Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Information om coronavirus

Uppdaterad 26 maj 2020: Lidingö stad följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram kring det nya coronaviruset. Uppdaterad information som rör Lidingö specifikt samt Frågor & Svar, publiceras löpande vid behov på denna sida. För uppdaterad information generellt, då läget kan förändras, bör man vända sig till myndigheternas officiella kanaler.

Information om Coronaviruset, covid-19. Uppdateras löpande.

Flikar uppdaterade:

 • 26 maj - Läget på Lidingö
 • 26 maj - Frågor och svar
 • 20 maj – Kultur och fritid
 • 14 maj – Information från myndigheter

Läget på Lidingö, uppdaterad 26 maj

Information om läget på Lidingö uppdateras vid behov.

Antal smittade Lidingö 2020-05-26

Sedan 7 april redovisar Smittskydd Stockholm varje vecka antal bekräftat smittade i covid-19 per stadsdel och kommun i Stockholms län. Redovisningen innehåller också förutom antal smittade också antalet avlidna i förhållande till invånarantalet.

Antalet visar hur många som utifrån provtagning bekräftats bära på corona-viruset, inte totalt antal smittade eftersom en bred provtagning inte sker. Indelningen per kommun/stadsdel baseras på folkbokföringsadress. Även personer som bor på äldreboende i en annan stadsdel/kommun räknas därmed som boende där de är folkbokförda.

På Lidingö har Smittskydd Stockholm per den 25 maj konstaterat 244 fall vilket motsvarar 51 fall per 10.000 invånare. Antal avlidna är totalt 46, vilket motsvarar 9,6 antal avlidna per 10 000 invånare. Lidingö ligger vad gäller antal avlidna per 10 000 invånare över snittnivån för Region Stockholm totalt och även över Stockholms stad totalt.

För att minska smittspridningen är det viktigt att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, inte minst vad gäller att hålla avstånd. Det är två meters avstånd som är riktmärket. Det gäller både inomhus och utomhus på platser där människor samlas, till exempel i butiker, köpcentrum, på museer, bibliotek, servicekontor, i väntrum, på idrottsplatser, i badhus, på gym och i andra träningslokaler samt i kollektivtrafiken som till exempel buss, tåg, tunnelbana och spårvagn.

Antal smittade per kommun och stadsdel 26 maj 2020, Region Stockholms statistiklänk till annan webbplats

Mycket hög risknivå för allmän smittspridning

Lidingö stad följer utvecklingen mycket noggrant. Vi samarbetar med Samverkan Stockholmsregionens samhällsaktörer där bland andra Länsstyrelsen i Stockholm, länets kommuner, region Stockholm, Stockholms hamnar, polis, Trafikverket och Militärregionen mitt ingår.

Undvik att sprida obekräftad information. Följ alltid officiella myndigheters information via deras webbplatser.

Mycket hög risknivå för allmän smittspridning

Folkhälsomyndigheten bedömer risknivån för samhällsspridning till mycket hög. Alla som har förkylningssymtom, även lindriga, ska stanna hemma och avstå sociala kontakter. Som en extra försiktighetsåtgärd ska man ska vara hemma i två dygn efter det att man är symtomfri.

De symtom man ska vara extra uppmärksam på är luftvägsbesvär, andningspåverkan, feber, hosta, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk.

Covid-19, Folkhälsomyndighetens webbplats  länk till annan webbplats

Så undviker du smitta

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Under den tiden du har symtom ska du undvika att träffa andra personer. Till exempel ska du inte:

 • träffa andra människor än de du redan bor med. Det innebär bland annat att du inte ska gå till skolan, arbetet eller förskolan. Du ska inte heller gå ut för att handla i din butik.
 • resa med buss, tåg, tunnelbana eller flyg.

Om du har haft en förkylning ska du vara hemma minst två dagar extra efter att du har blivit symtomfri. Allt för att undvika att andra människor utsätts för risk att smittas.

Frågor och svar om coronaviruset som rör Lidingö stad

Hit vänder du dig om du blir sjuk

Precis som vanligt ska man ringa 1177 om man har frågor eller är i behov av vård. Det är viktigt att inte åka direkt till en mottagning om man har symptom. Vid livshotande tillstånd är det 112 som gäller.

