Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Vad är Supported Employment?

Supported Employment är i grunden en metod för arbetslivsinriktad rehabilitering. Målet är att stötta människor som står längre ifrån arbetsmarknaden att finna, få och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Framförallt har metoden använts för personer med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa. Olika metoder har utvecklats med Supported Employment som grund, t.ex. IPS för personer med psykisk ohälsa och SIUS-programmet för arbetssökande med funktionsnedsättning.

Som en röd tråd genom Supported Employment löper begreppen empowerment, social integration, värdighet och respekt för individen.

Metoden utvecklades främst i syfte att möjliggöra ett inträde på arbetsmarknaden för personer med olika funktionsnedsättningar.

Metoden bygger på följande fem steg;

  • Överenskommelse med individen
  • Yrkesprofil
  • Jobbsökande
  • Arbetsgivarengagemang
  • Stöd på arbetsplatsen


Till toppen av sidan