Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Information om coronavirus. Uppdateras löpande.

Uppdaterad 23 november 2020: Lidingö stad följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram kring det nya coronaviruset. Uppdaterad information som rör Lidingö specifikt samt Frågor & Svar, publiceras löpande vid behov på denna sida. För uppdaterad information generellt, då läget kan förändras, bör man vända sig till myndigheternas officiella kanaler.

Information om Coronaviruset, covid-19. Uppdateras löpande.

Stadsdirektören om läget i coronapandemin

Lidingö stad genomför en rad åtgärder för att minska smittspridningen på ön. Bland annat ställs alla möten in som varit bokade i Stadshuset. Stadsdirektör Daniel Broman berättar om några av de initiativ som tagits av Lidingö stad.

Flikar uppdaterade:

 • 23 november - Information från myndigheter om råd och riktlinjer i Stockholms län
 • 23 november – Frågor och svar
 • 19 november– Läget på Lidingö

 • 19 november - Kultur & Fritid
 • 22 oktober - Så undviker du smitta. Information om provtagning
 • 29 oktober - Du som är över 70 år

Läget på Lidingö, uppdaterad 19 november

Information om läget på Lidingö uppdateras vid behov. Smittlägget uppdateras varje torsdag.

Antal smittade på Lidingö vecka 46

För vecka 46 rapporteras för Lidingös del 52 sjukdomsfall per 10 000 invånare och 251 sjukdomsfall totalt under vecka 46.

Totalt sett har Lidingö 273 sjukdomsfall per 10 000 invånare och totalt antal sjukdomsfall är 1312.

Folkhälsomyndigheten uppdaterar sin statistik om antal smittade samt antal fall per 10 000 invånare, varje torsdag klockan 14.00 och underlaget är de fall som rapporterats föregående vecka.

Folkhälsomyndighetens rapportering finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:

https://experience.arcgis.com/experience/a6d20c1544f34d33b60026f45b786230länk till annan webbplats

På SVT:s webbplats finns statistik över både läget i världen och i Sverige på kommunnivå. Statistiken hämtas från Folkhälsomyndigheten.

https://www.svt.se/datajournalistik/har-sprider-sig-coronaviruset/länk till annan webbplats

Hjälp till riskgrupper

Du som är över 70 år tillhör en riskgrupp. Även om de särskilda rekommendationerna för personer över 70 har hävts, bör alla vara försiktiga med sociala kontakter och undvika trängsel och kollektivtrafik.

För att underlätta för personer över 70 år och andra särskilda riskgrupper kan Näringslivsbilen köra ut varor kostnadsfritt. Via Lidingö stad kan man också få hjälp att handla mat från stadens handlare.

Ring Lidingö stad på telefon 08-731 31 01länk till annan webbplats

Näringslivsbilen kör ut varor kostnadsfrittlänk till annan webbplats

Tillsammans hjälps vi åt för att skydda oss själva och andra från att smittas av covid-19.

Håll i och håll ut – det går över!

Så undviker du smitta och hit kan du vända dig

Lidingö stad följer utvecklingen mycket noggrant. Vi samarbetar med Samverkan Stockholmsregionens samhällsaktörer där bland andra Länsstyrelsen i Stockholm, länets kommuner, region Stockholm, Stockholms hamnar, polis, Trafikverket och Militärregionen mitt ingår.

Undvik att sprida obekräftad information. Följ alltid officiella myndigheters information via deras webbplatser.

Mycket hög risknivå för allmän smittspridning

Folkhälsomyndigheten bedömer risknivån för samhällsspridning till mycket hög. Alla som har förkylningssymtom, även lindriga, ska stanna hemma och avstå sociala kontakter. Som en extra försiktighetsåtgärd ska man ska vara hemma i två dygn efter det att man är symtomfri.

De symtom man ska vara extra uppmärksam på är luftvägsbesvär, andningspåverkan, feber, hosta, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk.

Covid-19, Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Så undviker du smitta

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Under den tiden du har symtom ska du undvika att träffa andra personer. Till exempel ska du inte:

 • träffa andra människor än de du redan bor med. Det innebär bland annat att du inte ska gå till skolan, arbetet eller förskolan. Du ska inte heller gå ut för att handla i din butik.
 • resa med buss, tåg, tunnelbana eller flyg.

Om du har haft en förkylning ska du vara hemma minst två dagar extra efter att du har blivit symtomfri. Allt för att undvika att andra människor utsätts för risk att smittas.

Frågor och svar om coronaviruset som rör Lidingö stad

Hit vänder du dig om du blir sjuk

Precis som vanligt ska man ringa 1177 om man har frågor eller är i behov av vård. Det är viktigt att inte åka direkt till en mottagning om man har symptom. Vid livshotande tillstånd är det 112 som gäller.

