Skriv ut
Dela

Starta daglig verksamhet inom LSS

Lidingö stad arbetar aktivt med att öka valfriheten för sina kommuninvånare inom de områden som staden ansvarar för. Omsorgs- och socialnämnden i Lidingö stad inbjuder företag att ansöka om att delta i valfrihetssystemet, LOV, för utförande av daglig verksamhet inom LSS.

Ansökan och förfrågningsunderlag

Ansökan om att delta i valfrihetssystemet som utförare av daglig verksamhet inom LSS ska lämnas elektroniskt i upphandlingssystemet Tendsign. Svar lämnas på anvisade platser i dokumentet. Samtliga frågor skall besvaras för att ansökan ska anses vara fullständig. Företag som lämnar ansökan blir godkänt under förutsättning att samtliga krav i förfrågningsunderlaget är uppfyllda. Under rubriken Anbud, ansökan och krav till vänster kan du läsa mer om hur du ansöker.

Kundens val

Kunden avgör själv vilken av stadens utförare som väljs. Om kunden inte vill eller kan göra ett aktivt val erbjuds ett ickevalsalternativ genom att kunden tilldelas kommunens egna dagliga verksamhet. I ett valfrihetssystem enligt bestämmelserna i LOV kan kunden alltid byta utförare vid behov.

Ersättning

Den ersättning som utförarna får är fastställd i förväg och lika för alla. Utförarna konkurrerar därför inte med pris utan med kvalitet.

Frågor och information

Frågor avseende ansökan ska ställas skriftligen i Tendsign och svar kommer att lämnas via e-postsystemet till leverantörens kontaktperson för ansökan.

Frågor om villkor, upphandling och förfrågningsunderlag:

Josefine Oskarsson
Telefon: 08-731 30 39
e-post: Josefine Oskarsson

Frågor om verksamhet:

e-post: lov.omsorg@lidingo.se

Till toppen av sidan