Om man har behov av provtagning ska man rådgöra med 1177 och vända sig till Infektionskliniken på Karolinska Sjukhuset Huddinge och inte vända sig till husläkaren.

Det går också att ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

1177 Vårdguiden har tagit fram ett självskattningstest för att avgöra om man behöver kontakta vården.

Självskattningstest Corona via 1177:s webbplatslänk till annan webbplats

Information från myndigheter

Håll avstånd och ta personligt ansvar

Alla i Sverige har ett ansvar för att förhindra spridning. Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd innebär att man bör undvika större sammanhang där flera personer träffas, som fester, bröllop och andra tillställningar. Det är också viktigt att människor håller avstånd till varandra på exempelvis idrottsplatser, gym, köpcentrum, i kollektivtrafiken med mera.

Folkhälsomyndighetens riktlinjer

Det personliga ansvaret innebär att alla i Sverige har en skyldighet att:

 • Vara noggranna med att tvätta händerna
 • Hålla avstånd till varandra inom- och utomhus på platser där människor samlas som tex butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, servicekontor och väntrum
 • Hålla avstånd till varandra i kollektivtrafiken
 • Avstå från att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, bröllop och kalas
 • Hålla avstånd till varandra på idrottsplatser, badhus, gym och träningslokaler och undvika att byta om i allmänna omklädningsrum
 • Undvika att resa i rusningstid
 • Avstå från onödiga resor

Allmänna råd om att hålla avstånd och ta personligt ansvar, Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Reseavrådan

Då många länder inför olika typer av restriktioner avråder UD från icke-nödvändiga resor till alla länder. Reseavrådan gäller, om inte annat beslut tas, fram till och med den 15 juli 2020.

Folkhälsomyndigheten uppmanar också alla att tänka över även om resor inom Sverige verkligen är nödvändiga. Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att man ska tänka igenom om resan till till exempel storstäder och fjällanläggningar, eller semesterort där många människor träffas på samma plats, är nödvändig att genomföra.

Enligt regerigen kan man göra resor som motsvarar 1-2 timmar med bil från hemorten. Resorna måste genomförs med sunt förnuft och stor försiktighet. Det innebär inte att man inte ska vara försiktig, risken för smittspridning under resorna avgörs av hur man reser, vilka man umgås med och hur man rör sig på resmålet.

Folkhälsomyndighetens webbplats med information om resor inom Sverigelänk till annan webbplats

Tillfälligt inreseförbud i Sverige

Regeringen har den 16 mars beslutat att förlänga det tillfälliga inreseförbudet till EU via Sverige till och med den 15 juni. Beslutet har fattats efter rekommendation av Europeiska kommissionen.

Det tillfälliga inreseförbudet började gälla den 19 mars och gällde inledningsvis i 30 dagar. Nu har inreseförbudet förlängts till och med den 15 juni i enlighet med rekommendation av kommissionen.

Sammankomster med fler än 50 personer förbjuds

Den 27 mars meddelar regeringen att allmänna sammankomster med fler än 50 personer förbjuds. Förbudet gäller från den 29 mars och tillsvidare.

Regeringens webbplats om förbud mot sammankomster med fler än 50 personerlänk till annan webbplats

Arrangemang, studieresor och studiebesök ställs in

Lidingö stad att ställer in och flyttar fram aktiviteter som samlar många människor.

Sedan den 29 mars gäller också att allmänna sammankomster med fler än 50 personer förbjuds. Förbudet omfattar dock inte privata tillställningar, bibliotek, simhallar och liknande. Förbudet gäller inte heller för de som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.

Lidingö stad ställer in arrangemang, föreläsningar, workshops och seminarier som inte är verksamhetskritiska, även om de inte har fler än 50 deltagare. I möjligaste mån försöker vi att flytta fram dessa, eller erbjuda andra alternativ såsom digitala lösningar.

Även skolornas planerade studieresor och studiebesök ställs in.

Möten som sker i den ordinarie kärnverksamheten och inom stadens lagstadgade verksamhet ska fortsatt genomföras. Till dessa räknas exempelvis arbetsplatsträffar, utvecklingssamtal i skolorna och vårdplaneringsmöten.

Vi gör detta för att minimera risken för smittspridning och påverkan på förmågan att leverera vårt viktiga samhällsuppdrag.