Alla invånare i Region Stockholm har möjlighet att testa sig för covid-19. Testerna kan göras både för pågående sjukdom och för antikroppar som tecken på genomgången sjukdom. Man kan boka sin provtagning på 1177.se/stockholm.  länk till annan webbplatsBarn upp till sex år behöver dock inte provtas.länk till annan webbplats

Det går också att ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

1177 Vårdguiden har tagit fram ett självskattningstest för att avgöra om man behöver kontakta vården.

Självskattningstest Corona via 1177:s webbplatslänk till annan webbplats

Hemisolering

De som bor med en covid-19 smittad person ska också isloera sig i hemmet. Den som bor tillsammans med en konstaterat smittad person ska följa liknande regler som den som har covid-19. Det innebär att alla som arbetar eller studerar på gymnasiet/högskola eller universitet och som bor med eller har bott med en person som har covid-19 under den smittsamma perioden alltid ska arbeta eller studera hemifrån under minst 7 dagar. 

Smitta mellan personer som bor i samma hushåll är en av de vanligaste smittvägarna för covid-19. Redan tidigare har alla personer som utsatts för smitta rekommenderats att arbeta hemifrån, men alla har inte möjlighet till distansarbete. Nu när de nya förhållningsreglerna kring hemisolering införs kan dessa personer istället ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan.

Region Stockholms webbplats om hemisoleringlänk till annan webbplats

Testning för covid-19

Alla invånare i Region Stockholm har möjlighet att testa sig för covid-19. Testerna kan göras både för pågående sjukdom och för antikroppar som tecken på genomgången sjukdom. Man kan boka sin provtagning på 1177.se/stockholm.länk till annan webbplats

Bokning av provtagning startar via 1177.se. Alla som har symtom som tyder på covid-19 ska kunna få testa sig för att se om de har infektionen. Barn upp till sex år behöver dock inte provtas.

Alla som tror att de tidigare haft covid-19, men är friska sedan minst två veckor tillbaka ska också kunna testas för att se om de utvecklat antikroppar mot viruset som orsakar covid-19. På 1177.se/stockholmlänk till annan webbplats finns vägledning för att invånarna ska veta vilket test man ska ta och var.

Provtagning av barn

Vårdnadshavare till barn i åldern 6 till 13 år kan boka provtagning för covid-19. Vårdnadshavare går in på 1177.se och i appen Alltid Öppet som ombud för sina barn, bokar ett hemtest-kit, hämtar det på ett laboratorium och åker hem för att provta sitt barn.

Det finns tre möjligheter för provtagning covid-19 för sjuka barn i åldern 6-13 år. Provtagning via vårdcentralen, provtagning vid en drive-in-station eller provtagning där vårdnadshavaren bokar och hämtar ett hem-test på ett laboratorium. Barn under 6 år behöver sällan provtas och om de behöver provtas så sker bokning av provtagning via vården.

För att kunna boka ett hemtest behöver en vårdnadshavare vara ombud för sitt barn i både inloggat läge i 1177.se och i appen Alltid Öppet.

Utförliga instruktioner för test av barn finns på webbplatsen1177.selänk till annan webbplats

Vårdguiden 1177 webbplats, information om covid-19 testerlänk till annan webbplats

Region Stockholms webbplats, information om covid-19 tester länk till annan webbplats

Information från myndigheter

Allmänna råd i Stockholms län förlängs till 13 december

Folkhälsomyndighetens generaldirektör har i samråd med Smittskydd Stockholm, beslutat att förlänga de allmänna skärpta råden i Stockholms län till 13 december.

Råden införs för att bromsa det lokala utbrottet.

De allmänna råden betyder att alla som vistas i Stockholms län bör:

 • Avstå att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet.
 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Verksamheter uppmanas också att vara vaksamma och vidta åtgärder för att minimera antalet besökare så att trängsel inte ska uppstå. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta där trängsel kan uppstå vid till exempel möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar (undantaget träning för barn och ungdomar födda 2005 eller senare), matcher och tävlingar. I den mån sådana arrangemang genomförs ställer det höga krav på åtgärder av arrangör för att minimera risken för trängsel till exempel vid in- och utpasseringar. Alla, oavsett ålder, avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts.
 • Arbetsgivare bör vidta åtgärder genom att uppmana all personal att arbeta hemifrån så långt det är möjligt, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.
 • Avstå̊ från att delta i större sociala sammanhang som middagar, fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.

Utöver detta gäller också från och med den 24 november en gräns på max åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Stockholms län.

