Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Anmälningsplikt

Enligt 14 kapitlet i socialtjänstlagen har all personal inom förskola, skola och fritidsverksamhet anmälningsplikt.

Anmälningsplikten innebär att tystnadsplikten inte hindrar någon anställd att anmäla till sociala myndigheter om det finns misstanke att ett barn far illa så att de sociala myndigheterna kan behöva ingripa.

Anställda är skyldiga att lämna de uppgifter som de sociala myndigheterna behöver känna till för att kunna utreda ärendet och fatta beslut.

Skyldigheten att anmäla är absolut och ovillkorlig, det får inte bli ett föremål för övervägande av den anmälningsskyldige själv. Även svårbedömda och obestyrkta uppgifter ska anmälas om de tyder på att ett barn kan vara i behov av hjälp eller stöd från de sociala myndigheterna.

Den som är skyldig att anmäla ska informera de sociala myndigheterna så fort denne får kunskap om att ett barn eventuellt far illa. En sådan misstanke kan gälla allt från vanvård och vuxnas oförmåga, till fysisk misshandel eller sexuella övergrepp.

Vid misstanke om sexuella övergrepp eller fysisk misshandel ska de sociala myndigheterna kontaktas utan att föräldrarna informeras. Socialtjänsten ansvarar för att avgöra barnets behov av skydd, om en polisanmälan ska göras och hur föräldrar ska informeras. I övriga fall informerar pedagogerna föräldrarna om att anmälan kommer att göras.

Till toppen av sidan