Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Lunchseminarium om gröna lösningar för småföretagare

Onsdagen den 24 april bjuder Lidingö stad och Företagarna Lidingö i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH in till ett lunchseminarium där du får inspiration om hur du som litet eller medelstort företag kan ha nytta av satsningar på miljö och hållbarhet.

Tid: 24 april kl. 12-13.30

Plats: Lidingö stadshus, ingång via Lejonvägen 15

Grön BoStad Stockholm hjälper små och medelstora företag att växa och skapa affärsnytta, genom stöd till miljö- och hållbarhetsarbete. Detta EU-finansierade projekt bidrar till en
hållbar stadsutveckling i hela Stockholmsregionen genom exemplevis:

  • Matchning med forskare och studenter vid KTH - Företag
    kan få stöd i sitt miljö- och hållbarhetsarbete genom samarbete med forskare och studenter vid KTH.
  • Test av innovationer och nya lösningar i verklig boendemiljö - Företag kan testa nya innovationer i verklig bostadsmiljö, med fokus på lösningar inom dagvattenhantering, avfall och energi.
  • Stöd för verifiering av hållbarhet och miljönytta - Verifieringen från en oberoende part syftar till att skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling i företaget.

För mer information om projektet se www.gronbostadstockholm.se/länk till annan webbplats

Agenda
1. Inledning – Företagarna Lidingö och Lidingös näringslivschef

2. Därför ska du som företagare satsa på miljö och hållbarhet – IVL

3. Så kan GrönBoStad Stockholm bidra till ert företags tillväxt - IVL

4. Enkla Kassen berättar om sin hållbarhetsresa.

5. Frågestund

Anmälan:
Anmäl dig senast den 18 april direkt till Företagarna Lidingölänk till annan webbplats

Varmt välkommen!

Till toppen av sidan