Lokala företagare allt nöjda med stadens bemötande

Bemötande och markupplåtelse får högt betyg i den senaste NKI-undersökningen (nöjd kund index ) bland öns företagare. Undersökningen genomförs i landets kommuner för att mäta hur lokala företagare upplever kommunernas service.

Lidingö stads totala NKI har gått ner något – från 74 till 71 – jämfört med senaste undersökningen.

– Resultatet ger oss värdefulla nyckeltal och är ett viktigt verktyg i stadens fortsatta arbete för att utveckla företagsklimatet på ön. Jag vill också passa på att tacka er företagare som har svarat på enkäten, men för att få en mer rättvis bild hoppas vi få fler att
svara i nästa undersökning, säger Malin Rosenqvist, tf. näringslivschef.

Om NKI-undersökningen
För fjärde gången har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomfört en öppen jämförelse inom området Företagsklimat. 147 kommuner samt 7 gemensamma förvaltningar har deltagit i undersökningen 2016.

NKI-undersökningen ger en bild av hur företagen som varit i kontakt med kommunen upplever tjänstemännens service. De serviceområden som mäts är markupplåtelse, bygglov, brandtillsyn, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Undersökningen har gjorts i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG).

Här kan du ta del av 2016 års resultat av nöjd-kund-indexPDF (pdf, 2.1 MB) för samtliga kommuner som medverkat.

Till toppen av sidan