Skriv ut
Dela

Vi och Stockholm Business Alliance - för toppservice åt investerare och företag i Stockholmsregionen

Lidingö är partnerkommun i samarbetsprojektet Stockholm Business Alliance (SBA).

Genom att lyfta regionens samlade fördelar skapas bättre förutsättningar för att locka investerare och nya etableringar. Den gemensamma visionen är att långsiktigt behålla positionen som norra Europas ledande tillväxtregion.

SBA är ett partnerskap mellan 50 kommuner i sju län där fokus ligger på att attrahera utländska investeringar till regionen. Målet är att skapa en internationellt konkurrenskraftig region vad gäller näringslivsutveckling.

Partnerkommunerna ska tillsammans verka för att 1) locka internationella investeringar till Stockholm-Mälardalen, 2) öka samarbetet inom näringslivsfrågor.

En viktig del av arbetet är att förbättra kommunernas service till företagen och SBA genomför därför vartannat år en NKI-undersökning (Nöjd-kund-index) i samtliga kommuner och jobbar genom gemensamma utbildningsinsatser för att totalsiffran ska höjas och att utländska och inhemska företag och investerare ska få toppservice.

Den internationella marknadsföringen görs under det gemensamma budskapet Stockholm — the Capital of Scandinavialänk till annan webbplats. Lidingö deltar aktivt i samarbetet genom olika utvecklingsprojekt  och nätverk.

Till toppen av sidan