Ansök om bidrag för frivilligt socialt arbete

Nu är det dags för din förening som bedriver socialt frivilligt arbete att söka bidrag för år 2018. Sista ansökningsdag är den 31 oktober 2017.

Organisationer, föreningar, råd och nätverk som bedriver socialt frivilligt arbete kan ansöka om bidrag.

Det finns två typer av bidrag - verksamhetsbidrag och aktivitetsbidrag.

  • Verksamhetsbidrag ska stödja verksamheten hos lokalt förankrade organisationer, föreningar, råd eller nätverk. För att beviljas bidrag ska en överenskommelse med kommunen upprättas. Verksamheten bör finansiera med minst hälften egna medel.
  • Aktivitetsbidrag ges till en tydligt avgränsad aktivitet eller ett speciellt ändamål som genomförs lokalt på Lidingö. Bidraget kan inte sökas för sådan verksamhet som organisationen, föreningen, rådet eller nätverket har sökt verksamhetsbidrag för.

Inrikting verksamheter och aktiviteter

Bidrag kan ges till verksamheter och aktiviteter som riktar sig till:

  • Barn i utsatta miljöer
  • Äldre
  • Personer med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa
  • Personer som har missbruk eller socialt utanförskap
  • Person som utsätter andra för, eller själva blir utsatta för hot och/eller våld
  • Främjande av integration

Ansökan

För att beviljas verksamhetsbidrag eller aktivitetsbidrag behöver ansökan uppfylla villkoren enligt omsorgs- och socialnämndens riktlinjer för bidrag. Läs igenom riktlinjerna innan du ansöker.

Riktlinjer för bidrag till socialt frivilligt arbetePDF (pdf, 224.6 kB)

Ansökningsblankett för verksamhetsbidrag 2018PDF (pdf, 92 kB)
Ansökningsblankett för aktivitetsbidrag 2018PDF (pdf, 95.1 kB)

Vilka bilagor ansökan ska innehålla finns angivet i respektive blankett.

Ansökan ska vara inlämnad senast den 31 oktober 2017. Ansökan med bilagor skickas till:

Lidingö stad
Omsorgs- och socialförvaltningen "Registrator"
181 82 Lidingö

Eller e-postas till omsorg.social@lidingo.se

Kontakt

Richard Crole-Rees
Omsorgs- och socialförvaltningen
Tel. 08-731 31 19
E-post: richard.crole-rees

Till toppen av sidan