om att ett uppehåll för växelvård för äldre. Nämnden godkänner att förvaltningen öppnar verksamheten tidigare, helt eller delvis, om behovet av att hålla stängt för att förhindra smittspridning minskar.

Lidingö stad arbetar aktivt med att identifiera personer i behov av extra stöd och hjälp med avlastningsbeslut. Möjligheten till att få längre vistelse på korttidsboende som alternativ till växelvård kan bli aktuell. Vi bevakar situationen löpande och kan behöva ta nya beslut.

Digital lots för seniorer

Vill du som bor på Lidingö och är 65+ bli mer digitalt aktiv och självständig?

Du kan få hjälp med att:

 • bli bättre på att hantera mobiltelefon, surfplatta och dator.
 • skicka meddelanden, bilder och e-mail.
 • beställa bankID, digitala inköp, ansökningar hos myndigheter med mera.

Stödet utgår från dina behov. Ta med ditt digitala verktyg. Vi har surfplattor till utlåning. Vi anpassar oss efter Folkhälsomyndigheternas rekommendationer.

Välkommen att kontakta Hampus Kvist!

hampus.kvist@lidingo.se eller

08-731 31 32 Länk till annan webbplats.

Stöd och anhörigstöd

Längtar du efter någon att prata med?

Vi finns här för dig om du känner stress och oro kring corona, känner dig ensam, har frågor eller vill bolla tankar.

Ring måndag, onsdag, fredag kl. 13—15. Telefonnummer 08-731 31 32

Stöd för anhöriga

Digitala anhöriggrupper och stöd genomförs via telefon. Även Äldrelots sker via telefon. Oroliga anhöriga kan kontakta stadens anhörigkonsulter på Omsorgs- och socialförvaltningen, förebyggande stöd/mötesplats centrum:

Maria Hartley, anhörigkonsulent, ring 08-731 32 97

Anita Eriksson, anhörigkonsulent (upp till 65) ring 08-731 32 70

Kommunens kundcenter har kontaktuppgifter att hänvisa till för äldre som själva är oroliga eller har frågor just nu när det gäller oro för Covid-19. Gå in på Lidingö.se/kundforum eller ring 08-731 31 01

Mer information om stöd till anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, om anhörigstöd Länk till annan webbplats.

Röda Korset – så kan du hantera din oro kring coronaviruset Länk till annan webbplats.

På Funktionsrätt Stockholms stad finns information om Corona på lättläst svenska, med bildstöd och teckenspråkstolk Länk till annan webbplats.

Lättläst om corona-viruset för äldre, sjuka och personal inom vård- och omsorg

Socialdepartementet publicerar lättläst information om corona-viruset för äldre, sjuka och personal inom vård och omsorg.

Lättläst om corona, regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Förskola, skola och gymnasium

Lidingö stad följer restriktioner och rekommendationer från regeringen och myndigheterna och arbetar tillsammans för att skapa en trygg och säker skolmiljö. För att både elever, vårdnadshavare och personal ska känna sig trygga i skolan och vi tillsammans ska minska smittspridningen, gäller detta generellt i Lidingös kommunala skolor.

Undervisning på plats i skolan i höst

Folkhälsomyndigheten bedömer att undervisning på plats i skolan kommer att vara huvudregel i alla skolformer för barn och unga efter sommarlovet. Men det är fortsatt mycket viktigt med förebyggande arbete mot smittspridning, särskilt i samband med terminsstarten då virussjukdomar ofta sprids. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Undervisning på plats i skolan för barn och unga från terminsstart i höst Länk till annan webbplats.

Inför skolstart hösten 2021 – information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19 Länk till annan webbplats.

Skolorna uppmuntrar till vaccination och det räknas inte som frånvaro för den som är borta från skolan för att vaccinera sig.

Detta gäller vid konstaterad covid-19

När någon har covid-19 ska alla som bor i det hushållet stanna hemma i en vecka efter provtagningsdatumet samt ta ett prov på dag 5, detta gäller inte för barn under 6 år.

