Satsning för ökad integration på arbetsmarknaden

I fredags träffades representanter från staden, näringslivet, arbetsförmedlingen och civilsamhället för att prata om hur man tillsammans kan hjälpa fler Lidingöbor som står långt ifrån arbetsmarknaden in i jobb.

− Ett viktigt steg i vårt arbete är att träffa alla aktörer som på olika sätt verkar för en ökad integration på arbetsmarknaden. Genom den här workshopen har vi tagit ett steg närmare mot en tätare samverkan. Jag vill tacka alla som medverkade för engagerade och inspirerande diskussioner, säger Anna Skagersten, enhetschef för arbetsmarknad, bostad och integration, som var värd för workshopen.

Arbetsmarknad, bostad och integration
Från den 1 januari omfattar stadens integrationsenhet även arbetsmarknad och bostad. I och med denna organisationsförändring kommer integration och arbetsmarknad att få en tydligare sammanhållning. Enheten byter namn till arbetsmarknad, bostad och integration och kommer att jobba med insatser som omfattar alla som står långt ifrån arbetsmarknaden, såväl nyanlända som etablerade Lidingöbor.

Till toppen av sidan