Vård och omsorg

Verksamheten inom äldreomsorg har gått igenom all personal och kartlagt utlandsvistelser, land och datum. Riskbedömning har gjorts i varje enskilt fall. Verksamheten håller också kontroll på beviljade ledigheter samt timanställd personals eventuella resor.

I stadens verksamheter har vi tydliga rutiner för hygien för att minska smittspridning. Lidingö stad har också förstärkt och intensifierat städningen inom samtliga verksamheter.

Anmäl dig till vår bemanningspool

Med anledning av Coronavirusets spridning förbereder vi oss inför ett eventuellt försämrat läge genom att söka vikarier till våra verksamheter inom vård och omsorg. Oavsett om du har utbildning eller inte så kan du skicka in en intresseanmälan.

Covid-19, Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Besöksförbud på vård- och omsorgsboenden

Omsorgs- och socialförvaltningen har beslutat att införa besöksförbud på kommunala vård- och omsorgsboenden Siggebogården och Högsätra. Besöksförbudet omfattar också vissa gruppbostäder. Den 31 mars beslutade regeringen att besöksförbud ska gälla på alla landets äldreboenden. Syftet är att hindra smittan från att spridas till de mest utsatta grupperna samt att minska takten på spridningen.

Inom övriga verksamheter inom äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri kommuniceras med skyltar vid ingången till verksamheterna en uppmaning till försiktighet och att man vid minsta tecken på luftvägssymtom ska avstå från alla sociala kontakter.

Tillfällig stängning av öppna mötesplatser

Med anledning av utbrottet av Covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att äldre personer över 70 år för tillfället bör begränsa kontakter med andra människor så långt det går.

Alla öppna mötesplatser för äldre är stängda från 12 mars och öppnar tidigast 31 maj. Det gäller Mötesplats Centrum i Stadshuset samt Träffpunk Tor och Träffpunkt Brevik samt mötesplats Freja som har stängt 23 mars till och öppnar tidigast 26 maj.

Bedömning om öppnande kommer att göras baserat på hur smittspridning utvecklas.

Daglig verksamhet fortsatt tillfälligt stängd

Med anledning av pågående coronapandemi har Folkhälsomyndigheten rekommenderat att personer i riskgrupperna bör begränsa kontakter med andra människor så långt det går. Beroende på utvecklingen av smittspridningen kan verksamheterna vara stängda under en längre tid. Syftet med den tillfälliga stängningen är att minska smittspridningen av Covid-19 för utsatta grupper.

Lidingö stad beslutade därför att från den 25 mars stänga de dagliga verksamheterna Aktivera och Träffpunkten för funktionsnedsatta. Nu har omsorgs- och socialnämnden beslutat att förlänga stängningen t.o.m. den 26 maj. Beslutet är fattat utifrån den bedömning Folkhälsomyndigheten gör gällande smittläget.

På de boenden där kunderna är hemma för att daglig verksamhet är stängd, finns utifrån behov personal från den dagliga verksamheten i hemmet. De fortsätter utföra utomhusaktiviteter med kunder i närområdet.

Lidingö stad har den 18 mars fattat beslut om att stänga samtliga dagverksamheter för äldre från och med måndag den 23 mars. Beslutet att stänga dagverksamheterna gäller till och med 26 maj 2020. Beslutet omfattar dagverksamheterna Gröna rummet, Linden, Träffen och Solgläntan.

Intagningsstopp för växelboende

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att äldre personer över 70 år bör begränsa kontakter med andra människor så långt det går. Omsorgs- och socialnämnden har därför fattat beslut om tillfälligt intagningsstopp på växelboende i syfte att att förebygga smittspridningen av Covid-19 för utsatta grupper. Växelboende ger möjlighet till kortare vistelser på stadens korttidsboende som ett sätt att ge avlastning till närstående.

Alla kunder som berörs av intagningsstoppet på växelboende kommer att kontaktas av biståndshandläggare för att utreda behov av annat stöd under tiden som intagningsstoppet gäller.

De kunder som i dag befinner sig i verksamheten erbjuds möjlighet att stanna kvar under tiden som intagningsstoppet gäller. Detta gäller omedelbart och till 26 maj.

