Aktuella upphandlingar

Lidingö stad följer Lagen om offentlig upphandling, LOU. Det innebär att alla avtal värda över 580 tkr annonseras och upphandlas enligt LOU. För avtal med ett värde understigande 580 tkr görs en direktupphandling i enlighet med stadens inköpspolicy.

Till toppen av sidan