Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Information om coronapandemin

Sidan uppdateras löpande. Lidingö stad följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram kring det nya coronaviruset. Uppdaterad information som rör Lidingö specifikt, publiceras löpande vid behov på denna sida. För aktuell information generellt, bör du vända dig till myndigheternas officiella kanaler.

virus i närbild

Flikar uppdaterade:

 • Läget på Lidingö uppdateras löpande
 • 20 januari- Aktuella riktlinjer
 • 20 januari 2022 - Information från myndigheter
 • 13 januari - Vaccination & covidbevis
 • 12 januari - Vård & omsorg
 • 10 januari 2022 - Kultur & fritid

Läget på Lidingö, uppdateras löpande

Information om läget på Lidingö uppdateras vid behov. Smittlägget uppdateras varje torsdag via Folkhälsomyndighetens webbplats.

Antal smittade på Lidingö

Folkhälsomyndigheten uppdaterar sin statistik om antal smittade samt antal fall per 10 000 invånare, varje torsdag klockan 14.00 och underlaget är de fall som rapporterats föregående vecka.

Folkhälsomyndighetens rapportering om smittläget, Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Vaccinationsläget

Folkhälsomyndigheten uppdaterar veckovis på torsdagar klockan 14.00 statistik över antal vaccinerade per kommun.

Folkhälsomyndighetens vaccinationsstatistik, Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Under fliken Vaccination och covidbevis kan du läsa mer om vad som gäller.

Vaccinationsbuss på Lidingö

Varje onsdag och torsdag under januari kommer en vaccinationsbuss för covid-19 vaccin att vara på plats utanför Lidingö stadshus.

Bussen står på plats klockan 10 - 17 onsdagar och torsdagar.

Det krävs tidsbokning via Alltid Öppet.

Bussen har kapacitet för cirka 150 personer per dag.

Här är bussen

Vaccinationsbussen står utanför stadshuset vid Lejonvägen 15, på baksidan av stadshuset där Blodbussen brukar stå.

Bussen finns på plats klockan 10.00- 17.00 onsdagar och torsdagar. Det är Region Stockholm som ansvarar för vaccinationerna.

Bokning

Det krävs tidsbokning via Alltid Öppet.

Bussen har kapacitet för cirka 150 personer per dag.

Vilka får vaccinera sig

Dos 1 och 2: Alla födda 2005 och tidigare kan boka tid för att få dos 1 och 2. Alla över 18 år som har tagit sin andra dos för 5 månader sedan boka påfyllnadsdos 3. För att säkerställa möjlighet för alla att kunna boka sin påfyllnadsdos går det inte att låta alla boka på en gång utan det kommer att ske i ett antal steg.

Region Stockholms webbplats om vaccinationer och planering Länk till annan webbplats.

Ansträngt läge inom omsorgen

För att skydda äldre och sköra avråds nu anhöriga från att besöka sina närstående på särskilda boenden. Den generella besöksavrådan som införts kommer att gälla till dess annan information ges. För närmare information om vad som gäller på enskilda boenden rekommenderas anhöriga att kontakta aktuellt boende direkt.

Vaccination och covidbevis

På 1177:s webbplats finns information om när olika grupper erbjuds vaccin och när man kan få sin andra dos.

Vaccinationsbuss på Lidingö

Varje onsdag och torsdag under december och januari kommer en vaccinationsbuss för covid-19 vaccin att vara på plats utanför Lidingö stadshus.

Det krävs tidsbokning via Alltid Öppet.

Bussen står på plats klockan 10.00 - 17.00.

Bussen har kapacitet för cirka 150 personer per dag.

Här är bussen

Vaccinationsbussen står utanför stadshuset vid Lejonvägen 15, på baksidan av stadshuset där Blodbussen brukar stå.

Bussen finns på plats klockan 10.00- 17.00 onsdagar och torsdagar. Det är Region Stockholm som ansvarar för vaccinationerna.

Vilka får vaccinera sig

Dos 1 och 2: Alla födda 2005 och tidigare kan boka tid för att få dos 1 och 2. Alla över 18 år som har tagit sin andra dos för 5 månader sedan boka påfyllnadsdos 3. För att säkerställa möjlighet för alla att kunna boka sin påfyllnadsdos går det inte att låta alla boka på en gång utan det kommer att ske i ett antal steg.

Region Stockholms webbplats om vaccinationer och planering Länk till annan webbplats.