Den som bor tillsammans med en konstaterat smittad person ska följa liknande regler som den som har covid-19. Även symtomfria barn i för- och grundskola stannar hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Sedan tidigare gäller rekommendationen för äldre elever, som elever i gymnasieskolan. De som bor med eller har bott med en person som har covid-19 under den smittsamma perioden alltid ska arbeta eller studera hemifrån under minst 7 dagar. 

Smitta mellan personer som bor i samma hushåll är en av de vanligaste smittvägarna för covid-19. Redan tidigare har alla personer som utsatts för smitta rekommenderats att arbeta hemifrån, men alla har inte möjlighet till distansarbete. Nu när de nya förhållningsreglerna kring hemisolering införs kan dessa personer istället ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan.

Region Stockholms webbplats om hemisolering Länk till annan webbplats.

Smittspårning och provtagning av nära kontakter

Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm rekommenderar att även symtomfria personer ska testas vid smitta på arbetsplatser.

De som träffat en person då denne var smittsam och varit inom 2 meters avstånd i minst 15 minuter rekommenderas provtagning när de får kännedom om att de kan ha utsatts för smitta.

Om mindre än fyra dagar förflutit från det att personen exponerades när första provet tas rekommenderas ett nytt prov när 5 dagar gått efter exposition.

Om mer än 7 dagar gått efter exposition när kontakten blir informerad rekommenderas ingen provtagning av symtomfria personer.

Alla som får symtom (även om tidigare prov tagits och var negativt) rekommenderas att stanna hemma och om symtomen varar mer än 24 timmar ska de beställa test.

Detta gäller i skolan vid smittspårning av symtomfria personer

De som inte har symtom och går i skolan eller har arbete som kräver fysisk närvaro på arbetsplatsen får gå till skola eller arbete i väntan på provsvar. Barn och elever i förskola, lågstadiet och mellanstadiet ingår inte i denna testrekommendation. Däremot ingår högstadieelever, gymnasieelever och lärare samt personal i skolan och förskolan.

Vårdgivarguiden om provtagning av symtomfria personer Länk till annan webbplats.

Detta gäller i förskolan vid sjukdom och symtom

Nya riktlinjer har kommit från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm kring sjukdom och symtom.

 • Vid sjukdom behöver barnet stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare två dygn som ska vara helt utan symtom
 • Efter sju dygn kan barnet gå tillbaka till förskolan och annan verksamhet även om det har kvar lätta symtom som till exempel lätt hosta eller lätt snuva
 • Fortsatt viktigt att vara uppmärksam på symtom vid andra sjukdomar som magsjuka. Då är det viktigt att barnet stanna hemma under två dygn utan symtom innan återgång till förskolan

Om man rest utomlands

Elever, födda 2014 eller tidigare, som har rest utomlands utanför Norden ska provta sig direkt när de kommit hem. Undantag finns för vissa grupper och länder, läs mer på krisinformation.se. Rekommendationen om att provta sig vid hemkomst gäller oavsett om du har symtom på covid-19 eller inte men gäller inte fullvaccinerade. Om man rest till ett land som UD avråder från att resa till, uppmanas man att stanna hemma efter utlandsresa i 7 dagar och provta på ankomstdagen och på dag 5. 

Frågor och svar inför utlandsresa under coronapandemin, regeringen.se Länk till annan webbplats.

Resor till Sverige, folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Samlad information på krisinformation.se om vad som gäller kring resor Länk till annan webbplats.

Stöd till barn och föräldrar

Behov av stöd med anledning covid-19

Nu kan du som förälder, eller blivande förälder få samtalsstöd via telefon angående situationen i familjen i ett påfrestande läge. Detta gäller från och med 6 april 2020 och tills vidare.

Kontakta omsorgs- och socialförvaltningen:

Vardagar 8.30–16.00, telefon 08-731 30 00

Ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningen erbjuder bland annat stödsamtal till dig som är ung.

Ungdomsmottagningens webbsida

Ungdomsmottagningens instagram  Länk till annan webbplats.

Fältkuratorer

Våra fältkuratorer arbetar för att barn och unga ska må bra och få en trygg uppväxt. Du kan alltid ta kontakt med fältkuratorerna och du får självklart vara anonym om du vill. De finns här för dig – både barn, ungdom eller vuxen.