Folkhälsomyndighetens riktlinjer

Det personliga ansvaret innebär att alla i Sverige har en skyldighet att:

 • Vara noggranna med att tvätta händerna
 • Hålla avstånd till varandra i kollektivtrafiken
 • Avstå från att delta i aktiviteter och sammanhang där trängsel kan uppstå
 • Avstå från att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, bröllop och kalas
 • Undvika att resa i rusningstid
 • Avstå från onödiga resor

Allmänna råd om att hålla avstånd och ta personligt ansvar, Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Undvik kollektivtrafik

I första hand ska man gå, cykla eller använda andra färdmedel än kollektivtrafik. Den som behöver resa kollektivt bör välja alternativ där det går att boka en sittplats. Resor med färdmedel där det inte går att boka plats, exempelvis spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar, bör undvikas.

Resenärer bör hålla avstånd och i övrigt följa anvisningarna i kollektivtrafiken och i andra kollektiva färdmedel.

Gå in på det aktuella reseföretagets webbplats för information om nya rutiner och vad som gäller de linjer eller sträckor som du ska resa. Följ anvisningarna från trafikoperatören.

Folkhälsomyndighetens webbplats med information om resor inom Sverigelänk till annan webbplats

Begränsa ditt umgänge

För att bromsa smittspridningen uppmanas alla att begränsa umgänget och bara umgås med dem man bor med eller träffar nära regelbundet.

Regeringen har beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare inte får hållas i Sverige från och med den 24 november 2020.

På serveringar och restauranger får man vara max åtta personer i sällskap vid samma bord.

Publiktak på max åtta personer

Regeringen har beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare inte får hållas i Sverige från och med den 24 november 2020.

Regeringen gör ett undantag för sittande publik med upp till 300 personer. Det gäller dock inte i Stockholms län – här gäller begränsningen om åtta personer även för publik med anvisade sittplatser.

Enda undantaget från åttapersonersregeln i Stockholms län är allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20.

Länsstyrelsen i Stockholms webbplats kring publiktaklänk till annan webbplats

Lokala råd i Stockholms län kring evenemang och allmänna sammankomster

De lokala allmänna råden i Stockholms län innebär att alla uppmanas avstå från att delta där trängsel kan uppstå vid till exempel möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar matcher och tävlingar. Alla, oavsett ålder, avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts.

De lokala råden innebär också att man bör undvika större sammanhang där flera personer träffas, som fester, bröllop och andra tillställningar.

Arrangemang, studieresor och studiebesök ställs in

Lidingö stad ställer in arrangemang, föreläsningar, workshops och seminarier som inte är verksamhetskritiska. I möjligaste mån försöker vi att flytta fram dessa, eller erbjuda andra alternativ såsom digitala lösningar.

Möten som sker i den ordinarie kärnverksamheten och inom stadens lagstadgade verksamhet ska fortsatt genomföras. Till dessa räknas exempelvis arbetsplatsträffar, utvecklingssamtal i skolorna och vårdplaneringsmöten.

Vi gör detta för att minimera risken för smittspridning och påverkan på förmågan att leverera vårt viktiga samhällsuppdrag.

Anmäl trängsel

Om du ser att det är trängsel på kaféer och restauranger kan du anmäla detta till oss.
Staden har inget tillsynsansvar och inget mandat att vidta åtgärder i butiker, torg, badplatser eller dylikt.
Vård och omsorg

I stadens verksamheter har vi tydliga rutiner för hygien för att minska smittspridning. Lidingö stad har också förstärkt och intensifierat städningen inom samtliga verksamheter.

Covid-19, Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Besöksstopp gäller på stadens särskilda boenden

Regeringen har beslutat att besöksförbudet på landets äldreboenden ska upphöra från den 1 oktober. På grund av den nu ökande smittspridningen avråds anhöriga att besöka närstående på stadens särskilda boenden. Det gäller servicehus, vård- och omsorgsboenden och gruppbostäder.

Viktigt att poängtera är dock att pandemin inte på något sätt är över. Smittan finns kvar i samhället och vi måste tillsammans agera på ett ansvarsfullt sätt. Därför har verksamheterna upprättat ett antal rekommendationer så att besöket kan genomföras på ett så säkert och tryggt sätt som möjligt för alla inblandade.

Träffas gärna utomhus där risken för smittspridning är lägre. Det är viktigt att du som besöker stannar hemma om du har några som helst sjukdoms- eller förkylningssymtom sedan minst 48 timmar. Om någon i din närhet är sjuk ser vi också helst att du stannar hemma.

Lokala anpassningar gällande besöksrekommendationer kommer att göras på respektive boende. Kontakta boendet innan besöket och hör efter vad som gäller.

Stegvis öppnande av öppna mötesplatser

Med anledning av den ökade smittspridningen i samhället av Covid-19 är det allmänna rådet från Folkhälsomyndigheten att alla bör avstå från att delta i aktiviteter där trängsel kan uppstå så långt det är möjligt.

Utifrån rekommendationerna förlängs stängningen av Mötesplats centrum ordinarie verksamheter i stadshuset i första hand till och med den 31 januari 2021. Vissa aktiviteter kan delvis genomföras genom att begränsa antalet deltagare, kräva föranmälan, ses utomhus och förlägga aktiviteterna utspritt över ön. Träffpunkterna i Tor och Brevik håller fortsatt stängt.