Vaccination av barn 12–15 år

Alla som fyllt 12 år boka tid för vaccination mot covid-19.

 • Boka tid via 1177 eller appen "Alltid Öppet".
 • För barn 12–15 år man måste boka tid på vaccinationsmottagning.
  Barn vaccineras inte på drop-in mottagning.
 • Barn 12–15 år kommer också att erbjudas vaccination i skolorna.
 • Samtycke av vårdnadshavare krävs för vaccination i skolan.
  Samtycke till vaccination, Lidingö stad Länk till annan webbplats.

Region Stockholm ansvarar för vaccinationerna med hjälp av olika vaccinatörer. På Lidingö görs det med hjälp av Kry. Det är dock skolans elevhälsa som ansvarar för planering och insamlande av hälsouppgifter och samtycke.

1177:s webbplats om vaccinationer för olika åldersgrupper Länk till annan webbplats.

Region Stockholms webbplats om vaccinering från 12 år Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens webbplats om vaccinering från 12 års ålder Länk till annan webbplats.

Boka tid för vaccination

 • Alla som är födda 2005 och tidigare kan boka vaccination.
 • Boka tid på en vaccinationsmottagning.
 • Tider bokas via 1177 eller appen "Alltid Öppet".

Tider hos vaccinationsmottagningarna bokas med fördel via appen Alltid Öppet. Men man kan också boka via telefon. Telefonbokningstjänsten är ett komplement till den digitala bokningen och är öppen måndag till söndag mellan klockan 08.00 och 19.00.

Telefonbokning finns på flera språk.

Det finns flera vaccinationsmottagningar runt om i Stockholms län där man kan boka tid. Mottagningarna finns listade dels via appen Alltid Öppet, dels hos 1177.

1177:s webbplats Länk till annan webbplats.

Drop in vaccination

Det finns flera drop-in mottagningar runt om i Stockholm där man kan vaccinera sig.

Drop-in mottagningar, 1177:s webbplats Länk till annan webbplats.

Tips inför vaccinationen

 • För att undvika trängsel – tänk på att helst komma ensam till vaccineringen och var gärna på plats ungefär fem eller tio minuter innan.
 • Om möjligt – ha gärna kortärmat. Då går vaccineringen snabbare.
 • Ta gärna med munskydd för att undvika smittspridning.

Mer information om vaccination, när man kan vaccinera sig och vid vilka vaccinationsmottagningar, samt hur man bokar tid finns via 1177:s webbplats.

1177 webbplats om vaccinationer Länk till annan webbplats.

Tidsplan för när olika grupper får vaccinera sig, 1177:s webbplats Länk till annan webbplats.

Covidbevis

 • Covidbevis är ett digitalt bevis på att du är vaccinerad mot covid-19.
 • Tanken är att det ska underlätta för utlandsresor inom EU.
 • Beviset går att beställa via e-tjänsten Covidbevis.se.
  Kom ihåg att det är landet du reser till som avgör vilka regler som gäller där. Det är ditt ansvar att kontrollera om du får resa in.
 • Covidbevisen gäller från och med den 1 oktober i 180 dagar.
  Vårdnadshavare kan hämta covidbevis för sina barn genom att logga in med e-legitimation i tjänsten.
 • Vaccinationsbevis kan från den 1 december används vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med fler än 100 deltagare inomhus. Arrangören ska då ha en skriftlig rutin för hur bevisen kontrolleras. Personer under 18 år behöver inte visa upp vaccinationsbevis

Så funkar covidbevis, Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Beställ covidbevis, e-tjänsten covidbevis.se Länk till annan webbplats.

Resa på höstlovet? Hämta nytt vaccinationsbevis om giltighetstiden har gått ut, E-hälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Bedrägeriförsök

I samband med att allt större grupper berörs av vaccinationen mot covid-19 så kommer allt fler rapporter om försök till bedrägerier. Det rör sig om personer som utger sig ringa från Folkhälsomyndigheten, Region Stockholm eller kommunen och vill boka tid för vaccination och begär därför identifiering via Bank-ID eller bankdosa.

 • Lägg på luren. Identifiera dig inte.
 • Region Stockholm, Folkhälsomyndigheten eller Lidingö stad ringer inte oanmälda upp och begär identifikation via Bank-ID eller bankdosa.
 • Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19.

På polisens webbplats finns information på svenska och andra språk om hur man kan skydda sig mot olika bedrägerier.

