Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

En kväll om droger och föräldraskap

I samarbete med polisen gav Lidingö stad en kväll med information och erfarenheter på temat alkohol, tobak, narkotika och föräldraskap för tonårsföräldrar.

Polisen på plats berättade att den vanligaste förekommande drogen bland ungdomar är cannabis (hasch och marijuana). Polisen har nyligen även sett en ökning av cannabisolja som stryks på vanliga cigaretter. Cannabis är den drog som flest ungdomar testar först. Polisen kan också se en ökning av tramadol. Det är en drog som kan liknas med morfin och som snabbt kan ge ett beroende.

Både polisen Peter och representant för MiniMaria berättade att anledningen till att ta narkotika bland ungdomar allt mer handlar om självmedicinering för att lindra upplevelser av stress, press och oro eller för att kunna komma till ro på kvällarna. Därför är det viktigt att undersöka hos en ungdom som exempelvis argumenterar för användande av cannabis eller som själv har provat: ”Varför behöver du cannabis? Vad saknas i ditt liv som du vill att cannabis ska fylla?”

Beställning via mobilen

Polisen berättade om hur lättillgängligt alkohol och narkotika är. Den som har en mobiltelefon kan enkelt att göra beställningar via sociala medier eller sms och få snabba leveranser. Ett exempel är så kallade ”Hink”-konton på Instagram. De personer som står bakom dessa konton ägnar sig åt att olaglig försäljning och tjänar inte sällan stora pengar.

Som vårdnadshavare är man ofta den som står för barnets mobiltelefonabonnemang. Polisen menade att det är rimligt att föräldrar ska få ha en inblick i vad ens barn gör på telefonen och att ha en överenskommelse kring detta med barnet.

Polisen varnade även för att ungdomar på senare tid blivit inblandade i penningbedrägeriger genom att de utnyttjats som penningmålvakter. Pengar som kommits över genom bedrägerier sätts tillfälligt över på en ung persons konto, ibland mot en viss ersättning. Det är bra om man pratar med barnen om detta så att de inte luras eller tvingas att ställa upp utan förstår att de faktiskt gör sig skyldiga till ett brott och utnyttjas i brottskedjan.

Föräldrarnas roll

En av stadens familjebehandlare berättade om vikten av att förmedla sina värderingar och gränser till barnet, men samtidigt visa tillit. Genom att ge av sin tid och vara nyfiken och delaktig i tonåringens intressen stärks banden mellan förälder och barn. Ett bra tillfälle för positiva samtal som visat sig ge barnet ett bättre välmående är vid gemensamma måltider. Undersökningar visar att sådana stunder ger ökad självkänsla, lägre risk för depression och missbruk samt större kompetens hos barnet att tackla utmaningar. Samtidigt får föräldern värdefull information om barnets liv. Det är viktigt att låta måltiden bli en positiv stund där föräldrar inte moraliserar och ifrågasätter. Försöka finna en balansgång mellan att sätta gränser och vara kontrollerande men att samtidigt visa tillit och intresse för barnets värld. När man som förälder är för gränssättande och kontrollerande riskerar samtalen att slut och tonåringen sluter sig.

Mini Maria berättade att det är relationen till föräldern och andra viktiga personer i barnets närhet som är den enskilt största anledningen till att ungdomar väljer att sluta med cannabis eller sitt riskbruk av alkohol.

Att vara närvarande som förälder i tonåringens liv och ha en god relation menar både polisen, familjebehandlare och MiniMaria är en skyddande faktor och har betydelse för tonåringens positiva utveckling. Att som förälder hitta en bra balans mellan kontroll, god anknytning och uppmärksamhet är framgångsrikt.

Att nattvandra ger en ökad inblick i hur ungdomarna har det ute på kvällarna och ger möjlighet att nätverka med andra föräldrar. En medlem i Nattvandring Lidingö berättade att nattvandring är att finnas där ungdomar finns och att det ofta ges chans till fina samtal med ungdomarna. Vuxna ute på kvällarna skapar också en trygghet bland ungdomarna. Nattvandring Lidingös arrangemang nås via Facebook.

Om du som förälder är orolig, behöver stöd eller vill engagera dig

  • MiniMaria - kostnadsfri tidsbokning vid oro kring alkohol eller narkotika. Det går också bra att ringa om man bara har frågor eller önskar stöd i dessa frågor. 08-508 437 10.
  • Maria ungdom - om oron är akut kan man vända sig till akutmottagningen Maria Ungdom som tar emot icke tidsbokade besök. Tel. 08-123 474 10
  • Föräldrastöd - Lidingö stads socialtjänst nås via kundcenter tel. 08-731 30 00.
  • Nattvandring Lidingö - nås via Facebook och ”Nattvandring Lidingö”
  • Mer läsning
  • Polisen – tips till polisen kan lämnas via 11414 eller via polisen.se Länk till annan webbplats. Om akut ring alltid 112.
Till toppen av sidan