Dagverksamhet för äldre

Med anledning av pågående coronapandemi har Folkhälsomyndigheten rekommenderat att personer i riskgrupperna bör begränsa kontakter med andra människor så långt det går. Beroende på utvecklingen av smittspridningen kan verksamheterna vara stängda under en längre tid. Syftet med den tillfälliga stängningen är att minska smittspridningen av Covid-19 för utsatta grupper.

Lidingö stad har den 18 mars fattat beslut om att stänga samtliga dagverksamheter för äldre från och med måndag den 23 mars. Förvaltningen kan åter öppna verksamheten, helt eller delvis, om risken för smittspridning bedöms kunna kontrolleras. Beslutet omfattar dagverksamheterna Gröna rummet, Linden, Träffen och Solgläntan.

Daglig verksamhet

De dagliga verksamheterna Aktivera, Ateljén, Arbetshuset, Stadhusteamet, Träffpunkten, Aktiva Teamet Arbetspraktiken, Serviceteamet och Alfa samt träfflokal Freja och Sysselsättning Ciceronen är, med anledning av Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd, stängda till och med den 15 december. Beslutet gäller verksamheter i Lidingö stads regi där kunderna deltar med ett insats- eller biståndsbeslut. Personalen från de dagliga verksamheterna, sysselsättning och träfflokal är placerade på gruppbostäderna och i andra verksamheter för att kvalitetssäkra bemanningen.

Uppehåll för växelvård

Omsorgs- och socialnämnden har tagit beslut om att ett uppehåll för växelvård för äldre gäller till och med sista december 2020. Nämnden godkänner att förvaltningen öppnar verksamheten tidigare, helt eller delvis, om behovet av att hålla stängt för att förhindra smittspridning minskar.

Lidingö stad arbetar aktivt med att identifiera personer i behov av extra stöd och hjälp med avlastningsbeslut. Möjligheten till att få längre vistelse på korttidsboende som alternativ till växelvård kan bli aktuell. Vi bevakar situationen löpande och kan behöva ta nya beslut.

Stöd och anhörigstöd

Längtar du efter någon att prata med?

Vi finns här för dig om du känner stress och oro kring corona, känner dig ensam, har frågor eller vill bolla tankar.

Ring måndag, onsdag, fredag kl. 13—15. Telefonnummer 08-731 31 32

Stöd för anhöriga

Oroliga anhöriga kan kontakta stadens anhörigkonsulter på Omsorgs- och socialförvaltningen, förebyggande stöd/mötesplats centrum:

Maria Hartley, anhörigkonsulent, ring 08-731 32 97

Anita Eriksson, anhörigkonsulent (upp till 65) ring 08-731 32 70

Kommunens kundcenter har kontaktuppgifter att hänvisa till för äldre som själva är oroliga eller har frågor just nu när det gäller oro för Covid-19. Gå in på Lidingö.se/kundforum eller ring 08-731 31 01

Mer information om stöd till anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, om anhörigstödlänk till annan webbplats

Röda Korset – så kan du hantera din oro kring coronavirusetlänk till annan webbplats

På Funktionsrätt Stockholms stad finns information om Corona på lättläst svenska, med bildstöd och teckenspråkstolk länk till annan webbplats

Lättläst om corona-viruset för äldre, sjuka och personal inom vård- och omsorg

Socialdepartementet publicerar lättläst information om corona-viruset för äldre, sjuka och personal inom vård och omsorg.

Lättläst om corona, regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Du som är över 70 år

Råd ändras för 70 plus och riskgrupper

Folkhälsomyndigheten har beslutat att ta bort rekommendationen om att personer som är 70 år och äldre bör undvika kontakter med andra. Alla personer i Sverige omfattas nu av samma allmänna råd.

Förändringen gör att det nu blir särskilt viktigt att alla hjälpas åt att hålla i och hålla ut för att minska smittspridningen. Samma regler gäller fortfarande om att hålla avstånd, undvika trängsel, inte samla många människor, tvätta händerna och stanna hemma om man är sjuk.

Det är med hänsyn till psykiska och fysiska konsekvenser, att trycket på sjukvården minskat och att landets regioner nu har en helt annan kapacitet att utföra testning och smittspårning som Folkhälsomyndigheten har beslutat att ändra de allmänna råden om allas ansvar att förhindra spridning av covid-19.

Här på Lidingö ser man därför att det finns en möjlighet att på ett säkert sätt succesivt öppna vissa verksamheter för äldre och att börja öppna för aktiviteter för anhörigstödjare under 65 år. Anhöriga spelar en stor roll för att stötta våra äldre till en meningsfull vardag.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för personer över 70 år. Folkhälsomyndighetens webbplats. länk till annan webbplats

Det här gäller för personer över 70 år. Folkhälsomyndighetens webbplats. länk till annan webbplats

Du kan få hjälp att handla

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att skydda oss själva och andra från att smittas av covid-19. Då värnar du också om sjukvården.