Om bedrägerier, Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Aktuella riktlinjer

Generella riktlinjer

 • Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.
 • Stanna hemma vid symtom
 • Tvätta händerna
 • Alla bör hålla avstånd och undvika miljöer med trängsel.
 • Alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang.
 • Alla bör arbeta hemifrån när arbetet så tillåter. Bara arbetstagare som behöver vara på plats ska vara det.
 • Enbart sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik
 • Munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken om det inte går att hålla avstånd

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus

 • Vid arrangemang på fler än 20 deltagare måste alla sitta ner och deltagarna ska delas upp i sällskap om maximalt åtta personer. Det ska också vara minst en meter mellan sällskapen. Undantag görs för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts.
 • Vid arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering.
 • För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt mässor, som äger rum inomhus och där vaccinationsbevis används ligger deltagartaket på 500 deltagare. Om lokalen delas upp så att deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra gäller begränsningen 500 personer i varje sektion.

Mässor

 • Deltagartak på 500 besökare för mässor. En arrangör kan dela upp sammankomsten eller tillställningen i sektioner. Då gäller maxtaket varje enskild sektion.
 • Mässor behöver också, oavsett deltagarantal, beräkna det maximala antalet besökare och utställare utifrån kravet på 10 kvm/person.

Privata sammankomster i hyrda lokaler

Max 20 deltagare. Undantag görs för begravningsceremonier och minnesstunder då gränsen fortsatt är 50 deltagare.

Länsstyrelserna om begränsningar för privata sammankomster Länk till annan webbplats.

Handelsplatser

Krav på minst 10 kvm per person och att undvika trängsel.

Platser för kultur och fritidsverksamheter

Krav på 10 kvadratmeter per person och att undvika trängsel. Undantag för verksamheter som riktar sig enbart till barn- och unga, till exempel träningar och tävlingar.

Serveringsställen

Krav om max åtta personer per sällskap, 1 meter mellan sällskapen och bara sittande gäster. Stängning senast kl 23.

Cuper och läger inomhus

Avrådan förlängs med omprövning den 31 januari. Träningar och tävlingar i ordinarie seriespel kan däremot genomföras med riskreducerande åtgärder.

Vuxenutbildningar och lärosäten

För lärosäten utvecklas rekommendationen om delvis distansundervisning för att glesa ut i undervisningslokalerna, men ska inte gälla som en heltidsåtgärd. Praktiska moment, som exempelvis examinationer, samt övrig vuxenutbildning bör fortsatt genomföras med riskreducerande åtgärder på plats.

Grundskolan

Närundervisning för grundskolan, övriga obligatoriska skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är fortsatt huvudprincipen. Åtgärder bör vidtas, så som att vara utomhus så mycket som möjligt, undvika samlingar med stora grupper inomhus och i möjligaste mån undvika att blanda olika klasser.

För dig som inte är vaccinerad

Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Du bör därför därför:

 • hålla avstånd till andra människor
 • särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.
 • Stanna hemma vid symtom och testa dig
 • Tvätta händerna

Råden gäller inte personer under 18 år eller personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19

Ovaccinerade bör fortsätta vara försiktiga efter den 29-september, Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Hit vänder du dig om du blir sjuk

 • Ring 1177 vid frågor eller behov av vård.
  Telefon: 1177
 • Stanna hemma! Åk inte till en mottagning vid covid-19 symtom.
 • Vid livshotande tillstånd – ring 112.
  Telefon: 112
 • Ring nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Så länge ska du stanna hemma om någon i hushållet är sjuk

 • Stanna hemma fem dagar, räknat från det att personen i hushållet fick symtom. Det ändras från tidigare sju dagar.

Följande grupper är undantagna från regeln om att stanna hemma från arbete och skola när någon i hushållet är sjuk:

 • De som har vaccinerats med en påfyllnadsdos (dos tre)
 • Personer som har haft covid-19 någon gång under de senaste tre månaderna
 • Vissa nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet, som inte uppfyller något av ovanstående kriterier för undantag, förutsatt att riskreducerande åtgärder införs. Nyckelfunktioner definieras närmare av MSB.

Hushållskontakter som är undantagna från förhållningsregler om att stanna hemma från jobb och skola bör fortsätta att undvika nära kontakter i den mån det är möjligt, och helt undvika nära kontakter utanför arbetet eller skolan. Alla, även de som är undantagna, bör i första hand arbeta hemifrån i den utsträckning som är möjlig.

