Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Vikariepool

Här får du veta vad som krävs för att arbeta som vikarie i våra kommunala förskolor. Du kan också lämna in en intresseanmälan.

För att kunna arbeta som vikarie i förskolan måste du uppfylla följande kriterier:

  • Du ska ha fyllt 18 år.
  • Du ska visa ett "utdrag från belastningsregistret"  som du beställer från polisen.  Orginalet ska lämnas i ett obrutet kuvert. Vi tar en kopia och du behåller orginalet. Ansök om detta i god tid - kan ta upp till två veckor att få detta utdrag.
  • Du ska ha tagit del av offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser. I samband med att du blir inskriven som vikarie ska du underteckna en sekretessförbindelse. 
  • Du ska ha tagit del av information om den anmälningsplikt som, enligt socialtjänstlagen, gäller för all personal inom förskola 
  • A-skattsedel och eventuellt jämkningsbesked ska lämnas till lönehandläggare innan din första lön betalas ut.
  • Du ska ha ett bankkonto som lönen kan betalas ut till.

Vikarie i förskolan

Du förväntas kunna arbeta på Lidingös samtliga kommunala förskolor. Det kan handla om korta vikariat på några timmar per dag, till längre vikariat på heltid under en eller flera  månader. Arbetstiden varierar mellan klockan 06.30 18.30 helgfria vardagar.

Du kan anmäla ditt intresse som vikarie inom följande områden:

Barngrupp 1-5 år

Du förväntas ha tagit del av läroplan för förskolan, lpfö18. På varje förskola får du sedan mer specifik information om vad som förväntas av dig som vikarie.

Laga mat till barn och personal i förskolan

Du förväntas ha tagit del av Livsmedelsverkets information om måltider i förskolan. Det är också bra om du har tidigare erfarenhet av att laga mat i förskolekök och har kunskap om hygienregler.

Till toppen av sidan