Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Tre frågor till miljösamordnaren Anna Granström

Hur ser Lidingö stads klimat- och miljöarbete ut och på vilket vis kan vi hjälpa företagare som vill ställa om sin verksamhet? Miljösamordnare Anna Granström ger svar på frågorna.

Hej Anna! Hur ser Lidingö stads klimat- och miljöarbete ut?
- Utgångspunkten för stadens klimat- och miljöarbete finns formulerat i miljöprogram 2021–2030. Målsättningen är att minska stadens klimat- och miljöpåverkan vilket vi bäst gör genom fossilfria och cirkulära inköp av material, livsmedel och transporter, välja fossilfria kapitalinvesteringar, ställa klimatkrav vid nybyggnation och minska vår energianvändning.

- Vi vill också underlätta för invånare och företag att göra klimatsmarta val genom att exempelvis erbjuda bra spridning på publika laddstolpar och gratis energi- och klimatrådgivning till alla småhusägare, företag och bostadsrättsföreningar.

Hur kan staden stötta företagare i sitt arbete med hållbar utveckling?

- Staden kommer fortsätta att erbjuda gratis energi- och klimatrådgivning till alla Lidingöföretag. Tillsammans med Almi företagspartner har vi även möjlighet att förmedla företagsrådgivning med fokus på hållbar utveckling. Utgångspunkten är alltid från där du och ditt företag befinner er – oavsett om du har kommit långt i din resa eller om du står i början av den. Almi erbjuder även företagslån och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential.

- Jag vill även tipsa om Energimyndighetens kostnadsfria utbildningar och material med fokus på energismarta företag. Som företag finns inte bara pengar att spara, det handlar också om ökad konkurrenskraft, nöjdare kunder och minskad klimatpåverkan.

Om man som företag snabbt vill minska sin klimatpåverkan, vilka saker kan man börja med att göra?

- Svaret skiljer sig beroende på inom vilken bransch du verkar. Lidingö stad har cirka 7000 företag varav cirka 5000 är enmansföretag och cirka 1500 är företag med upp till fyra stycken anställda. Majoritet av de mindre företagen jobbar inom it, konsultation, juridik och ekonomi. För dessa kan fokus till exempel ligga på fossilfria och cirkulära inköp och investeringar samt digitala möten för att minska transporterna.

- Cirka 300 företagare verkar inom livsmedelsbranschen och för dessa kan fokus ligga på att köpa in varor med låga klimatutsläpp, minska svinnet vid livsmedelshanteringen och använda energisnåla apparater och belysning samt kyldiskar med dörrar.

- Sist vill jag nämna att vi alltid är öppna för en dialog med näringslivet. Har du frågor eller önskemål på till exempel webbinarier inom specifika områden, hör av dig till staden på naringsliv@lidingo.se.

Till toppen av sidan