Skriv ut
Dela

Elektronisk faktura

Från och med den 1 april 2019 börjar en ny lag att gälla som säger att
alla fakturor som skickas till offentlig sektor ska vara e-fakturor.

Lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling innebär att alla
inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura. Inköp som görs av oss, ska därför faktureras med en e-faktura. Observera att pdf-faktura inte är en e-faktura. Lagen gäller avtal, inköp och upphandlingar från och med den 1 april 2019.

E-fakturor via PEPPOL

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket. Lidingö stads elektroniska adress i PEPPOL är 0007:2120000191. PEPPOL är en gemensam standard
för olika meddelanden i inköpsprocessen och tekniskt protokoll för elektronisk kommunikation och hur meddelanden överförs mellan operatörer. För att kunna skicka och ta emot via PEPPOL krävs ett PEPPOL-id. Det är kostnadsfritt att skicka och ta emot en faktura via
PEPPOL.

E-fakturor via andra lösningar

Lidingö stad tar emot elektroniska fakturor via VAN-operatören Opus Capita. För er som ännu
inte är anslutna till PEPPOL-nätverket har vi även möjlighet att ta emot Svefaktura version 1.o och SFTI Fulltextfaktura.. Detta kräver viss uppsättning hos oss innan första e-fakturan kan tas emot. Kontakta ehandel@lidingo.se med information om elektroniskt ID samt
vilken VAN-operatör ni använder.

E-fakturor via fakturaportal.

Har ni inte affärssystem/faktureringstjänst som kan skicka e-faktura kan ni använda en
fakturaportal. Det finns flera portaler på marknaden. Vi hänvisar till www.fakturaportalen.se. Där kan man skicka 25 fakturor i månaden kostnadsfritt. Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura i befintliga affärssystem/ekonomisystem. Hör med er systemleverantör.

Ordernummer och beställarreferenser på fakturan

Stadens referens består av en kod med 6 tecken med en bokstav och fem siffor (bokstaven följt av siffror utan mellanslag eller bindestreck). Referensen ska placeras i fältet "Beställarreferens" på fakturan. Ingen ytterligare text ska skrivas i det fältet. Om stadens ordernummer anges
vid beställning ska det placeras i fältet som heter "Orderreferens" på fakturan. Ingen ytterligare text ska skrivas i det fältet.

Taggar för att få referenser i rätt fält


Här finns information om vilka taggar som ska användas för att få referenserna i rätt fält beroende på vilken version av e-faktura ni skickar:

Svefaktura 1.0


Beställarreferens

<Invoice><RequisitionistDocumentReference><cac:ID>

Orderreferens

<Invoice><cac:InvoiceLine><cac:OrderLineReference><cac:OrderReference><cac:BuyersID>

Orderradsreferens <Invoice><cac:InvoiceLine><cac:OrderLineReference><cac:BuyersLineID>

Svefaktura 2 (PEPPOL)


Beställarreferens

<Invoice><cac:AccountingCustomerParty><cac:Party><cac:Contact><cbc:ID>

Orderreferens

<Invoice><cac:OrderReference><cbc:ID>

Orderradsreferens

<Invoice><cac:InvoiceLine><cac:OrderLineReference><cbc:LineID>

Har du några frågor?

Kontakta oss ehandel@lidingo.se

Till toppen av sidan