För att underlätta för personer över 70 år och andra särskilda riskgrupper kan Näringslivsbilen köra ut varor kostnadsfritt. Via Lidingö stad kan man också få hjälp att handla mat från stadens handlare.

Ring Lidingö stad på telefon 08-731 31 01länk till annan webbplats

Näringslivsbilen kör ut varor kostnadsfrittlänk till annan webbplats

Längtar du efter någon att prata med?

Vi finns här för dig om du känner stress och oro kring corona, känner dig ensam, har frågor eller vill bolla tankar.

Ring måndag, onsdag, fredag kl. 13—15. Telefonnummer 08-731 31 32

Förskola, skola och gymnasium

Lidingö stad kommer att fortsätta hålla kommunala skolor och förskolor öppna. Vi följer de rutiner som redan finns kring hygien och för att minska trängsel. Om Smittskydd Stockholm kräver att skolor eller förskolor ska stänga finns det rutiner för detta och för att ställa om verksamheten.

Hersby gymnasium bedriver undervisning på plats i kombination med distansundervisning. Under höstterminen fram till jullovet kommer årskurs 1 att undervisas på plats, medan årskurs 2 och 3 undervisas varannan vecka på plats och varannan vecka på distans. Vi ser just nu över om vi behöver vidta andra åtgärder på kort och lång sikt och kommer att återkomma kring detta.

Lidingö stad följer Folkhälsomyndighetens och Skolverkets råd och rekommendationer. För att både elever, vårdnadshavare, lärare och annan personal ska känna sig trygga i skolan har Lidingö stads skolor vidtagit en rad åtgärder.

Stöd till barn och föräldrar

Behov av stöd med anledning covid-19

Nu kan du som förälder, eller blivande förälder få samtalsstöd via telefon angående situationen i familjen i ett påfrestande läge. Detta gäller från och med 6 april 2020 och tills vidare.

Kontakta omsorgs- och socialförvaltningen:

Vardagar 8.30–16.00, telefon 08-731 30 00

Ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningen erbjuder bland annat stödsamtal till dig som är ung.

Ungdomsmottagningens webbsida

Ungdomsmottagningens instagram länk till annan webbplats

Fältkuratorer

Våra fältkuratorer arbetar för att barn och unga ska må bra och få en trygg uppväxt. Du kan alltid ta kontakt med fältkuratorerna och du får självklart vara anonym om du vill. De finns här för dig – både barn, ungdom eller vuxen.

Fältkuratorernas webbsida

Fältkuratorernas instagramlänk till annan webbplats

Stöd från Bris

Om man är vuxen och har frågor om ett barn kan man kontakta Bris kuratorer alla vardagar klockan 9.00–12.00 på telefon 0771-50 50 50.

Information för vuxna om barn på Bris hemsida

I samarbete med krisinformation.se har Bris tagit fram en guide för hur vuxna prata med barn om coronaviruset.

Så pratar du med barn om coronaviruset länk till annan webbplats

Stöd till barn och unga

Barn kan varje dag ringa (telefonnummer 116 111), chatta och mejla till Bris kuratorer. Bris stöd till barn och unga har öppet vardagar klockan 9.00–12.00 samt 14.00–21.00 måndag till söndag.

För barn och unga, Bris webbplatslänk till annan webbplats

Frågor & svar om Corona-viruset, Bris webbplatslänk till annan webbplats

Information till barn och unga om corona-viruset, Barnombudsmannens webbplatslänk till annan webbplats

Om corona-viruset, för dig som är barn eller undgom, Folkhälsomyndighetens webbplats länk till annan webbplats

Psykisk hälsa i kristid

På Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, webbplats finns samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.

Pyskisk hälsa i kristid

Stöd i sorglänk till annan webbplats

Via Region Stockholms webbplats finns olika skrifter om hur man kan hantera sog, anpassade för olika målgrupper.

Region Stockholms webbplats, material om sorgehantering länk till annan webbplats

När det blir problem hemma

Hjälp mot våld i nära relationer

Under Coronapandemin då många tvingas stanna hemma från sina jobb har vi tyvärr sett en ökning av våld i nära relationer i samhället. Det finns hjälp att få.

Lidingö stad samarbetar sedan 1 mars med Alternativ till våld (ATV) i Täby som besitter specifik kunskap och erfarenhet av våld och våldets konsekvenser. Privatpersoner kan också vända sig direkt till dem. Även våldsutövare kan vända sig till ATV om de har behov av samtal.

Alternativ till våld, Täbys webbplatslänk till annan webbplats

Du kan också vända dig till kvinnojouren Kerstin, som kan ge stöd och råd.