Anhörigstöd

Oroliga anhöriga kan kontakta stadens anhörigkonsulter på Omsorgs- och socialförvaltningen, förebyggande stöd/mötesplats centrum:

Maria Hartley, anhörigkonsulent, ring 08-731 32 97

Anita Eriksson, anhörigkonsulent (upp till 65) ring 08-731 32 70

Kommunens kundcenter har kontaktuppgifter att hänvisa till för äldre som själva är oroliga eller har frågor just nu när det gäller oro för Covid-19. Gå in på Lidingö.se/kundforum eller ring 08-731 31 01

Mer information om stöd till anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, om anhörigstödlänk till annan webbplats

Röda Korset – så kan du hantera din oro kring coronavirusetlänk till annan webbplats

På Funktionsrätt Stockholms stad finns information om Corona på lättläst svenska, med bildstöd och teckenspråkstolk länk till annan webbplats

Lättläst om corona-viruset för äldre, sjuka och personal inom vård- och omsorg

Socialdepartementet publicerar lättläst information om corona-viruset för äldre, sjuka och personal inom vård och omsorg.

Lättläst om corona, regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Du som är över 70 år

Folkhälsomyndigheten rekommenderar kraftfullt åtgärder för att bromsa spridningen av covid-19 i Sverige, och skydda de mest utsatta från att bli smittade.

Så får du hjälp när du måste stanna hemma

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att skydda oss själva och andra från att smittas av covid-19. Då värnar du också om sjukvården.

Du som är över 70 år tillhör en riskgrupp. Du uppmanas därför att undvika nära kontakter, handla i butiker och åka kollektivt.

För att underlätta för dig och andra riskgrupper har Lidingö stad, Lidingö Näringsliv, Röda Korset Lidingö och Svenska kyrkan Lidingö församling inlett ett samarbete där du kan få hjälp med:

 • Att handla hem mat från stadens handlare via Röda Korset Lidingö. Ring Lidingö stad på telefon 08-731 31 01. De uppgifter du lämnar för ditt ärende ska kunna hanteras, raderas så fort du har fått hjälp.
 • Att hämta ut medicin och handla mindre matkassar via Svenska kyrkan. Kontakta Svenska kyrkan Lidingö församling på telefon 08-410 847 63
 • Att handla från Lidingös butiker via Näringslivsbilen. Du kan få gratis hemkörning av varor från alla företag på ön. Undantagna är varor från mataffärer, restauranger och systembolaget, som kräver särskilda tillstånd. Kontakta butiken du vill handla ifrån, så ordnar de med transport via Näringslivsbilen.

Begränsa sociala kontakter, undvik kollektivtrafik och butiker

Personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper bör begränsa sina fysiskt nära kontakter med andra och helt undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel.

Man bör också undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas.

Tänk på att hålla avstånd till andra personer även utomhus.

Undvik att umgås med barnbarn eller andra småbarn inomhus och om ni umgås utomhus tänk på att inte pussa och krama dem.

Covid-19, Folkhälsomyndigheten faktabladPDF (pdf, 429.8 kB)

Rätt till sjukresor för patienter över 70 år

Patienter som är 70 år eller äldre och behöver besöka vård och behandling, har från den 15 april rätt till sjukresor. Det gäller även personer som i vanliga fall kan resa med kollektivtrafiken. Patienten får inte ha konstaterad smitta eller misstanke om smitta av Covid-19.

Detta gäller till den 15 juni efter beslut från Regional särskild sjukvårdsledning, RSSL.

Förskola och skola

Lidingö stad följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter tar fram kring coronaviruset. Grundskolor och förskolor håller öppet som vanligt. Vi har tydliga rutiner och resurser för att förhindra smittspridning i våra skolor och förskolor. Det är samma rutiner som vi följer vid andra smittsamma sjukdomar så de är väl inarbetade. Lidingö stad har även förstärkt och intensifierat städningen i samtliga verksamheter.

Regeringen rekommenderar alla gymnasier, vuxenutbildningar och högskolor och universitet att införa distansutbildning från och med 18 mars.

Folkhälsomyndigheten gör fortfarande bedömningen att grundskolor och förskolor inte ska stängas. De negativa konsekvenserna bedöms bli för stora.

Därför har utbildningsnämnden i Lidingö stad har beslutat att Hersby gymnasium och vuxenutbildningen kommer bedriva sin undervisning på distans från och med 19 mars. Beslutet gäller tillsvidare.

