Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Fortsatt stängning av mötesplatserna

Mötesplats centrum och Träffpunkterna på Tor och i Brevik kommer att fortsätta att ha begränsningar i sina verksamheter hela maj ut. Fortfarande finns det ändå gott hopp om att sommarcaféet på Hustegaholm ska kunna öppnas vid månadsskiftet maj/juni.

Sommarcaféet Hustegaholm

Sommarcaféet Hustegaholm.

Stängt men öppet för individuella lösningar. Så kan i korthet beslutet formuleras om den närmaste framtiden för mötesplatserna för öns seniorer. Ända sedan i februari förra året har mötesplatserna för öns seniorer hållits stängda. Ändå har det pågått fullt av aktiviteter, även om dessa ser annorlunda ut än de gjorde innan mötesplatserna stängdes. Många av aktiviteterna som anordnas genomförs i stället på nya, anpassade sätt.

Nyligen gjorde förvaltningsledningen bedömningen att mötesplatserna fortsatt ska verka under dessa restriktioner.

- Vi ser en ökning i smittspridningen i regionen och det skulle vara oansvarigt att då öppna upp på vanligt sätt för den målgrupp som drabbas allra hårdast, säger Stefan Heinebäck, chef för omsorgs- och socialförvaltningen.

I beslutet finns ändå möjligheten att på kort varsel öppna upp igen om läget skulle förändras. Även möjligheten att kunna utöka antalet individuella lösningar ses över.

- Man kan säga att mötesplatserna är stängda men inte det förebyggande stödet. Vi har bland annat blivit mer digitala och använder telefon och träffar våra kunder utomhus, säger Hanna Hägerman, vikarierande enhetschef för förebyggande stöd i Lidingö stad.

Nuvarande beslut öppnar också för möjligheten att genom individuella lösningar träffa vissa kunder i Stadshuset, men då behöver de allmänna restriktionerna i samhället, som att inte trängas i kollektivtrafiken och att fortsatt hålla distans, klargöras på ett tydligt sätt.

Hopp för Hustegaholm

För sommarcaféet på Hustegaholm finns det fortfarande förhoppningar om att det ska kunna hållas öppet. Caféet drivs av öns två pensionärsföreningar och har varit ett mycket populärt utflyktsmål under sommarmånaderna. Förra sommaren tvingades man dock ställa in på grund av pandemin. Ett beslut som togs i samverkan mellan pensionärsorganisationerna och omsorgs- och socialnämnden.

- Vi undersöker vad som krävs för att på ett smittsäkert sätt kunna bedriva verksamheten. Men vi hoppas naturligtvis på att vaccinationerna har kommit så pass långt till sommaren att caféet kan öppna och att vi inviger på sedvanligt sätt under trevliga former, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande i omsorgs- och socialnämnden.

Till toppen av sidan