Om du har covid-19

 • Stanna hemma fem dagar, räknat från det att du fick symtom. Det ändras från tidigare sju dagar.
 • Man ska ha varit återställd inklusive feberfri i 48 timmar innan man går tillbaka till skola och arbete

Det här gäller om du har symtom

 • Stanna hemma
 • Den som har tagit ett antigensjälvtest, även kallat snabbtest, och fått ett positivt provsvar bör betrakta sig som smittad med covid-19.
 • Ett negativt självtest utesluter inte covid-19. De som bor med någon som testat positivt med ett antigentest bör stanna hemma, det gäller även förskole- och skolbarn, men inte personer i de undantagna grupperna.
 • Om du inte behöver vara fysiskt på plats på arbetet prioriteras du inte för testning. Du bör under sjukdomsperioden i möjligaste mån undvika nära kontakter utanför hushållet.

Folkhälsomyndighetens webbplats om nya rekommendationer kring karantän och provtagning Länk till annan webbplats.

Då ska du provta dig

 • Om du uppmanas till provtagning av sjukvårdspersonal eller om det gäller provtagning med gurgeltest i skolorna.
 • För symtomfri vård- och omsorgspersonal gäller att om du har smitta i hushållet rekommenderas som tidigare provtagning dag 5. Om du träffat någon som är sjuk som du inte bor med (på arbetet eller fritiden) rekommenderas du endast provtagning om du inte är vaccinerad med 3 doser och/eller om du har symtom.

Så undviker du smitta

 • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
 • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.
 • Om du har haft en förkylning ska du vara hemma minst två dagar extra efter att du har blivit symtomfri. Allt för att undvika att andra människor utsätts för risk att smittas.

Undvik att sprida obekräftad information. Följ alltid officiella myndigheters information via deras webbplatser.

Information från myndigheter

Pandemilag

Regeringen har beslutat om en ny pandemilag som ger större möjligheter att begränsa och stänga verksamheter, minska trängsel och begränsa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Brott mot förbuden kan ge böter. Det är främst Länsstyrelsen som ansvarar för tillsyn, men kommunerna är en viktig aktör och Lidingö stad fortsätter att göra kontroller och kan om behov finns förbjuda allmänheten att vistas på en särskild plats.

Länsstyrelsen har tillsyn över trängsel på platser som omfattas av pandemilagen. Klagomål och tips om trängsel på dessa ställen skickas till:
E-post: pandemilag.stockholm@lansstyrelsen.se.

Den tillfälliga covid-19-lagen gäller till och med den 31 maj 2022.

Lagen omfattar dessa områden:

 • Allmänna sammankomster
 • Offentliga tillställningar
 • Platser för fritids- och kulturverksamhet
 • Handelsplatser
 • Kollektivtrafik
 • Användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster.

I praktiken innebär det till exempel att regeringen kan införa förbud mot att samlas i ett sällskap av en viss storlek på platser dit allmänheten har tillträde. Regeringen kan även ge kommunerna rätt att besluta om förbud mot att vistas på en särskild plats (badplats, park eller liknande).

Pandemilagen – vad gäller? Film om pandemiplagen på Länssstyrelsens Facebook Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om pandemilagen. Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Allmänna rekommendationer

 • Alla bör hålla avstånd och undvika miljöer med trängsel.
 • Alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang.
 • Alla bör arbeta hemifrån när arbetet så tillåter. Bara arbetstagare som behöver vara på plats ska vara det.
 • Enbart sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik
 • Munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken om det inte går att hålla avstånd
 • Vaccin är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom

Resor

Det råder inreseförbud för icke nödvändiga resor till Sverige från de flesta länder utanför EU.

Utländska medborgare över 18 år som reser till Sverige från länder inom EU/EES eller Norden måste från och med 21 januari visa upp EU:s digitala covidintyg eller motsvarande. Utländska medborgare som reser till Sverige från länder utanför EU/EES måste omfattas av ett undantag från inreseförbudet och visa upp bevis på negativt testresultat som är högst 72 timmar gammalt.

Krisinformation.se med sammanställd information vad som gäller kring resor Länk till annan webbplats.

