Lyckade matchningar mellan företagare och nyanlända

Nina Rokan Brandelius och Basil Abushaar har nu varit i gång i snart tre månader och deras arbete med att hjälpa
nyanlända Lidingöbor in på arbetsmarknaden har gett
resultat. Hittills har sju nyanlända Lidingöbor fått jobb
direkt efter sin praktik och fler ska det bli.

–Vårt mål är att bidra till så många lyckade matchningar som möjligt. I matchningen tittar vi på varje företagares behov och efterfrågan och matchar dessa med de nyanländas kompetens och intressen. Vi börjar alltid med att träffa företagare och nyanländ var för sig innan vi har ett gemensamt möte, berättar Nina Rokan Brandelius.

Att det finns en bred kompetens hos de nyanlända som kommer till Lidingö är något både Basil och Nina poängterar. Den stora utmaningen framöver är att hitta praktikplatser inom fler branscher som exempelvis bank, försäkring och sjukvård.

−Vi har många högutbildade nyanlända i vår kompetensbank, som tandläkare, ingenjörer, läkare och lärare. Att hitta en praktikplats till dem är den största utmaningen. De går och väntar på att få sina utbildningar validerade och det tar nästan ett år. I väntan på det vill många bara ha ett jobb så att de kan försörja sig, säger Basil Abushaar.

Varför ska jag som företagare ta emot en praktikant?
– Att ta emot en praktikant är ett sätt att bidra till att fler nyanlända får in en fot på arbetsmarknaden och kan bli självförsörjande. Samtidigt får du in ny kompetens i ditt företag. De nyanlända vi träffar vill inget hellre än att jobba och kunna försörja sig själva för att bli en del av vårt samhälle precis som alla andra Lidingöbor, säger Basil Abushaar.

Intresserad? Kontakta Nina Rokan Brandelius nina.rokan.brandelius@lidingo.se eller Basil Abushaar basil.abushaar@lidingo.se.

Till toppen av sidan