De nationella proven ställs in

Skolverket har beslutat att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 30 mars och resten av våren, till och med den 30 juni. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs.

Eftersom resultaten från de nationella proven normalt utgör ett betydelsefullt underlag bland många andra, kommer lärarna därför att göra betygsbedömningar utifrån andra underlag. De prov som redan har genomförts i sin helhet ska användas som underlag för bedömning av elevernas förmåga.

Skolverkets webbplats, frågor och svar om de nationella proven.länk till annan webbplats

Covid-19, Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Studentfirandet ställs in

De kommunala gymnasieskolorna i Stockholms län inklusive Lidingö stad ställer in allt traditionellt studentfirande i form av utspring, stora samlingar på skolgården och flakåkning i skolornas regi. Det är följden av ett gemensamt beslut som utbildningscheferna i länet har fattat.

Hersby gymnasium vill att deras studenter ska få en fin skolavslutning och skolan gör sitt bästa för att åstadkomma det för sina studenter även i år.

I år kommer avslutningen genomföras klassvis den 11 och 12 juni. Den inleds med ett kortare program i aulan för varje klass och avslutas med att studenterna springer ut med sina klasskamrater. Vid utspringet kommer en mindre publik tillåtas bestående av den närmaste familjen. Med närmaste familj menas de personer studenten bor tillsammans med. Någon annan publik tillåts inte enligt gällande bestämmelser och vi ber verkligen alla att respektera detta så att vi kan skapa en efter förutsättningarna trivsam och fin ceremoni.

Förutsättningarna för studentavslutningar har ändrats flera gånger under våren och det går inte att med säkerhet säga att de inte kommer att ändras igen.
Tiderna för respektive klass utspring den 11 och 12 juni finns i Vklass och varje familj kommer att få en anvisad plats på skolgården.

Stöd till barn och föräldrar

Behov av stöd med anledning covid-19

Nu kan du som förälder, eller blivande förälder få samtalsstöd via telefon angående situationen i familjen i ett påfrestande läge. Detta gäller från och med 6 april 2020 och tills vidare.

Kontakta omsorgs- och socialförvaltningen:

Vardagar 8.30–16.00, telefon 08-731 30 00

Ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningen erbjuder bland annat stödsamtal till dig som är ung.

Ungdomsmottagningens webbsida

Ungdomsmottagningens instagram länk till annan webbplats

Fältkuratorer

Våra fältkuratorer arbetar för att barn och unga ska må bra och få en trygg uppväxt. Du kan alltid ta kontakt med fältkuratorerna och du får självklart vara anonym om du vill. De finns här för dig – både barn, ungdom eller vuxen.

Fältkuratorernas webbsida

Fältkuratorernas instagramlänk till annan webbplats

Stöd från Bris

Om man är vuxen och har frågor om ett barn kan man kontakta Bris kuratorer alla vardagar klockan 9.00–12.00 på telefon 0771-50 50 50.

Information för vuxna om barn på Bris hemsida

I samarbete med krisinformation.se har Bris tagit fram en guide för hur vuxna prata med barn om coronaviruset.

Så pratar du med barn om coronaviruset länk till annan webbplats

Stöd till barn och unga

Barn kan varje dag ringa (telefonnummer 116 111), chatta och mejla till Bris kuratorer. Bris stöd till barn och unga har öppet vardagar klockan 9.00–12.00 samt 14.00–21.00 måndag till söndag.

För barn och unga, Bris webbplatslänk till annan webbplats

Frågor & svar om Corona-viruset, Bris webbplatslänk till annan webbplats

Information till barn och unga om corona-viruset, Barnombudsmannens webbplatslänk till annan webbplats

Om corona-viruset, för dig som är barn eller undgom, Folkhälsomyndighetens webbplats länk till annan webbplats

Psykisk hälsa i kristid

På Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, webbplats finns samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.

Pyskisk hälsa i kristid

Stöd i sorglänk till annan webbplats

Via Region Stockholms webbplats finns olika skrifter om hur man kan hantera sog, anpassade för olika målgrupper.

Region Stockholms webbplats, material om sorgehantering länk till annan webbplats

När det blir problem hemma

Hjälp mot våld i nära relationer

Under Coronapandemin då många tvingas stanna hemma från sina jobb har vi tyvärr sett en ökning av våld i nära relationer i samhället. Det finns hjälp att få.

