Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Stadens näringslivsarbete

Vi stöttar dig som företagare på olika sätt. Vår näringslivsservice leder dig rätt och ger samlad information. Genom samarbeten, frukostar och webbinarier håller vi en god kommunikation och dialog mellan näringslivet och staden.

Personer som handlar i en saluhall.

Vi arrangerar företagarfrukostar, webbseminarier på olika teman och genomför varje år företagsbesök. Vi skickar också ut ett digitalt nyhetsbrev cirka sex gånger per år som innehåller information, aktuella upphandlingar, inbjudningar till olika evenemang och annat som kan vara intressant för dig i ditt företagande. Det enda du behöver göra för att börja prenumerera är att registrera dig via formuläret längre ner på sidan.

Näringslivsservice

Näringslivsservice är vägen in för dig som är företagare. Vår uppgift är att vägleda, ge samlad information och lotsa dig till rätt person. Välkommen med din fråga!

Kundcenter, näringsliv

Här får du kontakt med handläggare som har ett särskilt fokus på näringslivsfrågor.
Telefon: 08-731 30 00, knappval 3. Vi svarar dagtid mellan klockan 08.30–16.00.

Vi informerar om hur kommunala processer går till för ärenden, vilka förvaltningar som berörs, hur man kommer i kontakt med dem och vilka e-tjänster som behövs.

En - väg - in möten

Ofta berör företagsärenden fler än ett myndighetsområde. Du som företagare har möjlighet att träffa ansvariga tjänstemän som berör just ditt ärende vid ett och samma tillfälle. Utgångspunkt är att undersöka möjligheterna att genomföra företagets idéer i ett tidigt skede.

Du bokar ett möte enklast via vårt formulär. Vi ser fram emot att få träffa dig!


Nyhetsbrev för företagare

Näringslivsnytt

Vårt nyhetsbrev för företag skickas ut sex gånger om året och innehåller information, evenemang och annat som är intressant för dig som företagare.

Prenumerationen är gratis och kan när som helst sägas upp. Du startar din prenumeration genom att fylla i din e-postadress här nedan och klicka på skicka. Din e-postadress används bara för just nyhetsbrevet och raderas när du väljer att avsluta din prenumeration.

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt
Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter

Företagarfrukostar och företagsbesök

Företagarfrukostar - forum för samtal och dialog:

  • En mötesplats för dig som lokal företagare, där du kan träffa andra företagare och företrädare för staden.
  • Föreläsningar kring aktuella teman.

Företagsbesök

Varje år genomför näringslivschefen tillsammans med politiker en serie företagsbesök. Syftet är att öka dialogen och få en större förståelse för lokala företagares utmaningar och behov.

Vill du boka in ett företagsbesök mejla till e-post: naringsliv@lidingo.se

Lidingö stads näringslivspolicy

Näringslivpolicyn ska bidra till ett gott företagsklimat där företagen och staden arbetar mot gemensamma mål. Policyn innefattar även stadens strategi i näringslivsfrågor.

Som ett komplement till policyn ska en årlig handlingsplan tas fram. Handlingsplanen ska vara ett levande dokument med konkreta åtgärder på hur staden ska arbeta tillsammans med företagarna för att nå målen.

För att leva upp till den övergripande visionen för Lidingö som företagskommun och nå de övergripande målen struktureras stadens näringslivsarbete i fyra fokusområden:

  • Samarbeten, kommunikation och dialog kring
  • Trafik och infrastruktur
  • Etablering av nya företag och företagskluster
  • Attityder till företagande på Lidingö.

Näringslivspolicyn antogs av kommunfullmäktige 22 maj 2017 och ska gälla fram till år 2025 med möjlighet till revidering 2021.

Lidingö stads näringslivspolicy Pdf, 147.4 kB.

Samarbetsprojektet Stockholm Business Alliance

Lidingö är partnerkommun i samarbetsprojektet Stockholm Business Alliance (SBA).

Genom att lyfta regionens samlade fördelar skapas bättre förutsättningar för att locka investerare och nya etableringar. Den gemensamma visionen är att långsiktigt behålla positionen som norra Europas ledande tillväxtregion.

Partnerskap mellan 54 kommuner

SBA är ett partnerskap mellan 54 kommuner i åtta län där fokus ligger på att attrahera utländska investeringar till regionen. Målet är att attrahera utländska investeringar till regionen, att marknadsföra regionen internationellt och att förbättra näringslivsservicen vid kommunernas myndighetsutövning.

Nöjd-kund-index

En viktig del av arbetet är att förbättra kommunernas service till företagen. SBA genomför regelbundna kundundersökningar inom myndighetsutövning genom Nöjd Kund Index (NKI) samt inom upphandling genom Nöjd Upphandling Index (NUI). Undersökningarna genomförs i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Stockholm Business Alliance, stockholmbusinessalliance.se Länk till annan webbplats.

Nätverk och företagarföreningar

Du som söker nya kontakter att nätverka med, affärspartners, idéer, nya möjligheter. Anslut dig gärna till en företagarförening eller ett nätverk på ön.

Lidingö Näringsliv
Lidingö Näringslivs webbplats Länk till annan webbplats.

Företagarna Lidingö
Företagarnas webbplats Länk till annan webbplats.  

Kvinnor och företag 
Kvinnor och företags webbplats Länk till annan webbplats. 

Lidingö Centrum Företagarförening
Tel. 070-811 37 95

Destination Lidingö
E-post: ann.nagel@skogshem-wijk.com 

Industri och Hantverksföreningen
Tel. 08-767 11 55

Startup Lidingö
Startup Lidingö webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakta oss om din företagarförening eller ditt nätverk inte finns med.

Lidingö stads Näringslivskommitté

Politiker, tjänstemän och företagarföreningar träffas för att lyfta och diskutera aktuella frågor som berör det lokala näringslivet.

Från politiken

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande
Birgitta Sköld (LP)
Suzanne Liljegren (L)
Carl-Johan Schiller (KD)
Patrik Buddgård (C)
Daniel Larson (S)
Patrik Sandström (MP)
Iréne Borgenvik (SD)
Jonas Lundgren (V)

Från staden

Stadsdirektör, Daniel Broman
Näringslivschef, Malin Rosenqvist

Från näringslivet

Lidingö Näringsliv
Företagarna Lidingö
Kvinnor & Företag Lidingö
Startup Lidingö
Destination Lidingö
Lidingö Centrumförening

Har du synpunkter, åsikter om näringslivet eller vill ha nya kontakter och affärspartners - bli gärna medlem i någon av föreningarna.

Till toppen av sidan