Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Evenemang

Här finns information som du som arrangör behöver veta när det gäller miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och säkerhet.

Ditt ansvar

Evenemanget ska skötas så att omkringboende inte störs mer än nödvändigt. Det kan till exempel gälla buller. Det är du som driver verksamheten som har bevisbördan och ska förebygga störningar, enligt miljöbalken, så kallad egenkontroll. Det kan exempelvis innebära ljudmätningar under evenemanget.

Säkerhet

Du ska även anordna evenemanget så att det är säkert.
Läs "Säkerhet för evenemang", under Information. Denna guide gäller för musikevenemang.

Buller

Ljudnivån från musik och högtalaranläggningar får inte överskrida 100 dBA ekvivalent nivå och 115 dBA maximalnivå med hänsyn till risken för hörselskador. Barn under 13 år får inte utsättas för ljudnivåer över 97 dBA ekvivalent nivå och 110 dBA maxnivå.

Högtalare bör placeras så att besökare inte kan komma omedelbart intill dessa, på grund av hörselskador.

Om det finns boende i närheten bör högtalare riktas bort från bostäderna för att minska störningsrisken. Tänk även på att rikta högtalare bort från vatten om möjligt.

Andra störningar

Även annan lagstiftning kan ställa krav på dig som verksamhetsutövare. Störningar ska heller inte uppkomma från annat, till exempel trafik till och från evenemanget, eller från starka strålkastare.

Närboende ska informeras i god tid om evenemanget.

Tillgång till toaletter

Tillräckligt antal toaletter ska finnas i anslutning till evenemanget.

Försäljning av livsmedel

Ska du sälja livsmedel ska ansökan om tillstånd lämnas till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Läs mer om detta på vår sida om livsmedelsverksamhet.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret kan komma att bedriva tillsyn under evenemanget och tar då ut en tillsynsavgift enligt gällande taxa.

Övriga tillstånd

Även annan lagstiftning kan ställa krav på tillstånd.

Kontakt

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Receptionen
Tel: 731 33 22
E-post: miljo.stadsbyggnad
Telefontider:
mån,-tors. 8-16.30, fre. 8-15

Omsorgs- och socialförvaltningen
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats Kundtjänst Tel: 08-731 30 00 Vardagar: 08.30-16.00

Kontakt
Till toppen av sidan