Fältkuratorernas webbsida

Fältkuratorernas instagram Länk till annan webbplats.

Stöd från Bris

Om man är vuxen och har frågor om ett barn kan man kontakta Bris kuratorer alla vardagar klockan 9.00–12.00 på telefon 0771-50 50 50.

Information för vuxna om barn på Bris hemsida

I samarbete med krisinformation.se har Bris tagit fram en guide för hur vuxna prata med barn om coronaviruset.

Så pratar du med barn om coronaviruset Länk till annan webbplats.

Stöd till barn och unga

Barn kan varje dag ringa (telefonnummer 116 111), chatta och mejla till Bris kuratorer. Bris stöd till barn och unga har öppet vardagar klockan 9.00–12.00 samt 14.00–21.00 måndag till söndag.

För barn och unga, Bris webbplats Länk till annan webbplats.

Frågor & svar om Corona-viruset, Bris webbplats Länk till annan webbplats.

Information till barn och unga om corona-viruset, Barnombudsmannens webbplats Länk till annan webbplats.

Om corona-viruset, för dig som är barn eller undgom, Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Psykisk hälsa i kristid

På Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, webbplats finns samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.

Pyskisk hälsa i kristid

Stöd i sorg Länk till annan webbplats.

Via Region Stockholms webbplats finns olika skrifter om hur man kan hantera sog, anpassade för olika målgrupper.

Region Stockholms webbplats, material om sorgehantering Länk till annan webbplats.

När det blir problem hemma

Hjälp mot våld i nära relationer

Under coronapandemin då många tvingas stanna hemma från sina jobb har vi tyvärr sett en ökning av våld i nära relationer i samhället. Det finns hjälp att få.

Lidingö stad samarbetar sedan 1 mars med Alternativ till våld (ATV) i Täby som besitter specifik kunskap och erfarenhet av våld och våldets konsekvenser. Privatpersoner kan också vända sig direkt till dem. Även våldsutövare kan vända sig till ATV om de har behov av samtal.

Alternativ till våld, Täbys webbplats Länk till annan webbplats.

Du kan också vända dig till kvinnojouren Kerstin, som kan ge stöd och råd.

Kvinnojouren Kerstin Lidingös webbplats Länk till annan webbplats.

Våld i nära relationer

Psykisk hälsa i kristid

På Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, webbplats finns samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.

Pyskisk hälsa i kristid

Är du över 65 och längtar efter någon att prata med?

Vi finns här för dig om du känner stress och oro kring corona, känner dig ensam, har frågor eller vill bolla tankar.

Ring måndag, onsdag, fredag kl. 13—15. Telefonnummer 08-731 31 32

Anhörigstöd

Oroliga anhöriga kan kontakta stadens anhörigkonsulter på omsorgs- och socialförvaltningen, förebyggande stöd/mötesplats centrum:

Maria Hartley, anhörigkonsulent, ring 08-731 32 97

Anita Eriksson, anhörigkonsulent (upp till 65) ring 08-731 32 70

Kommunens kundcenter har kontaktuppgifter att hänvisa till för äldre som själva är oroliga eller har frågor just nu när det gäller oro för covid-19. Gå in på Lidingö.se/kundforum eller ring 08-731 31 01.

Mer information om stöd till anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, om anhörigstöd Länk till annan webbplats.

Röda Korset – så kan du hantera din oro kring coronaviruset Länk till annan webbplats.

På Funktionsrätt Stockholms stad finns information om Corona på lättläst svenska, med bildstöd och teckenspråkstolk Länk till annan webbplats.

Varslad eller permitterad

Om du har blivit varslad behöver du inte höra av dig till Arbetsförmedlingen. Alla som varslas behöver inte bli uppsagda.

Korttidspermittering innebär att du som anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du blir uppsagd. Som anställd kan du få upp till 90 procent av din lön. Kostnaden delas då mellan dig, arbetsgivaren och staten. Staten tar 75 procent av kostnaden.