Covidbevis vid resor

När man ska ut och resa behöver man ofta ha ett covidbevis som man beställer via e-tjänsten covidbevis.se. Planerar man en resa bör man noga kontrollera att ens covidbevis är giltigt. Covidbevisen gäller från och med den 1 oktober i 180 dagar. Vårdnadshavare kan hämta covidbevis för sina barn genom att logga in med e-legitimation i tjänsten.

Covidbevis beställs från e-tjänsten covidbevis.se Länk till annan webbplats.

Hur covidbevis fungerar, krisinformation.se Länk till annan webbplats.

På webbplatsen krisinformation.se finns information om resor både till och från Sverige samt resor inom Sverige. Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens webbplats om resor till Sverige Länk till annan webbplats.

Aktuell information om resor och reseavråden finns på UD:s webbplats Länk till annan webbplats.

Anmäl trängsel

Om du ser att det är trängsel på kaféer och restauranger kan du anmäla detta till oss i formuläret nedan.

Avser ditt klagomål trängsel som omfattas av pandemilagen (exempelvis butik, gym eller simhall) ska anmälan skickas till länsstyrelsen, till pandemilag.stockholm@lansstyrelsen.se

Ser du trängsel på andra platser och vill uppmärksamma staden på det går det också bra att anmäla det i formuläret nedan.
Vård och omsorg

Riktlinjer för smittskyddsarbete inom vård och omsorg

I stadens verksamheter har vi tydliga rutiner för hygien för att minska smittspridning. Lidingö stad har också förstärkt och intensifierat städningen inom samtliga verksamheter.

 • personal/omsorgstagare stannar hemma vid allra minsta symtom på covid-19
 • tillämpande av basala hygienrutiner samt fortsatt användande av skyddsutrustning och source control även om man är vaccinerad
 • alla, inklusive personal och omsorgstagare, håller avstånd (minst 2 meter)
 • frikostig provtagning även vid lindriga symtom
 • smittspårning i samband med att någon testats positivt för covid-19
 • vaccination mot covid-19 skyddar mot allvarlig sjukdom och död och är den effektivaste åtgärden för att stoppa smittspridningen av covid-19.

Riktlinjerna gäller för alla, det vill säga även för vaccinerade och de som haft covid-19.

Riktlinjerna i sin helhet från Region Stockholm Länk till annan webbplats.

Besök vid äldreboenden och särskilda boenden

Det råder inte besöksförbud på Lidingö stads äldreboenden och särskilda boenden. Däremot behöver besökare vara försiktiga vid besök på ett äldreboende och avråds att möjligaste mån besöka.

De personer som bor på särskilda boenden för äldre löper större risk att utveckla svår sjukdom om de smittas med covid-19. Det är därför mycket viktigt både att minska risken för att smittan förs in och att smittspridning förhindras.

I stadens verksamheter har vi tydliga rutiner för hygien för att minska smittspridning som följer smittskyddsläkarens riktlinjer.

Dessa riktlinjer gäller:

 • personal/omsorgstagare och besökare stannar hemma vid allra minsta symtom på covid-19
 • tillämpande av basala hygienrutiner samt fortsatt användande av skyddsutrustning och source control även om man är vaccinerad
 • alla, inklusive personal och omsorgstagare, håller avstånd (minst 2 meter)
 • frikostig provtagning även vid lindriga symtom
 • smittspårning i samband med att någon testats positivt för covid-19
 • vaccination mot covid-19 skyddar mot allvarlig sjukdom och död och är den effektivaste åtgärden för att stoppa smittspridningen av covid-19.

Vid besök gäller detta:

 • Besök bör ske i omsorgstagares lägenhet eller utomhus, inte i lokaler där andra patienter vistas.
 • Besökare stannar hemma vid allra minsta symtom på covid-19
 • Besökare använder kirurgiskt munskydd IIR utanför den anhöriges rum/lägenhet, men gärna under hela besöket
 • Besökare vistas inte i allmänna utrymmen inom boendet
 • Besökare bör undvika kontakt med andra än sin närstående i samband med besöket
 • Besökare meddelar den verksamhetsansvarige om hen dagarna efterbesöket får symtom som vid covid-19.

Smittskyddsläkarens riktlinjer kan man läsa om i länken nedan. Riktlinjerna gäller för alla, det vill säga även för vaccinerade och de som haft covid-19.

Riktlinjerna i sin helhet från Region Stockholm Länk till annan webbplats.