Kvinnojouren Kerstin Lidingös webbplatslänk till annan webbplats

Våld i nära relationer

Psykisk hälsa i kristid

På Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, webbplats finns samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.

Pyskisk hälsa i kristid

Är du över 65 och längtar efter någon att prata med?

Vi finns här för dig om du känner stress och oro kring Corona, känner dig ensam, har frågor eller vill bolla tankar.

Ring måndag, onsdag, fredag kl. 13—15. Telefonnummer 08-731 31 32

Anhörigstöd

Oroliga anhöriga kan kontakta stadens anhörigkonsulter på Omsorgs- och socialförvaltningen, förebyggande stöd/mötesplats centrum:

Maria Hartley, anhörigkonsulent, ring 08-731 32 97

Anita Eriksson, anhörigkonsulent (upp till 65) ring 08-731 32 70

Kommunens kundcenter har kontaktuppgifter att hänvisa till för äldre som själva är oroliga eller har frågor just nu när det gäller oro för Covid-19. Gå in på Lidingö.se/kundforum eller ring 08-731 31 01

Mer information om stöd till anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, om anhörigstödlänk till annan webbplats

Röda Korset – så kan du hantera din oro kring coronavirusetlänk till annan webbplats

På Funktionsrätt Stockholms stad finns information om Corona på lättläst svenska, med bildstöd och teckenspråkstolk länk till annan webbplats

Varslad eller permitterad

Om du har blivit varslad behöver du inte höra av dig till Arbetsförmedlingen. Alla som varslas behöver inte bli uppsagda.

Korttidspermittering innebär att du som anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du blir uppsagd. Som anställd kan du få upp till 90 procent av din lön. Kostnaden delas då mellan dig, arbetsgivaren och staten. Staten tar 75 procent av kostnaden.

Om du är permitterad enligt lagen om anställningsskydd (LAS) är du normalt fortfarande anställd hos din arbetsgivare och har lön därifrån. Då behöver du inte höra av dig till Arbetsförmedlingen.

Under corona-krisen har många frågor och oro kring arbete. På arbetsförmedlingens webbplats finns frågor och svar och en chatt-funktion där man kan ställa frågor.

Frågor och svar om arbete kring corona-krisen och chatt, Arbetsförmedlingens webbplats.länk till annan webbplats

Det här vet vi om coronaviruset som berör dig som är arbetssökande, Arbetsförmedlingens webbplatslänk till annan webbplats

Påverkan på privatekonomin

Covid-19 kommer att påverka många människors ekonomi. Generellt är det bra att se över sin ekonomi i tider av oro. Gör en budget och prioritera det som är nödvändiga levnadskostnader. Försök att spara så att du har en buffert. Beroende på din situation bör du kolla upp om du har rätt till sjuklön, sjukpenning, smittbärandepenning, a-kassa samt inkomstförsäkring och hur du ska göra för att ansöka.

Flera banker har infört tillfällig amorteringsfrihet för drabbade av covid-19, framförallt för bolån, men även för andra lån. Kolla med din bank vad som gäller och ansök så snart som möjligt för minskad press på din ekonomi.

Har du en pågående löneutmätning kan du ansöka om att få den pausad, ändrad eller avslutad. Har du en pågående skuldsanering med betalningsplan kan du ansöka om omprövning och få betala lägre belopp.

Kontakta Budget- och skuldrådgivningen om du behöver råd och stöd.

Lidingö stads budget- och skuldrådgivning, Lidingö stads webbplats länk till annan webbplats

Kultur och fritid

Träningslokaler och idrottsföreningar

Vi följer de direktiv som ansvariga myndigheter tar fram. De skärpta allmänna råden i Stockholms län innebär en uppmaning att avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Träning utomhus är att föredra.

Idrott och träningar för barn och ungdomar

Barn och ungdomar födda 2005 eller senare kan fortsatt delta i träning. Men övriga födda före 2005 avråds från att delta i träningar och idrottsaktiviteter. Alla, oavsett ålder, avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts.

Idrottsanläggningar och träningslokaler

Barn och ungdomar födda 2005 eller senare kan fortsatt delta i träning. Alla, oavsett ålder, avråds från att arrangera eller delta i aktiviteter där många möts.

Lidingö stad håller endast våra anläggningar öppna för bokade träningar och simklubb för barn och ungdomar födda före 2005.

Gym, bastu och omklädningsrum i våra anläggningar på Lidingövallen och Gångsätrahallen och simhallen stängs till och med 13 december så länge som de skärpta allmänna råden gäller, med eventuell förlängning.

Allmänhetens skridskoåkning i Childhoodhallen, Danica Isannex och Lidingövallen stängs därför från och med 20 november till och med 13 december. Detta för att vi inte vill att invånare från olika delar av ön och i olika ålderskategorier ska samlas på ett och samma ställe. Detta gäller oavsett om det är inomhus eller utomhus.

