Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

God fart i vaccinationsarbetet

Det pågår ett intensivt arbete med att vaccinera mot covid-19. Riskgrupperna på stadens särskilda boenden för äldre är klara med den första dosen. Vaccinationerna för den personal som är närmast dessa kommer att vara genomförd inom två veckor.

Vaccinationsspruta och medicinampuller

Vaccination mot covid-19 genomförs nu med god fart på Lidingö. De som har störst behov av skydd står först i kön och erbjuds vaccinet före dem som löper lägre risk. Den högst prioriterade gruppen, de äldre på särskilda boenden och den personal som arbetar närmast dessa, har redan eller snart fått den första dosen av vaccinet. Dos två kommer att ges om tre till sex veckor. Nu väntar en beredd organisation på att ta sig an övriga grupper enligt en beslutad prioriteringsordning. Takten bestäms till stor del av tillgången på vaccin.

– Det vaccin som används är utifrån tilldelning och i dagsläget är det vaccin från tillverkaren Pfizer/BioNTech som vi använder inom våra särskilda boenden för äldre. När fler vaccin blir tillgängliga kan vi ytterligare öka vaccinationstakten. Planering för övriga prioriterade grupper har pågår för fullt, säger Cecilia Lewenhaupt, medicinskt ansvarig sjuksköterska och vaccinationssamordnare.

Redan den 7 januari kunde den första dosen ges till omsorgstagare. Det var Siggebogården som var först ut och vaccinationerna har gått mycket bra utan komplikationer. Arbetet följer de riktlinjer och den prioritetsordning som Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm tagit fram.

- Att vaccination nu är i gång inger stort hopp och vi lägger stort fokus på detta för att på sikt kunna öppna upp våra verksamheter för äldre fullt ut igen. Fortfarande gäller dock att hålla ut i ytterligare en tid, säger Birgitta Sköld (LP) ordförande i omsorgs- och socialnämnden.

All personal

I slutet av januari kommer vaccination att erbjudas all personal inom vård och omsorg. Rutinen är den att information med länk till bokning av vaccination går ut till alla verksamheter. Chefen skriver ett intyg som man ska ha med och sedan anmäler sig var och en via bank-id.

Kunder inom hemtjänst och LSS gruppbostäder kommer att erbjudas vaccinering i februari. Där ansvarar husläkarmottagningarna på Lidingö för vaccineringen i samarbete med Lidingö stads verksamheter. Information med mer praktisk information kommer att lämnas ut i närtid.

Prioritering av vaccination

Närmast på tur följer all personal inom vård- och omsorg. Alla som arbetar med kommunal vård- och omsorg kommer att erbjudas vaccinering. Hemtjänstkunder med vård- och omsorgsinsatser och kunder inom LSS gruppbostäder kommer därefter. Man räknar man med att vaccineringen av dessa grupper kan starta under första halvan av februari 2021. Att dessa grupper får vänta något beror på att husläkarmottagningarna inte kan använda det frysta vaccin som används inom särskilda boende för äldre och för personalgrupperna.

När ovanstående grupper är vaccinerade kommer du som är 70 år eller äldre på tur. Sedan följer vuxna som får stöd enligt LSS eller har personlig assistans. Efter det kommer övriga med en ökad risk att erbjudas vaccination. Därefter kommer resten av befolkningen som är 18 år eller äldre. Fortfarande gäller att följa de råd och restriktioner som finns. Vaccinationerna kommer att pågå under lång tid.

Regionens tidsplan

Vaccinationschema
Till toppen av sidan