Ögruppen söker samarbete med företagare

Är du företagare på ön och är i behov av en extra resurs samtidigt som du gör en samhällsinsats. Nu är Ögruppen− stadens dagliga verksamhet för personer med olika funktionsnedsättningar på jakt efter samarbeten med lokala företagare.

−Vår förhoppning är att hitta meningsfulla arbetsuppgifter för våra arbetstagare. Arbetstagarnas insats blir en extra resurs till ditt företag samtidigt som du gör en samhällsinsats, säger Catarina Larsson, metodutvecklare på omsorg-och socialförvaltningen.

Vem är Ögruppen?
Ögruppen är ett samlingsnamn för olika verksamheter inom daglig
verksamhet på Lidingö för personer med varierande funktionsnedsättningar. Verksamhetens övergripande mål är att erbjuda dessa personer individuellt anpassat, meningsfullt och utvecklande arbete.

Hur funkar det?
Ögruppens idé är att stötta ditt företag genom att utföra vissa
arbetsuppgifter åt dig som företagare i verksamhetens egna lokaler på Lidingö. Förpackning av olika produkter, kuvertering, inplastning, enklare montering och sortering är några exempel på arbetsuppgifter.

Intresserad?
Är du intresserad av ett samarbete i någon form eller vill veta mer om upplägget vänligen kontakta enhetschef Karin Haglund på tel. 0730-74 65 64 eller skicka ett mejl till osf.arbetshuset@lidingo.se

Till toppen av sidan