Kulturaktiviteter, kurser och musikskola

För att minska smittspridning kommer alla gruppkurser och gruppaktiviteter, där elever från olika skolor möts, att ställas in. Verksamheter som berörs är exempelvis KomTek, Sagateatern och musikskolan. Musikskolans enskilda undervisning fortsätter, annan undervisning på Musikskolan eller Sagateatern ställs in eller ställs om. KomTeks alla kurser ställs in och planeras öppna igen vecka 3-8 2021 om läget tillåter.

Generella råd som gäller för samtliga idrotts- och träningsaktiviteter är:

 • Håll avstånd till varandra på idrottsplatser, badhus, gym och träningslokaler och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Torka av utrustning som används av flera med desinfektionsmedel efter användning. Exempelvis gymutrustning.
 • Idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus, skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper och begränsa antalet åskådare.
 • Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och likande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.

Badplatser, bassängbad och hamnar

De allmänna råden i Stockholms län innebär en uppmaning att avstå från att vistas i inomhusmiljöer som badhus och gym.

Lidingö stad håller endast våra anläggningar öppna för bokade träningar och simklubb för barn och ungdomar födda före 2005. Gym, bastu och omklädningsrum i våra anläggningar på Lidingövallen och Gångsätrahallen och simhallen stängs tillsvidare.

Förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar där fler än 50 personer deltar omfattar inte simhallar och bassänger och inte de som vistas på stränder, i parkområden eller liknande. Däremot gäller de lokala allmänna råden att man bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Ytterst är det eget ansvar om man väljer att vara på en plats eller inte och att se till att hålla avstånd.

Fritidsgårdar, lägerverksamhet och kurser

Fritidsgårdar kan hålla öppet. Dock måste man begränsa antal besökare för att minska trängsel.

Kollo och liknande lägerverksamheter för barn och ungdomar (födda 2005 eller senare) kan hållas i mindre grupper och genomföras i närområdet. Den som ansvarar för lägerverksamheten måste se till att minska risken för att covid-19 sprids. De bör också göra en riskbedömning inför olika aktiviteter och vidta de försiktighetsåtgärder som krävslänk till annan webbplats.

Evenemang och allmänna sammankomster

De lokala råden i Stockholms län innebär att alla uppmanas avstå från att delta där trängsel kan uppstå vid till exempel möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar matcher och tävlingar. I den mån sådana arrangemang genomförs ställer det höga krav på åtgärder av arrangör för att minimera risken för trängsel till exempel vid in- och utpasseringar. Alla, oavsett ålder, avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts.

Fortsatt publiktak på 50 personer i Stockholms län

Publikgränsen på max 50 personer fortsätter att gälla i Stockholms län till och med den 23 november 2020. Nu omfattas även allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på serveringsställen av gränsen. Det har Länsstyrelsen Stockholm beslutat den 19 november.

Länsstyrelsens webbplats om publikgränsen länk till annan webbplats

Förbudet omfattar dock inte bibliotek, simhallar och liknande. Förbudet om allmänna sammankomster gäller heller inte skolan eller förskolan.

De lokala råden innebär också att man bör undvika större sammanhang där flera personer träffas, som fester, bröllop och andra tillställningar.

Firanden och högtider

Det är viktigt att vi fortsätter att vara rädda om varandra.

I år får du ta hänsyn och fira med dem du bor med, ringa i stället för att träffas i hemmen och hålla avståndetäven utomhus. Man kan vara nära varandra, fast man är på avstånd. Tänk på att ditt beteende påverkar inte bara dig, utan alla i samhället och också den hårt belastade vården.

Det här gäller:

 • Folkhälsomyndighetens föreskrift om att inte genomföra folksamlingar med fler än 50 personer även utomhus innebär att större gemensamma firanden ställs in.
 • Vid mindre firanden är det viktigt att noga tänka över smittrisken. Det gäller även religiösa högtider. Det är olämpligt med större bjudningar även om de hålls i hemmet och utomhus. Det går bra att vara utomhus, men vi kan inte samlas för många på samma plats och det behöver vara glest mellan människor.
 • Besök på uteserveringar och andra utomhusaktiviteter går bra, så länge man håller avstånd, undviker trängsel och inte är i stora grupper.

Allmänna råd om att hålla avstånd och ta personligt ansvar, Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Skydda dig och andra från smittspridning, Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Undvik att bli smittad och att smitta andra – affisch, Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Företagare

Det är osäkra tider för Lidingös näringsliv. På sidan Driva företag under coronatiden samlar vi information och länkar som är aktuella för företagare. Vi arbetar för att stötta, förenkla och mildra konsekvenserna av den situation vi befinner oss i.

Driva företag under coronatiden

Lättläst, teckenspråk och bildspråk om corona

Lättläst text lånad från Stockholm stads webbplatslänk till annan webbplats

Just nu sprids viruset corona
över hela världen.