Om du är permitterad enligt lagen om anställningsskydd (LAS) är du normalt fortfarande anställd hos din arbetsgivare och har lön därifrån. Då behöver du inte höra av dig till Arbetsförmedlingen.

Under corona-krisen har många frågor och oro kring arbete. På arbetsförmedlingens webbplats finns frågor och svar och en chatt-funktion där man kan ställa frågor.

Arbetsformedlingen.se Länk till annan webbplats.

Påverkan på privatekonomin

Covid-19 kommer att påverka många människors ekonomi. Generellt är det bra att se över sin ekonomi i tider av oro. Gör en budget och prioritera det som är nödvändiga levnadskostnader. Försök att spara så att du har en buffert. Beroende på din situation bör du kolla upp om du har rätt till sjuklön, sjukpenning, smittbärandepenning, a-kassa samt inkomstförsäkring och hur du ska göra för att ansöka.

Flera banker har infört tillfällig amorteringsfrihet för drabbade av covid-19, framförallt för bolån, men även för andra lån. Kolla med din bank vad som gäller och ansök så snart som möjligt för minskad press på din ekonomi.

Har du en pågående löneutmätning kan du ansöka om att få den pausad, ändrad eller avslutad. Har du en pågående skuldsanering med betalningsplan kan du ansöka om omprövning och få betala lägre belopp.

Kontakta Budget- och skuldrådgivningen om du behöver råd och stöd.

Lidingö stads budget- och skuldrådgivning, Lidingö stads webbplats Länk till annan webbplats.

Kultur och fritid

Idrottsanläggningar, träningslokaler och föreningar

 

Efter den 29 september tas publiktaket bort på serveringsställen, offentliga sammankomster och på privata sammankomster.

Vad som gäller från den 29 september, regeringens webbplats Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Fram till den 29 september gäller detta:

 • Antalet deltagare på privata sammankomster i hyrda lokaler höjs till 50.
 • Inomhus tillåts 50 deltagare vid olika evenemang.
 • Om deltagarna anvisas en plats blir taket 300 personer.
 • Utomhus tillåts 3 000 sittande deltagare.
 • Storleken på sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, till exempel fotbollsmatch, höjs från fyra till åtta personer. Det gäller både inomhus och utomhus. Ett sällskap ska fortsatt hålla ett avstånd på 1 meter till andras sällskap
 • Den kvadratmeterbegränsning som styrt hur många personer som samtidigt får vistas på en viss plats, till exempel en butik, ett gym, en nöjespark eller djurpark tas bort

Vad som gäller från den 29 september, regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens i Stockholm webbplats om begränsningar för sammankomster Länk till annan webbplats.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns en mycket tydlig lista över vilket publikantal som gäller vid olika sammankomster och tillställninga Länk till annan webbplats.r

Läger och cuper för barn och unga kan genomföras

Folkhälsomyndigheten har givit klartecken för att öppna lägerverksamheter och cuper för barn och unga i mindre skala från den 1 juni.

Läger och mindre cuper, både inomhus och utomhus kan genomföras, men det är fortsatt viktigt att minska risken för smittspridning. De bör därför genomföras med mindre grupper som inte blandas. Det är också viktigt att göra en riskbedömning och ha rutiner för att hantera eventuell smittspridning och för hur deltagare ska kunna åka hem om någon deltagare får sjukdomssymtom. Det är också viktigt att inte dela utrustning, mat eller vatten med varandra och vara observant på sjukdomssymtom.

Det finns inga restriktioner i längden på läger eller cuper. Det är möjligt att åka till en annan region och delta med andra barn och unga än de från samma klass eller lag.

Från den 15 juli ändras också restriktionerna för storleken på sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, till exempel fotbollsmatch. Storleken på sällskapet höjs från fyra till åtta personer. Det gäller både inomhus och utomhus. Ett sällskap ska fortsatt hålla ett avstånd på 1 meter till andras sällskap.

Folkhälsomyndighetens webbplats om läger och cuper för barn och unga Länk till annan webbplats.