Lidingö stad samarbetar sedan 1 mars med Alternativ till våld (ATV) i Täby som besitter specifik kunskap och erfarenhet av våld och våldets konsekvenser. Privatpersoner kan också vända sig direkt till dem. Även våldsutövare kan vända sig till ATV om de har behov av samtal.

Alternativ till våld, Täbys webbplatslänk till annan webbplats

Du kan också vända dig till kvinnojouren Kerstin, som kan ge stöd och råd.

Kvinnojouren Kerstin Lidingös webbplatslänk till annan webbplats

Våld i nära relationer

Psykisk hälsa i kristid

På Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, webbplats finns samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.

Pyskisk hälsa i kristid

Anhörigstöd

Oroliga anhöriga kan kontakta stadens anhörigkonsulter på Omsorgs- och socialförvaltningen, förebyggande stöd/mötesplats centrum:

Maria Hartley, anhörigkonsulent, ring 08-731 32 97

Anita Eriksson, anhörigkonsulent (upp till 65) ring 08-731 32 70

Kommunens kundcenter har kontaktuppgifter att hänvisa till för äldre som själva är oroliga eller har frågor just nu när det gäller oro för Covid-19. Gå in på Lidingö.se/kundforum eller ring 08-731 31 01

Mer information om stöd till anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, om anhörigstödlänk till annan webbplats

Röda Korset – så kan du hantera din oro kring coronavirusetlänk till annan webbplats

På Funktionsrätt Stockholms stad finns information om Corona på lättläst svenska, med bildstöd och teckenspråkstolk länk till annan webbplats

Varslad eller permitterad

Om du har blivit varslad behöver du inte höra av dig till Arbetsförmedlingen. Alla som varslas behöver inte bli uppsagda.

Korttidspermittering innebär att du som anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du blir uppsagd. Som anställd kan du få upp till 90 procent av din lön. Kostnaden delas då mellan dig, arbetsgivaren och staten. Staten tar 75 procent av kostnaden.

Om du är permitterad enligt lagen om anställningsskydd (LAS) är du normalt fortfarande anställd hos din arbetsgivare och har lön därifrån. Då behöver du inte höra av dig till Arbetsförmedlingen.

Under corona-krisen har många frågor och oro kring arbete. På arbetsförmedlingens webbplats finns frågor och svar och en chatt-funktion där man kan ställa frågor.

Frågor och svar om arbete kring corona-krisen och chatt, Arbetsförmedlingens webbplats.länk till annan webbplats

Det här vet vi om coronaviruset som berör dig som är arbetssökande, Arbetsförmedlingens webbplatslänk till annan webbplats

Påverkan på privatekonomin

Covid-19 kommer att påverka många människors ekonomi. Generellt är det bra att se över sin ekonomi i tider av oro. Gör en budget och prioritera det som är nödvändiga levnadskostnader. Försök att spara så att du har en buffert. Beroende på din situation bör du kolla upp om du har rätt till sjuklön, sjukpenning, smittbärandepenning, a-kassa samt inkomstförsäkring och hur du ska göra för att ansöka.

Flera banker har infört tillfällig amorteringsfrihet för drabbade av covid-19, framförallt för bolån, men även för andra lån. Kolla med din bank vad som gäller och ansök så snart som möjligt för minskad press på din ekonomi.

Har du en pågående löneutmätning kan du ansöka om att få den pausad, ändrad eller avslutad. Har du en pågående skuldsanering med betalningsplan kan du ansöka om omprövning och få betala lägre belopp.

Kontakta Budget- och skuldrådgivningen om du behöver råd och stöd.

Lidingö stads budget- och skuldrådgivning, Lidingö stads webbplats länk till annan webbplats

Kultur och fritid

Träningslokaler, idrottsföreningar och bassängbad

Vi följer de direktiv som ansvariga myndigheter tar fram. Enligt Folkhälsomyndigheten kan idrott och träningsaktiviteter kan fortsätta, men vissa försiktighetsåtgärder bör vidtas för att minska risken för spridning av covid-19. Träning utomhus är att föredra.