Corona orsakar en sjukdom
som heter covid-19.
Sjukdomen kan vara farlig
för äldre personer
och för personer som redan är sjuka.

Därför behöver alla hjälpas åt
att minska risken
för att corona sprids.

Så här kan du hjälpa till:

Tvätta händerna

Tvätta händerna ofta och noggrant
med tvål och vatten.
Då minskar risken att smittas.

Använd handsprit
om du inte kan tvätta dig
med tvål och vatten.

Hosta och nys i armvecket!

Stanna hemma
om du känner dig sjuk

Har du något av de här symtomen
ska du stanna hemma
tills du är helt frisk
och två dagar extra.

 • Feber
 • Hosta
 • Snuva
 • Ont i halsen
 • Problem med dina luftvägar

Du ska också låta bli att gå till
bibliotek eller andra platser
där det är många människor.

Skydda de äldre
och de mest sårbara

Har du anhöriga eller bekanta
som bor på äldreboende
ska du inte besöka dem.
Det gäller även om du är frisk.

Besök inte anhöriga på sjukhus
om det går att undvika.
Det gäller även om du är frisk.

Besök äldre i deras hem
endast om det verkligen är nödvändigt.

Då minskar risken att smittan sprids
till dem som riskerar att drabbas mest
av corona-viruset.

Inget krav på läkarintyg
vid sjuklön

Från den 19 mars behöver du som har ekonomiskt stöd
under en sjuklöneperiod
inte lämna in läkarintyg till socialtjänsten.

Prata med din kontaktperson inom socialtjänsten
om du undrar något.
Krisledningsnämnden tog beslutet den 19 mars 2020.
Beslutet gäller tills ett nytt beslut fattas.

Förskola och skola

Alla barn och elever som är friska
kan gå till förskolan och skolan.

Men har ditt barn
något av de här symtomen
ska ditt barn stanna hemma.

 • Feber
 • Hosta
 • Snuva
 • Ont i halsen
 • Problem med luftvägar

Ditt barn ska stanna hemma
tills det är helt friskt
och två dagar extra.

Blir ditt barn sjukt på förskolan
eller skolan
ska du hämta ditt barn direkt.

Vill du att ditt barn ska vara hemma
fastän barnet är friskt
ska du ansöka om ledigt.

Ansök om ledigt
på samma sätt som du brukar göra.

Res bara om du verkligen måste

Man får resa i Sverige och till vissa andra länder.

Men tänk efter noga först.
Res bara om det verkligen är nödvändigt.

Sprid inte falsk information

Ibland när det händer viktiga saker
börjar falska rykten att spridas.

Hjälp till att hindra falska rykten.
Tänk efter vem du har fått informationen av,
och fundera över om det du har hört
är sant.

8 Sidor artiklar om corona, tidningen 8 Sidors webbplatslänk till annan webbplats

Viktigt att veta om viruset corona och sjukdomen covid-19 (Lättläst), Folkhälsomyndighetens webbplats länk till annan webbplats

Nyheter på lätt svenska, Sveriges radiolänk till annan webbplats

Teckenspråkstolkad information

Teckenspråkstolkad information från krisinformation.selänk till annan webbplats

Film om corona på teckenspråk från 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats

Den som ringer 1177 kan få teckenspråkstolk med texttelefon eller bildtelefon.

Information med bildstöd

Information om corona med bildstöd (PDF), Huddinges webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information med bildstöd för barn som är döva, hörselskadade eller har språkstörning hos Riksförbundet DHBlänk till annan webbplats

Korten kan även användas som tolkhjälp för de som inte kan läsa.

Frågor och svar om corona på enkel svenska

På Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, webbplats finns information och frågor och svar om corona.

Frågor och svar om corona, MSB webbplats länk till annan webbplats

Information in other languages

If you have travelled to a country where the corona virus has spread, and you or your child have symptoms such as cough, difficulty breathing or fever, please call the Stockholm Region health line, phone 1177, +461177.

If you have questions about symptoms you may have, please call 1177 for guidance. The support line is answered and staffed by medical personnel.

Telephone service in different languages about corona

A new telephone service for answering questions regarding the corona virus has been set up. The telephone line is manned by Transcultural Center health communicators who answers general questions about the corona virus. They speak Arabic, Somali, Persian / Dahri, Tigrinya / Amarinja and Russian. The line is open weekdays at 9 am to noon and from 1 pm to 3 pm and can be reached at 08-123 680 00.

News about the corona virus in other languages, Sveriges radios webbplatslänk till annan webbplats

Information about the coronavirus in other languages, 1177 webbsitelänk till annan webbplats

FAQ about the corona virus that is connected to Lidingö stad

Visiting Sweden during the Covid-19 pandemic länk till annan webbplats

Till toppen av sidan