Inomhusanläggningar

Lidingö stad har från och med den 17 maj öppnat alla idrottsanläggningar för samtliga åldrar, det vill säga även personer födda 2001 och tidigare. Ishallar, inomhus- och utomhusanläggningar samt simhall är öppna.

Utomhusanläggningar

Lidingö stads kommunala utomhusanläggningar som öppnade 18 januari kommer att fortsätta vara öppna för både barn och vuxna förutsatt att trängsel kan undvikas.

Kulturaktiviteter, kurser och musikskola

Sedan den 6 februari är musikskolan, kulturskolan och Sagateatern öppna på ett smittsäkert sätt för barn och ungdomar.

Bibliotek

Biblioteken har en viktig demokratisk funktion och fungerar som en viktig funktion för samhällsservice. Lidingö Stadsbibliotek är därför fortsatt öppet för utlåning och återlämning av böcker och för att tillhandahålla samhällsinformation. Besökare uppmanas dock att i möjligaste mån avstå besök och endast göra nödvändiga besök så korta som möjligt.

Fritidsverksamhet

Fritidsverksamhet för barn och ungdomar är öppna och bedrivs på ett smittsäkert sätt. Folkhälsomyndigheten har också vägt samman hälsoeffekterna och ger nu klartecken för att öppna lägerverksamheter och cuper för barn och unga i mindre skala från den 1 juni.

Publiktak

Efter den 29 september tas publiktaket bort på serveringsställen, offentliga sammankomster och på privata sammankomster.

Vad som gäller från den 29 september, regeringens webbplats Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Fram till den 29 september gäller detta:

 • Antalet deltagare på privata sammankomster i hyrda lokaler höjs till 50.
 • Inomhus tillåts 50 deltagare vid olika evenemang.
 • Om deltagarna anvisas en plats blir taket 300 personer.
 • Utomhus tillåts 3 000 sittande deltagare.
 • Storleken på sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, till exempel fotbollsmatch, höjs från fyra till åtta personer. Det gäller både inomhus och utomhus. Ett sällskap ska fortsatt hålla ett avstånd på 1 meter till andras sällskap
 • Den kvadratmeterbegränsning som styrt hur många personer som samtidigt får vistas på en viss plats, till exempel en butik, ett gym, en nöjespark eller djurpark tas bort

Vad som gäller från den 29 september, regeringens webbplats Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

På webbplatsen krisinformation.se finns en sammanställning över vad som gäller från den 1 juli Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen i Stockholms webbplats kring evenemang och privata sammankomster Länk till annan webbplats.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns en mycket tydlig lista över vilket publikantal som gäller vid olika sammankomster och tillställninga Länk till annan webbplats.r

Allmänna råd om att hålla avstånd och ta personligt ansvar, Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Skydda dig och andra från smittspridning, Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Undvik att bli smittad och att smitta andra – affisch, Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Företagare

Det är osäkra tider för Lidingös näringsliv. På sidan Driva företag under coronatiden samlar vi information och länkar som är aktuella för företagare. Vi arbetar för att stötta, förenkla och mildra konsekvenserna av den situation vi befinner oss i.

Driva företag under coronatiden

Lättläst, teckenspråk och bildspråk om corona

Lättläst text lånad från Stockholm stads webbplats Länk till annan webbplats.

Viruset corona sprids
över hela världen.

Corona orsakar en sjukdom
som heter covid-19.
Sjukdomen kan vara farlig
för äldre personer
och för personer som redan är sjuka.

Därför behöver alla hjälpas åt
att minska risken
för att corona sprids.

Så här kan du hjälpa till:

Tvätta händerna

Tvätta händerna ofta och noggrant
med tvål och vatten.
Då minskar risken att smittas.

Använd handsprit
om du inte kan tvätta dig
med tvål och vatten.

Hosta och nys i armvecket!

Stanna hemma
om du känner dig sjuk

Har du något av de här symtomen
ska du stanna hemma
tills du är helt frisk
och två dagar extra.

 • Feber
 • Hosta
 • Snuva
 • Ont i halsen
 • Problem med dina luftvägar

Du ska också låta bli att gå till
bibliotek eller andra platser
där det är många människor.