Generella råd som gäller för samtliga idrotts- och träningsaktiviteter är:

 • Håll avstånd till varandra på idrottsplatser, badhus, gym och träningslokaler och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum
 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Äldre, främst de över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Torka av utrustning som används av flera med desinfektionsmedel efter användning. Exempelvis gymutrustning.
 • Det finns inget som tyder på att coronavirus smittar via bassängbadvatten utan det smittar i första hand från människa till människa
 • Idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus, skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper och begränsa antalet åskådare.
 • Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och likande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.

Fritidsgårdar, lägerverksamhet och kurser

Fritidsgårdar kan hålla öppet. Dock måste man begränsa antal besökare för att minska trängsel.

Kollo och liknande lägerverksamheter för barn och ungdomar (födda 2002 eller senare) kan hållas i mindre grupper och genomföras i närområdet. Den som ansvarar för lägerverksamheten måste se till att minska risken för att covid-19 sprids. De bör också göra en riskbedömning inför olika aktiviteter och vidta de försiktighetsåtgärder som krävslänk till annan webbplats.

Vårens festligheter

Inför student, Nationaldagen och andra högtider är det viktigt att vi fortsätter att vara rädda om varandra. Faran för smittspridning av Corona är inte över.

I år får du ta hänsyn och fira med dem du bor med, ringa i stället för att träffas i hemmen och hålla avståndet på uteserveringarna. Man kan vara nära varandra, fast man är på avstånd. Tänk på att ditt beteende påverkar inte bara dig, utan alla i samhället och också den hårt belastade vården.

Det här gäller:

 • Folkhälsomyndighetens föreskrift om att inte genomföra folksamlingar med fler än 50 personer även utomhus innebär att större gemensamma firanden under vårens helger ställs in.
 • Det traditionsenliga nationaldagsfirandet på Millesgården ställs tyvärr in i år på grund av myndigheternas beslut om att sammankomster högst får ha 50 deltagare. I år sänds Lidingö stads nationaldagsfirande via webben och i Radio Lidingö 97,8. Det bjuds på nationalsång, nationaldagstal och levande musik. Radioprogrammet börjar klockan 15.00 den 6 juni och webbsändningen finns på www.lidingo.se/nationaldagen.
 • Vid mindre firanden är det viktigt att noga tänka över smittrisken. Det gäller även studentfiranden och religiösa högtider. Det är olämpligt med större bjudningar även om de hålls i hemmet och utomhus. Det går bra att vara utomhus, men vi kan inte samlas för många på samma plats och det behöver vara glest mellan människor.
 • Besök på uteserveringar och andra utomhusaktiviteter går bra, så länge man håller avstånd, undviker trängsel och inte är i stora grupper.
 • Håll minst två meters avstånd, träffa inte dina äldre släktingar eller personer i andra riskgrupper.

Allmänna råd om att hålla avstånd och ta personligt ansvar, Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Skydda dig och andra från smittspridning, Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Undvik att bli smittad och att smitta andra – affisch, Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Företagare

Det är osäkra tider för Lidingös näringsliv. På sidan Driva företag under coronatiden samlar vi information och länkar som är aktuella för företagare. Vi arbetar för att stötta, förenkla och mildra konsekvenserna av den situation vi befinner oss i.

Driva företag under coronatiden

Lättläst, teckenspråk och bildspråk om corona

Lättläst text lånad från Stockholm stads webbplatslänk till annan webbplats

Just nu sprids viruset corona
över hela världen.

Corona orsakar en sjukdom
som heter covid-19.
Sjukdomen kan vara farlig
för äldre personer
och för personer som redan är sjuka.

Därför behöver alla hjälpas åt
att minska risken
för att corona sprids.

Så här kan du hjälpa till:

Tvätta händerna

Tvätta händerna ofta och noggrant
med tvål och vatten.
Då minskar risken att smittas.

Använd handsprit
om du inte kan tvätta dig
med tvål och vatten.

Hosta och nys i armvecket!

Stanna hemma
om du känner dig sjuk

Har du något av de här symtomen
ska du stanna hemma
tills du är helt frisk
och två dagar extra.

 • Feber
 • Hosta
 • Snuva
 • Ont i halsen
 • Problem med dina luftvägar

Du ska också låta bli att gå till
bibliotek eller andra platser
där det är många människor.

Skydda de äldre
och de mest sårbara

Har du anhöriga eller bekanta
som bor på äldreboende
ska du inte besöka dem.
Det gäller även om du är frisk.

