Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Att möta våld i nära relation

Våld i nära relationer är ett individuellt problem, ett folkhälsoproblem och även ett samhällsproblem. Nu satsar Lidingö stad på att utbilda personal för att tidigare upptäcka våld i nära relation och ge rätt stöd och hjälp.

I höstas startade Lidingö stad en utbildningssatsning som nu precis avslutats. Under två och en halv utbildningsdagar har stadens socialtjänst fått ökad kompetens när det gäller att se, fråga om och möta våld i nära relationer.

Våldet är ett hinder mot den enskildes frihet och trygghet, men också mot en fortsatt utveckling mot jämställdhet mellan kvinnor och män. Barn som bevittnar våld mellan närstående blir offer för psykisk misshandel. Att leva i en familj där våld förekommer är en allvarlig riskfaktor och hotar barnens psykiska hälsa.

- Den här frågan är en stor utmaning men vi jobbar med den både kompetensmässigt och även organisatoriskt. Vi jobbar också på ökad samverkan med andra aktörer, till exempel kvinnojouren Kerstin, säger Birgitta Sköld, ordförande i omsorgs- och socialnämnden och fortsätter:

- Att ge vår personal ytterligare kunskap och kompetens och därmed säkerställa att stadens invånare får rätt stöd och hjälp i rätt tid är avgörande. Det är just för att konsekvenserna blir så allvarliga för de som drabbas som det här är så viktigt, säger Birgitta Sköld, ordförande i omsorgs- och socialnämnden.

Marina Florin, stadens samordnare för våld i nära relation, lyfter vikten av en gemensam kunskapsplattform och samsyn i arbetet mot våld i nära relation.

- I utbildningen ingår allt från kunskap om gällande lagar och föreskrifter till dokumentation och organisation. Vi varvar teori med praktiska exempel för att skapa kunskap och förståelse. Nu ska vi inom förvaltningen arbeta vidare med våld i nära relation och skapa rutiner samt effektivare samarbete mellan de olika verksamheterna, avslutar Marina Florin.

Till toppen av sidan