Lidingö tredje bästa kommun för fastighetsföretagare

Lidingö är en av de tre bästa kommunerna i länet för fastighetsföretagare. Det visar årets undersökning som Fastighetsägarna Stockholm genomfört i Stockholms län och på Gotland. Staden har gått från en femteplats 2014 till en tredjeplats i år.

I undersökningen som genomförts för tionde gången har drygt 1000 kommersiella fastighetsföretagare i 14 kommuner i Stockholms län och på Gotland intervjuats om förutsättningarna att bedriva fastighetsföretagarverksamhet i kommuner. Lidingö placerar sig totalt på en 3:e plats och har höjt sitt betyg rejält sedan förra mätningen som gjordes år 2014
–Samarbete och dialog med Lidingöbor, näringsliv och förtroendevalda är centralt för oss i Lidingö stad för att kunna tillgodose Lidingöbornas behov och önskemål. Ett så fint betyg
från Fastighetsägarna gör det ännu roligare att förvalta och utveckla attraktiva livsmiljöer på Lidingö, Amanda Horwitz, miljö- och stadsbyggnadschef.

"Lidingö är ett lysande undantag”
Lidingö får höga betyg på många frågor jämfört med övriga kommuner i regionen. I rapporten står det ”Kritiken mot hur
plan-och bygglagen fungerar i kommunerna i regionen är omfattande, men Lidingö är ett lysande undantag”.
– Mycket glädjande är att se att Lidingö nu placerar sig i toppen på frågorna om hur planärenden och byggärenden fungerar i kommunen, säger Amanda Horwitz.

Lidingö får också höga betyg när det gäller hur kontakten med kommunens tjänstemän fungerar, hela 80 procent anser att den fungerar bra. Jämfört med andra kommuner tycker företagarna också att kontakten med kommunens politiker fungerar bra. I båda dessa frågor hamnar Lidingö på en andra plats. Något sämre
jämfört med övriga kommuner hamnar däremot näringslivsklimatet på Lidingö.
– Vi har sedan hösten 2016 haft en bred dialog med lokala näringslivet för att ta fram en ny näringslivspolicy. Tanken med policyn är att den ska bidra till att utveckla näringslivsklimatet där företagen och staden arbetar mot gemensamma mål, säger Malin Rosenqvist tf näringslivschef.

Fastighetsägarindex per kommun
I kommunrankingen för 2017 behåller Sundbyberg
med ett index på 117 förstaplatsen i regionen, före Järfälla, Lidingö och Sollentuna.

1. Sundbyberg
2017: 117, 2014: 115 (1)

2. Järfälla
2017: 112, 2014: --

3. Lidingö
2017: 111 2014: 106 (5)

3.Sollentuna
2017: 111, 2014: 112 (4)

5.Sigtuna
2017: 107, 2014: --

6.Upplands Väsby
2017: 105, 2014: --

7. Huddinge
2017: 104, 2014: 105 (7)

7.Solna
2017: 104, 2014: 113 (3)

9.Nacka
2017: 103, 2014: 105 (6)

10.Stockholm
2017: 102, 2014: 104 (9)

10.Täby
2017: 102, 2014: 114 (2)

12.Södertälje
2017: 101, 2014: 98 (10)

13. Haninge
2017: 96, 2014: 104 (8)

14. Gotland
2017: 88, 2014: 90 (11)

Läs hela rapporten härPDF (pdf, 3.4 MB)

Mer information

Till toppen av sidan