Besök inte anhöriga på sjukhus
om det går att undvika.
Det gäller även om du är frisk.

Besök äldre i deras hem
endast om det verkligen är nödvändigt.

Då minskar risken att smittan sprids
till dem som riskerar att drabbas mest
av corona-viruset.

Inget krav på läkarintyg
vid sjuklön

Från den 19 mars behöver du som har ekonomiskt stöd
under en sjuklöneperiod
inte lämna in läkarintyg till socialtjänsten.

Prata med din kontaktperson inom socialtjänsten
om du undrar något.
Krisledningsnämnden tog beslutet den 19 mars 2020.
Beslutet gäller tills ett nytt beslut fattas.

Förskola och skola

Alla barn och elever som är friska
kan gå till förskolan och skolan.

Men har ditt barn
något av de här symtomen
ska ditt barn stanna hemma.

 • Feber
 • Hosta
 • Snuva
 • Ont i halsen
 • Problem med luftvägar

Ditt barn ska stanna hemma
tills det är helt friskt
och två dagar extra.

Blir ditt barn sjukt på förskolan
eller skolan
ska du hämta ditt barn direkt.

Vill du att ditt barn ska vara hemma
fastän barnet är friskt
ska du ansöka om ledigt.

Ansök om ledigt
på samma sätt som du brukar göra.

Undervisning på distans

Från den 18 mars
har eleverna i kommunernas gymnasier
undervisning på distans.

Det betyder att eleverna får
undervisning
men de får inte vara i skolan.

Vuxenutbildningen och
yrkeshögskola har också
utbildning på distans.

Förbjudet med stora evenemang

Det är förbjudet med
evenemang
med fler än 50 personer.
Det kan till exempel gälla
konserter, teaterföreställningar
och föreläsningar.

På så sätt kan alla hjälpas åt
att minska risken att smittan sprids.

Res bara om du verkligen måste

Gör inte några resor just nu.
Varken inom Sverige
eller till andra länder.
Res bara om det verkligen är nödvändigt.

Sprid inte falsk information

Ibland när det händer viktiga saker
börjar falska rykten att spridas.

Hjälp till att hindra falska rykten.
Tänk efter vem du har fått informationen av,
och fundera över om det du har hört
är sant.

8 Sidor artiklar om corona, tidningen 8 Sidors webbplatslänk till annan webbplats

Viktigt att veta om viruset corona och sjukdomen covid-19 (Lättläst), Folkhälsomyndighetens webbplats länk till annan webbplats

Nyheter på lätt svenska, Sveriges radiolänk till annan webbplats

Teckenspråkstolkad information

Teckenspråkstolkad information från krisinformation.selänk till annan webbplats

Film om corona på teckenspråk från 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats

Den som ringer 1177 kan få teckenspråkstolk med texttelefon eller bildtelefon.

Information med bildstöd

Information om corona med bildstöd (PDF), Huddinges webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information med bildstöd för barn som är döva, hörselskadade eller har språkstörning hos Riksförbundet DHBlänk till annan webbplats

Korten kan även användas som tolkhjälp för de som inte kan läsa.

Frågor och svar om corona på enkel svenska

På Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, webbplats finns information och frågor och svar om corona.

Frågor och svar om corona, MSB webbplats länk till annan webbplats

Information in other languages

If you have travelled to a country where the corona virus has spread, and you or your child have symptoms such as cough, difficulty breathing or fever, please call the Stockholm Region health line, phone 1177, +461177.

If you have questions about symptoms you may have, please call 1177 for guidance. The support line is answered and staffed by medical personnel.

Telephone service in different languages about corona

A new telephone service for answering questions regarding the corona virus has been set up. The telephone line is manned by Transcultural Center health communicators who answers general questions about the corona virus. They speak Arabic, Somali, Persian / Dahri, Tigrinya / Amarinja and Russian. The line is open weekdays at 9 am to noon and from 1 pm to 3 pm and can be reached at 08-123 680 00.

News about the corona virus in other languages, Sveriges radios webbplatslänk till annan webbplats

Information about the coronavirus in other languages, 1177 webbsitelänk till annan webbplats

FAQ about the corona virus that is connected to Lidingö stad

Till toppen av sidan