Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Dags att söka bidrag för frivilligt socialt arbete

Nu är det dags för föreningar som bedriver frivilligt socialt arbete att söka bidrag för år 2020. Sista ansökningsdag är den 3 november 2019.

Föreningar, andra organisationer, råd och nätverk som bedriver frivilligt socialt arbete kan ansöka om bidrag. Det finns två typer av bidrag, verksamhetsbidrag och aktivitetsbidrag.

Verksamhetsbidrag ges för att stödja verksamheten hos lokalt förankrade föreningar och organisationer. Minst hälften av verksamheten bör finansieras av egna medel.

Aktivitetsbidrag ges till en tydligt avgränsad aktivitet eller ett speciellt ändamål. Bidraget kan sökas av föreningar, organisationer, råd och nätverk.

Bidrag kan ges till verksamheter och aktiviteter som vänder sig till:

  • Barn, unga och vuxna personer som befinner sig i social utsatthet eller utanförskap
  • Äldre personer
  • Personer med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa
  • Stöd till anhöriga
  • Personer som utsätter andra för, eller själva blir utsatta för hot och/eller våld
  • Brottsoffer och brottsförebyggande verksamhet
  • Prevention av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel
  • Främjande av integration

Organisationer, föreningar, råd och nätverk som riktar sig till äldre har möjlighet att efter överenskommelse använda seniormötesplatsernas lokaler för genomförande av aktivitet.

Ansöka

För att beviljas bidrag behöver ansökan uppfylla villkoren enligt omsorgs- och socialnämndens riktlinjer för bidrag. Läs igenom riktlinjerna innan du ansöker.

Riktlinjer för ansökan om bidrag för frivilligt socialt arbetePDF (pdf, 205.8 kB)

Blankett för ansökan om verksamhetsbidragPDF (pdf, 149.6 kB)

Blankett för ansökan om aktivitetsbidragPDF (pdf, 170.5 kB)

Vilka bilagor ansökan ska innehålla finns angivet i respektive blankett. Ansökan om bidrag för år 2020 ska göras senast den 3 november 2019 (poststämpel gäller).

Ansökan skickas till:

Lidingö stad
Omsorgs- och socialförvaltningen
181 82 Lidingö

Eller e-postas till: omsorg.social@lidingo.se

Till toppen av sidan