Skydda de äldre
och de mest sårbara

Har du anhöriga eller bekanta
som bor på äldreboende
ska du inte besöka dem.
Det gäller även om du är frisk.

Besök inte anhöriga på sjukhus
om det går att undvika.
Det gäller även om du är frisk.

Besök äldre i deras hem
endast om det verkligen är nödvändigt.

Då minskar risken att smittan sprids
till dem som riskerar att drabbas mest
av corona-viruset.

Inget krav på läkarintyg
vid sjuklön

Från den 19 mars behöver du som har ekonomiskt stöd
under en sjuklöneperiod
inte lämna in läkarintyg till socialtjänsten.

Prata med din kontaktperson inom socialtjänsten
om du undrar något.
Krisledningsnämnden tog beslutet den 19 mars 2020.
Beslutet gäller tills ett nytt beslut fattas.

Förskola och skola

Alla barn och elever som är friska
kan gå till förskolan och skolan.

Men har ditt barn
något av de här symtomen
ska ditt barn stanna hemma.

 • Feber
 • Hosta
 • Snuva
 • Ont i halsen
 • Problem med luftvägar

Ditt barn ska stanna hemma
tills det är helt friskt
och två dagar extra.

Blir ditt barn sjukt på förskolan
eller skolan
ska du hämta ditt barn direkt.

Vill du att ditt barn ska vara hemma
fastän barnet är friskt
ska du ansöka om ledigt.

Ansök om ledigt
på samma sätt som du brukar göra.

Res bara om du verkligen måste

Man får resa i Sverige och till vissa andra länder.

Men tänk efter noga först.
Res bara om det verkligen är nödvändigt.

Sprid inte falsk information

Ibland när det händer viktiga saker
börjar falska rykten att spridas.

Hjälp till att hindra falska rykten.
Tänk efter vem du har fått informationen av,
och fundera över om det du har hört
är sant.

8 Sidor artiklar om corona, tidningen 8 Sidors webbplats Länk till annan webbplats.

Viktigt att veta om viruset corona och sjukdomen covid-19 (Lättläst), Folkhälsomyndighetens webbplats  Länk till annan webbplats.

Nyheter på lätt svenska, Sveriges radio Länk till annan webbplats.

Teckenspråkstolkad information

Teckenspråkstolkad information från krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Film om corona på teckenspråk från 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Den som ringer 1177 kan få teckenspråkstolk med texttelefon eller bildtelefon.

Information med bildstöd

Information om corona med bildstöd (PDF), Huddinges webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information med bildstöd för barn som är döva, hörselskadade eller har språkstörning hos Riksförbundet DHB Länk till annan webbplats.

Korten kan även användas som tolkhjälp för de som inte kan läsa.

Frågor och svar om corona på enkel svenska

På Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, webbplats finns information och frågor och svar om corona.

Frågor och svar om corona, MSB webbplats Länk till annan webbplats.

Information in other languages

If you or your child have symptoms such as cough, difficulty breathing or fever, please call the Stockholm Region health line, phone 1177, +461177.

If you have questions about symptoms you may have, please call 1177 for guidance. The support line is answered and staffed by medical personnel.

Telephone service in different languages about corona

A new telephone service for answering questions regarding the corona virus has been set up. The telephone line is manned by Transcultural Center health communicators who answers general questions about the corona virus. They speak Arabic, Somali, Persian / Dahri, Tigrinya / Amarinja and Russian. The line is open weekdays at 9 am to noon and from 1 pm to 3 pm and can be reached at 08-123 680 00.

Do you know anyone who needs information about COVID-19 but does not speak Swedish? Tell them about Region Stockholm’s phoneline.

Region Stockholm's phoneline Länk till annan webbplats.

News about the corona virus in other languages, Sveriges radios website Länk till annan webbplats.

Information about the coronavirus in other languages, 1177 website Länk till annan webbplats.

FAQ about the corona virus that is connected to Lidingö stad

Information about vaccination. Folkhälsomyndighetens website Länk till annan webbplats..

Warning about fake phone calls. Police website. Länk till annan webbplats.

Till toppen av sidan