Nya näringslivspolicyn beslutad

Nu är Lidingö stads nya näringslivspolicy beslutad och klar. Målet är att skapa samsyn om hur staden och det lokala näringslivet tillsammans ska utveckla näringslivsklimatet. Detta för att kunna erbjuda företag på Lidingö de bästa förutsättningarna för sina verksamheter och även attrahera nya företag att etablera sig.

– Policyn har tagits fram genom en bred och aktiv dialog mellan näringsliv, företagarorganisationer, politiker och tjänstemän. Det lokala näringslivet har aktivt bidragit i arbetet med att påverka både syfte och mål och har även varit med och formulerat det slutliga dokumentet, säger Malin Rosenqvist tf näringslivschef.

Policyn ska också förtydliga vad som är Lidingö stads uppgift och vad som är de lokala företagarnas uppgift, allt för att förväntningarna på respektive part ska bli rätt.

För kommunstyrelsens ordförande är den nya näringslivspolicyn ett viktigt dokument för ett fruktbart samarbete i framtiden.

– Sveriges välstånd bygger på ett innovativt och starkt företagande. Det är det som skapar arbetstillfällen, trygghet, integration, utveckling och ekonomisk tillväxt. Företagande är en del av det som bygger vårt samhälle, säger Anna Rheyneuclaudes Kihlman.

För att leva upp till den övergripande visionen för Lidingö som företagskommun och nå de övergripande målen struktureras stadens näringslivsarbete i fyra fokusområden:

  • Samarbeten, kommunikation och dialog mellan näringslivet och staden
  • Trafik och infrastruktur
  • Etablering av nya företag och företagskluster
  • Attityder till företagande på Lidingö.

Fokusområdena är inte rangordnade. Näringslivspolicyn ska gälla fram till år 2025 med möjlighet till revidering 2021.

Mer information

Till toppen av sidan