Våra mötesplatser

 • Smittspridningen i Sverige har ökat kraftigt under jul- och nyårshelgerna. Med anledning av det införs nya åtgärder som gäller från om med den 12 januari.
  •  För våra Mötesplatser och Träffpunkter innebär det att verksamheten ställer om. Istället kommer utomhusaktiviteter och digitala aktiviteter att erbjudas med start v 3. Vi utökar med utomhusaktiviteter i den lokala närheten genom att finnas på olika platser på ön. Exempel på aktiviteter som kommer att erbjudas är promenadgrupper, utomhusgympa, fikagrupper och korvgrillning. Se aktivitetsschema på Aktiv senior - Lidingö stad Länk till annan webbplats.
 • Som besökare vill vi att man avstår från att besöka aktiviteter vid minsta sjukdomssymtom.

För att öppna på ett ansvarsfullt sätt kommer personal inom det förebyggande stödet att säkerställa att avstånd hålls mellan kunder. Personalen ska också se till att hygienrutiner följs och att det finns handdesinfektion, handskar och munskydd åt personal. För de grupper som träffas inomhus kommer det vara ett krav med munskydd och att man spritar av händer innan man går in i lokalen. Man måste intyga att man är fullt frisk vid tiden för besöket.

Dagverksamhet för äldre

För dagverksamheten för äldre och växelvården är målsättningen en öppning i den takt som det är möjligt med hänsyn till smittläge, vaccinationer samt myndigheternas rekommendationer.

Daglig verksamhet inom funktionsnedsättning

Alla verksamheter följer kontinuerligt utvecklingen gällande smittspridning och vi överväger dagligen vilka restriktioner som eventuellt måste genomföras.

Växelvård

Förvaltningen har växelvården på korttidsboende. Vi följer utveckling i samhället och om smittspridningen ökar, är förvaltningen beredd att fatta nytt beslut om tillfälligt uppehåll för växelvård.

Längtar du efter någon att prata med?

Vi finns här för dig om du känner stress och oro kring corona, känner dig ensam, har frågor eller vill bolla tankar. Ring måndag, onsdag, fredag klockan. 13.00–15.00.

Telefonnummer 08-731 31 32 

Stadens kundcenter har kontaktuppgifter att hänvisa till för äldre som själva är oroliga eller har frågor just nu när det gäller oro för Covid-19.

Lidingö stads kundforum Länk till annan webbplats.
Telefon: 08-731 31 01

Stöd för anhöriga

Digitala anhöriggrupper och stöd genomförs via telefon. Även Äldrelots sker via telefon. Oroliga anhöriga kan kontakta stadens anhörigkonsulter på Omsorgs- och socialförvaltningen, förebyggande stöd/mötesplats centrum.

Stöd till anhörig, Lidingö stad

Förskola, skola och gymnasium

Lidingö stad följer rekommendationer från regeringen och myndigheterna och arbetar tillsammans för att skapa en trygg och säker skolmiljö. För att både elever, vårdnadshavare och personal ska känna sig trygga i skolan och vi tillsammans ska minska smittspridningen, följer Lidingös kommunala skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Folkhälsomyndighetens riktlinjer om hur man kan förebygga smittspridning.

Folkhälsomyndighetens riktlinjer om hur smittspridning kan förebyggas i skolan Länk till annan webbplats.

Undervisning på plats i skolan

Undervisning på plats i skolan är huvudregel i alla skolformer för barn och unga. Skolorna uppmuntrar till vaccination och det räknas inte som frånvaro för den som är borta från skolan för att vaccinera sig.

Vid sjukdom

Om har symtom på covid-19 bör stanna hemma och testa sig.

Under fliken Aktuella riktlinjer kan du läsa mer om vad som gäller.

Vaccination av barn 12–15 år

Nu kan även 12–15 åringar vaccinera sig mot covid-19. Vi kommer att erbjuda vaccination via skolan.

Under fliken Vaccination och covidbevis kan du läsa mer om vad som gäller.

Tester och smittspårning

Regler för smittspårning i skolan är samma som för andra arbetsplatser.

Skolor i Stockholms län ges möjlighet att delta i smittspårning med så kallade gurgeltest. Provtagningskiten kan beställas och delas ut till elever och personal som utsatts för smittrisk i samband med att någon på skolan meddelat att de är sjuka i covid-19.

Gurgeltester inte är avsedda för elever och personal med symtom på covid-19. De ska stanna hemma och beställa tester som tidigare i appen Alltid Öppet eller via telefonbokning 08-428 429 30.

