Skriv ut
Dela

Upphandling

Enheten ansvarar för att driva och utveckla stadens upphandlings- och e-handelsverksamhet. Vidare ansvarar enheten för systemförvaltning och utveckling av stadens ekonomi- och inköpssystem Agresso. Det finns också en supportfunktion för användarna. Enheten ansvarar även för uppföljning av stadens måltidsservice.
 
Ansvaret innebär att

  • utföra upphandlingar i samråd med förvaltningarna
  • verka för samordning av stadens upphandlingar
  • upprätta avtal i samband med upphandlingar 
  • ge råd och anvisningar i upphandlingsfrågor och e-handelsbeställningar
  • ansluta leverantörer till e-handelssystemet
  • implementera e-beställningar i stadens förvaltningar
  • samordna avtalsuppföljning
  • genomföra utbildningar inom dessa ansvarsområden.

 
Lagen om offentlig upphandling (LOU) utgör grunden för Lidingö stads upphandlingsverksamhet. Upphandlingen ska genomföras på affärsmässiga grunder, i konkurrens och på ett objektivt sätt. Upphandlingen ska präglas av kompetens, effektivitet och samverkan i syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning.

Lämna elektroniska anbud via Tendsign

På webbplatsen Tendsign skapar, annonserar och följer upphandlare sina upphandlingar. Du som är leverantör kan lämna elektroniska anbud. Lämna anbud via Tendsignlänk till annan webbplats

 

Kontakt
Till toppen av sidan