Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Södra Kungsvägen blir grönare

Området runt Södra Kungsvägen mellan Lejonvägen och Bodalsvägen ska få en ordentlig upprustning. Sträckan kommer att bli vackrare med flera nyplanteringar. Något som också ökar den biologiska mångfalden och ger många insekter och djur möjlighet att hitta föda och boende.

Framtidsvision av parti av Södra Kungsvägen.

Så här kan det se ut längs Södra Kungsvägen i höjd med Karlavägen om 5-10 år.

Med start denna veckan planteras träd, buskar, klätterväxter och lökväxter och blomsterängar sås. Området är en del av ön där behovet av grönska bedöms som extra stort. Vägen ligger lågt och kantas till större delen av insdusti- och bostadsfastigheter. De nya växterna kommer att ha en blomningstid som varar hela året – så man ska kunna njuta lite extra av årstidernas växlingar.

- Vi har lagt extra mycket omsorg om att få fram olika arter av träd och växter som bidrar till biologisk mångfald. Perennängarna blir spännande inslag som vi inte haft på ön förut. Det är ytor som sås med perenner, första året blir det mycket ettåriga blommor, år två kommer perennerna att börja blomma, säger Eva Robins, landskapsarkitekt på Lidingö stad.

Står emot klimatförändringar

Valet av olika växter i olika storlekar som sätts i grupper längs vägen kommer att bidra till att Lidingö blir mer motståndskraftigt mot klimatförändringar. Stadsgrönska bidrar till ett stärkt ekosystem vilket i sin tur påverkar människan, till exempel genom bättre luftkvalitet.

Växterna med vår-, sommar- och höstfärger ger insekter och djur bättre levnadsmöjligheter. Bland annat ska lönn och fågelbär locka insekter som trivs i ädellövsskog.

- Det är ett viktigt vallöfte att göra Lidingö mer grönt och småskaligt och extra angeläget på öns centrala delar. Jag är glad att vi nu tar ett första steg för att minska Södra Kungsvägens avtryck på Lidingö samtidigt som vi gör en insats för våra betydelsefulla vänner, insekterna, säger Carl-Johan Schiller (KD), ordförande teknik och fastighetsnämnden

Delmål i grönplanen

Projektet är en del av målen i Lidingö stads grönplan. Den säger bland annat att Lidingöborna ska ha en god tillgång till parker och natur av god kvalitet i en sammanhängande grönstruktur och att Lidingö ska ha en långsiktigt fungerande grön infrastruktur med ett rikt och livskraftigt växt- och djurliv.

All grönska, speciellt träd, bidrar till flera ekosystemtjänster. Grönytor påverkar temperatur, vind, luftkvalitet och luftfuktighet. På så sätt kan växter dämpa effekterna av klimatförändringar. Projektet kommer alltså att gynna både människor och natur på Lidingö.

Detta är första etappen, på sikt ska hela sträckan fram till AGA-rondellen bli grönare.

Växtlista

Blommande träd och träd med hösteffekt

 • Rödlönn (Acer rubrum 'Red Sunset')
 • Storblommig häggmispel (Amelanchier arborea 'Robin Hill')
 • Ornäsbjörk (Betula pendula 'Dalecarlica' E)
 • Kinesträd (Koelreuteria paniculata)
 • Hybridgullregn (Laburnum x watereri 'Vossii')
 • Bärapel (Malus 'Evereste')
 • Pelarasp (Populus tremula 'Erecta')
 • Fyllblommigt fågelbär (Prunus avium 'PIena')
 • Tokyokörsbär (Prunus x yedonensis)
 • Pelarkörsbär (Prunus 'Ama-ni-gawa')
 • Vårlök, perenn- och blomsterängar

Utmed Sturevägen anläggs 2-3 meter breda planteringsbäddar med blandad vårlök, sådda annueller och perenner i ängsform. Fröblandningarna som används innehåller bland annat gräslök, myskmalva, flerårig stockros, åkervädd, ängsnäva, kungsljus, blodtopp, vildmorot, blåsalvia, blåklint, färglin, rosenskära, åkervallmo, sommarslöja, sömntuta, solvisare, tigeröga och ringkrage.

Vårlöken är en blandning av tulpaner och narcisser i en varm färgställning från gult via orange till rött med inslag av rosa accenter.

Där Södra Kungsvägen möter Bodalsvägen kommer vårlök i blått och gult planteras och här blandas vårstjärna, krokus, narcisser och scilla. Ängsfröblandningen består här bland annat av olika sedum, rödblära, gräslök, röllika, färgkulla, prästkrage, tjärblomster, blåklint, blåvinda, jungfrun i det gröna och rosenglim.

Buskar planteras som fond till perennängen söder om Lejonvägen.

Arter som är används är: svartaronia (Aronia melanocarpa ’Glorie’ E), brokberberis (Berberis thunbergii ‘Rose Glow’), vårtberberis (Berberis candidula 'Jytte'), vitbrokig kornell (Cornus alba Ivory Halo), videkornell (Cornus sericea ‘Farba’ E), forsythia (Forsythia ’Northern Gold’, småblommig schersmin (Philadelphus 'Avalanche’), smällspirea (Physocarpus opulifolius 'Amber Jubilee') och rosenrips (Ribes sanguineum ‘King Edward VII’)

Klätterväxter planteras intill bergslänter utmed Södra Kungsvägen

Arter som används är: klematis (Clematis 'Paul Farges'), storbladig murgröna (Hedera helix 'Woerner'), engelmannsvin (Parthenocissus quinquefolia var. engelmannii) och kaprifol (Lonicera henryi)

Beroende på tillgång till plantor och lökar kan vissa arter ersättas med andra likvärdiga arter/sorter.

Till toppen av sidan