Gurgeltest är enklare att ta än det vanliga PCR-testet .

Under fliken Aktuella riktlinjer kan du läsa mer om vad som gäller.

Stöd till barn och föräldrar

Behov av stöd med anledning covid-19

Nu kan du som förälder, eller blivande förälder få samtalsstöd via telefon angående situationen i familjen i ett påfrestande läge. Detta gäller från och med 6 april 2020 och tills vidare.

Kontakta omsorgs- och socialförvaltningen:
Vardagar klockan 08.30–16.00
Telefon: 08-731 30 00

lidingo.se/förälder

Vi har samlat stöd för dig förälder under lidingo.se/förälder.

Lidingo.se/förälder, Lidingö stads webbplats

Så pratar du med ditt barn om corona

I samarbete med krisinformation.se har Bris tagit fram en guide för hur vuxna prata med barn om coronaviruset.

Så pratar du med barn om coronaviruset Länk till annan webbplats.

Frågor & svar om Corona-viruset, Bris webbplats Länk till annan webbplats.

Information till barn och unga om corona-viruset, Barnombudsmannens webbplats Länk till annan webbplats.

När det blir problem hemma

Hjälp mot våld i nära relationer

Under coronapandemin då många tvingas stanna hemma från sina jobb har vi tyvärr sett en ökning av våld i nära relationer i samhället. Det finns hjälp att få.

Lidingö stad samarbetar sedan 1 mars med Alternativ till våld (ATV) i Täby som besitter specifik kunskap och erfarenhet av våld och våldets konsekvenser. Privatpersoner kan också vända sig direkt till dem. Även våldsutövare kan vända sig till ATV om de har behov av samtal.

Alternativ till våld, Täbys webbplats Länk till annan webbplats.

Du kan också vända dig till Lidingö kvinnojour (f.d. Kvinnojouren Kerstin), som kan ge stöd och råd.

Lidingö kvinnojours webbplats Länk till annan webbplats.

Våld i nära relationer, Lidingös stads webbplats

Psykisk hälsa i kristid

På Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, webbplats finns samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.

Pyskisk hälsa i kristid

Är du över 65 och längtar efter någon att prata med?

Vi finns här för dig om du känner stress och oro kring corona, känner dig ensam, har frågor eller vill bolla tankar.

Ring måndag, onsdag, fredag klockan 13.00–15.00.
Telefon: 08-731 31 32

Anhörigstöd

Oroliga anhöriga kan kontakta stadens anhörigkonsulter på omsorgs- och socialförvaltningen, förebyggande stöd/mötesplats centrum.

Stöd till anhörig, Lidingö stads webbplats

Varslad eller permitterad

Om du har blivit varslad behöver du inte höra av dig till Arbetsförmedlingen. Alla som varslas behöver inte bli uppsagda.

Korttidspermittering innebär att du som anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du blir uppsagd. Som anställd kan du få upp till 90 procent av din lön. Kostnaden delas då mellan dig, arbetsgivaren och staten. Staten tar 75 procent av kostnaden.

Om du är permitterad enligt lagen om anställningsskydd (LAS) är du normalt fortfarande anställd hos din arbetsgivare och har lön därifrån. Då behöver du inte höra av dig till Arbetsförmedlingen.

Under corona-krisen har många frågor och oro kring arbete. På arbetsförmedlingens webbplats finns frågor och svar och en chatt-funktion där man kan ställa frågor.

Arbetsformedlingen.se Länk till annan webbplats.

Påverkan på privatekonomin

Covid-19 kommer att påverka många människors ekonomi. Generellt är det bra att se över sin ekonomi i tider av oro. Gör en budget och prioritera det som är nödvändiga levnadskostnader. Försök att spara så att du har en buffert. Beroende på din situation bör du kolla upp om du har rätt till sjuklön, sjukpenning, smittbärandepenning, a-kassa samt inkomstförsäkring och hur du ska göra för att ansöka.

Flera banker har infört tillfällig amorteringsfrihet för drabbade av covid-19, framförallt för bolån, men även för andra lån. Kolla med din bank vad som gäller och ansök så snart som möjligt för minskad press på din ekonomi.

Har du en pågående löneutmätning kan du ansöka om att få den pausad, ändrad eller avslutad. Har du en pågående skuldsanering med betalningsplan kan du ansöka om omprövning och få betala lägre belopp.

