Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Allmänna råd förlängs till 13 december

Smittspridningen i samhället och på Lidingö i synnerhet är fortsatt hög. Nu måste vi hjälpas åt att hålla i och hålla ut. Bara tillsammans kan vi bryta smittkedjan.

De skärpta allmänna råden i Stockholms län förlängs till den 13 december. Lidingö stad kommer därför att vidta särskilda försiktighetsåtgärder.

Träffas inte fler än åtta personer

Från den 24 november planeras ett förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare och det tidigare undantaget för serveringsställen tas bort.

Det bör heller inte förekomma sociala situationer med fler än åtta personer, oavsett om det rent formellt träffas av lagen eller inte.

Publiktaket på 50 personer i Stockholms län förlängs – gäller nu även serveringsställen

Publikgränsen på max 50 personer fortsätter att gälla i Stockholms län till och med den 23 november 2020. Nu omfattas även allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på serveringsställen av gränsen. Det har Länsstyrelsen Stockholm beslutat den 19 november.

Länsstyrelsens webbplats om publiktak länk till annan webbplats

Det här gäller för Lidingö stad

De skärpta allmänna råden i Stockholms län och det planerade förbudet med fler än åtta personer i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster innebär att Lidingö stads verksamheter berörs. Vi har samlat några områden som berör många på Lidingö. Mer information om coronaviruset och hur det påverkar Lidingö och stadens arbete samt frågor och svar finns på Lidingö stads webbplats.

Lidingö stads webbplats om coronaviruset

Skola och förskola

Lidingö stad kommer att fortsätta hålla kommunala skolor och förskolor öppna. Vi följer de rutiner som redan finns kring hygien och för att minska trängsel. Om Smittskydd Stockholm kräver att skolor eller förskolor ska stänga finns det rutiner för detta och för att ställa om verksamheten. Inom Hersby gymnasieskola fortsätter kombinationen av distansundervisning och undervisning på plats så som man har gjort under höstterminen. Vi ser just nu över om vi behöver vidta andra åtgärder på kort och lång sikt och kommer att återkomma kring detta.

Idrottsanläggningar och träningslokaler

Barn och ungdomar födda 2005 eller senare kan fortsatt delta i träning. Alla, oavsett ålder, avråds från att arrangera eller delta i aktiviteter där många möts. Från den 24 november gäller ett publiktak på 8 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det gäller även för publik med anvisade sittplatser.

Lidingö stad håller endast våra anläggningar öppna för bokade träningar och simklubb för personer födda före 2005.

Gym, bastu och omklädningsrum i våra anläggningar på Lidingövallen, Gångsätrahallen och simhallen stängs till och med 13 december så länge som de skärpta allmänna råden gäller, med eventuell förlängning.

Allmänhetens skridskoåkning i Childhoodhallen, Danica Isannex och Lidingövallen stängs därför på helger från och med 20 november till och med 13 december. Detta för att vi inte vill att invånare från olika delar av ön och i olika ålderskategorier ska samlas på ett och samma ställe. Detta gäller oavsett om det är inomhus eller utomhus.

Kulturaktiviteter, kurser, musikskola och bibliotek

För att minska smittspridning kommer alla kurser och aktiviteter att ställas in. Detta gäller under den tid som de lokala allmänna råden gäller fram till den 13 december men det kan komma att förlängas. Verksamheter som berörs är exempelvis KomTek, Sagateatern och musikskolan. Musikskolans enskilda undervisning fortsätter, annan undervisning på Musikskolan eller Sagateatern ställs in eller ställs om. KomTeks alla kurser ställs in och planeras öppna igen vecka 3-8 2021 om läget tillåter.

Biblioteken kommer att vara fortsatt öppet för att alla ska kunna låna böcker, men biblioteken begränsar möjligheten att vistas längre tid på biblioteken för att undvika trängsel och folksamlingar. Biblioteken fortsätter att hålla öppet då de fyller en viktig demokratisk funktion. Det finns dock många möjligheter att låna böcker digitalt.

Besöksstopp på stadens särskilda boenden

På grund av den nu ökande smittspridningen avråds anhöriga att besöka närstående på stadens särskilda boenden. Det gäller servicehus, vård- och omsorgsboenden och gruppbostäder.

Aktiviteter för äldre, anhöriga och daglig verksamhet

Mötesplats centrum ordinarie verksamheter i stadshuset ställs in till och med den 31 januari 2021. Vissa aktiviteter kan delvis genomföras genom att begränsa antalet deltagare, kräva föranmälan, ses utomhus och förlägga aktiviteterna utspritt över ön.

Stängningen omfattar även dagverksamheten för äldre samt daglig verksamhet och växelvård.

Möten, konferenser och föreläsningar

Vi kommer att skjuta upp fysiska konferenser, möten och utbildningar som inte är verksamhetskritiska. I möjligaste mån bör vi planera för digitala möten och konferenser i stället. Möten, konferenser eller kurser som innebär att fler än åtta personer samlas ska undvikas. Det innebär också att Lidingö stad inte hyr ut lokaler för större arrangemang.

Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd som gäller för Stockholms län till och med den 13 december:

  • Avstå att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Verksamheter uppmanas också att vara vaksamma och vidta åtgärder för att minimera antalet besökare så att trängsel inte ska uppstå. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta där trängsel kan uppstå vid till exempel möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar (undantaget träning för barn och ungdomar födda 2005 eller senare), matcher och tävlingar. I den mån sådana arrangemang genomförs ställer det höga krav på åtgärder av arrangör för att minimera risken för trängsel till exempel vid in- och utpasseringar. Alla, oavsett ålder, avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts.
  • Arbetsgivare bör vidta åtgärder genom att uppmana all personal att arbeta hemifrån så långt det är möjligt, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.
  • Avstå̊ från att delta i större sociala sammanhang som middagar, fester, begravningar, dop, kalas och bröllop
Till toppen av sidan