Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Starta skola och förskola

Innan du startar en skola, förskola, fritidshem eller dylikt ska du anmäla det till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Anmälan ska göras senast 6 veckor innan verksamheten startar. Även stora förändringar och ombyggnationer i barnomsorgs- och undervisningslokaler ska anmälas. Även uteförskolor är anmälningspliktiga till miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Livsmedelsverksamheten i lokalen ska registreras, det görs på separat blankett (se mer under rubrik Livsmedel under Tillstånd, regler och tillsyn).

Handläggningsavgift tas ut

Miljö- och stadsbyggnadskontoret tar ut en handläggningsavgift för anmälan och för den återkommande tillsynen. För mer information om lokalisering och utformning av lokalerna så hänvisar vi till informationen att starta av skola och förskola som ligger som bilaga till blanketten. Du bör även läsa vad som gäller om egenkontrollen för förskola och skola.

Andra tillstånd

Du kan behöva söka bygglov/göra en bygganmälan till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Du kan även behöva ta kontakt med utbildningsförvaltningen.

Enskild förskola och friskola

Etablera förskola och fritidshem, anmälan enligt skollagen

Ersättningsregler enskild/fristående verksamhet

Kontakta utbildningsförvaltningen

Kontakt

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Receptionen
Tel: 731 33 22
E-post: miljo.stadsbyggnad
Telefontider:
mån.-tors. 8-16.30, fre. 8-15

Kontakt
Till toppen av sidan