Kontakta Budget- och skuldrådgivningen om du behöver råd och stöd.

Lidingö stads budget- och skuldrådgivning, Lidingö stads webbplats Länk till annan webbplats.

Kultur och fritid

Fritidsverksamhet, idrottsanläggningar, träningslokaler och föreningar

För kultur- och fritidsverksamheter inomhus, till exempel museer, konsthallar och gym, gäller från den 23 december minst 10 kvm per person med undantag för verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar födda 2002 och senare, till exempel träning, tävling.

Avrådan förlängs med omprövning den 31 januari. Träningar och tävlingar i ordinarie seriespel kan däremot genomföras med riskreducerande åtgärder.

Gångsätrahallen har max 30 besökare i sina lokaler.
Gångsätrahallen

Allmänhetens skridskoåkning

Skridskoåkning på en anläggning, oavsett om det är inomhus eller utomhus, räknas inte som en offentlig tillställning men allmänna råd om att undvika trängsel gäller både inomhus och utomhus.

Det innebär att verksamhetsutövaren ska se till att trängsel undviks på sportanläggningar. Utöver det gäller inga begränsningar för allmänhetens åkning utomhus.

Om aktiviteten sker inomhus gäller föreskriften om 10kvm per person.

Om barn födda 2002 eller senare besöker en allmänhetens åkning så ingår de i maxantalet precis som alla andra. Om verksamheten uteslutande används för barn födda 2002 eller senare eller undervisning enligt skollagen gäller inte begränsningen om 1 per 10 kvm.

Bibliotek

Biblioteken har en viktig demokratisk funktion och fungerar som en viktig funktion för samhällsservice. Biblioteket fortsätter att hålla öppet som vanligt och Lidingö stadsbibliotek har under hela pandemin haft öppet för utlåning och återlämning av böcker och för att tillhandahålla samhällsinformation.

Lättläst, teckenspråk och bildspråk om corona

Stanna hemma
om du känner dig sjuk

Har du något av de här symtomen
ska du stanna hemma
tills du är helt frisk
och två dagar extra.

 • Feber
 • Hosta
 • Snuva
 • Ont i halsen
 • Problem med dina luftvägar

8 Sidor artiklar om corona, tidningen 8 Sidors webbplats Länk till annan webbplats.

Lättläst information om covid-19, Folkhälsomyndighetens webbplats  Länk till annan webbplats.

Nyheter på lätt svenska, Sveriges radio Länk till annan webbplats.

Teckenspråkstolkad information

Teckenspråkstolkad information från krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Film om corona på teckenspråk från 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Den som ringer 1177 kan få teckenspråkstolk med texttelefon eller bildtelefon.

Information med bildstöd

Information om corona med bildstöd (PDF), Huddinges webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information med bildstöd för barn som är döva, hörselskadade eller har språkstörning hos Riksförbundet DHB Länk till annan webbplats.

Korten kan även användas som tolkhjälp för de som inte kan läsa.

Frågor och svar om corona på enkel svenska

På Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, webbplats finns information och frågor och svar om corona.

Frågor och svar om corona, MSB webbplats Länk till annan webbplats.

Information in other languages

If you or your child have symptoms such as cough, difficulty breathing or fever, please call the Stockholm Region health line, phone 1177, +461177.

If you have questions about symptoms you may have, please call 1177 for guidance. The support line is answered and staffed by medical personnel.

Telephone service in different languages about corona

A new telephone service for answering questions regarding the corona virus has been set up. The telephone line is manned by Transcultural Center health communicators who answers general questions about the corona virus. They speak Arabic, Somali, Persian / Dahri, Tigrinya / Amarinja and Russian. The line is open weekdays at 9 am to noon and from 1 pm to 3 pm and can be reached at 08-123 680 00.

Do you know anyone who needs information about COVID-19 but does not speak Swedish? Tell them about Region Stockholm’s phoneline.

Region Stockholm's phoneline Länk till annan webbplats.

News about the corona virus in other languages, Sveriges radios website Länk till annan webbplats.

Information about the coronavirus in other languages, 1177 website Länk till annan webbplats.

FAQ about the corona virus that is connected to Lidingö stad

Information about vaccination. Folkhälsomyndighetens website Länk till annan webbplats..

Warning about fake phone calls. Police website. Länk till annan webbplats.

Till toppen av sidan