Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Bassängbad

Du som ska starta ett bassängbad eller en verksamhet där det finns en badanläggning måste först anmäla detta till miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Anmäl i god tid

Anmälan ska vara skriftlig, ritningar ska bifogas och anmälan ska inkomma senast 6 veckor innan verksamheten startar.

Kontakta gärna miljö- och stadsbyggnadskontoret redan när anläggningen planeras.

Egenkontroll

Verksamheten ska i samband med start upprätta ett egenkontrollprogram. I programmet ska de risker som finns i verksamheten framgå, samt hur de förebyggs. Det ska finnas rutiner för vattenrening, provtagning, rengöring med mera. Egenkontrollprogrammet ska vara skriftligt och kunna visas upp för miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Avgift

Miljö- och stadsbyggnadskontoret tar ut en avgift för handläggning av anmälan och även en årlig avgift för återkommande tillsyn.

Miljösanktionsavgift

Anmäl nya verksamheter i god  tid. Om verksamheten startar innan en anmälan gjorts till miljö- och stadsbyggnadskontoret, kan en miljösanktionsavgift tas ut.

Har du alla tillstånd som krävs?

Kom ihåg att det ibland kan krävas mer än en anmälan till kommunen till exempel bygglov/bygganmälan eller till andra myndigheter, till exempel räddningstjänsten. Om du ska ha annan verksamhet, till exempel solarium, café,värmepump, tänk på att även det är anmälningspliktigt till miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Anmälan bassängbadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Allmänna råd om bassängbad, Folkhälosmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Bassängnätverkets informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svensk författningssamling:
Miljöbalken, Riksdagens webbplats länk till annan webbplats
Förordning om verksamhetsutövarens egenkontrolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Förordning om miljösanktionsavgifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Till toppen av sidan